Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Aktywna tablica patroni arrows festiwal nauki Dobra szkoła kodowanie Cyberbezpieczeństwo bezpieczne wakacje ProgramRozwoju MojaSzkolaMojaPrzyszlosc

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-08-18 Pomóżmy ofiarom nawałnicy na Pomorzu
W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2017-08-16 Ramowy program narad inaugurujących rok szkolny
2017/2018

2017-08-16 Ważne ! - Aneksy do organizacji pracy
wyjaśnienia

2017-08-16 Konkurs stypendialny dla uczniów romskich
dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2017-08-10 „Wyprawka szkolna”
Przekazanie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników

2017-08-10 Dzień otwarty dla nauczycieli w ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie organizuje akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli.

2017-08-04 „Aktywna tablica”. Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

2017-08-01 MERITUM
Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty – sierpień 2017 r.

2017-07-31 Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018
harmonogram narad

2017-07-28 Konkursy przedmiotowe 2017/18 - wymagania konkursowe
Wymagania dla szkół podstawowych i gimnazjów

2017-07-28 100-lecie odzyskania niepodległości – mapa wydarzeń

2017-07-27 Opiniowania aneksu organizacji - informacje
opiniowania aneksu organizacji przez związki zawodowe i rady pedagogiczne

2017-07-26 Wsparcie finansowe z programu rządowego "Aktywna tablica"

2017-07-25 Warsztaty ECML w Grazu
nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym

2017-07-24 Rzecznik Praw Dziecka o bezpieczeństwie
Rzecznik Praw dziecka zaprasza do korzystania z serwisów internetowych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie