16 października 2018

Baza szkół zawodowych w województwie podkarpackim na rok szkolny 2019/2020

W celu rozpropagowania kierunków kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I i II stopnia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przygotowuje bazę szkół zawodowych z województwa podkarpackiego na rok szkolny 2019/2020, w której znajdą się informacje dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów o kierunkach kształcenia w poszczególnych zawodach.

12 października 2018

Zaproszenie na konferencję podsumowującą cykl imprez „Szkoła dla Niepodległej” oraz na I Podkarpacki Bal Niepodległości.

Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch oraz Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie mają zaszczyt zaprosić Państwa Dyrektorów szkół i Nauczycieli na uroczystą konferencję podsumowującą program “Szkoła dla Niepodległej” oraz Bal Niepodległości z udziałem Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

11 października 2018

Konferencja z częścią konsultacyjno – warsztatową w ramach programu “Niepodległa”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z częścią konsultacyjno- warsztatową w ramach projektu realizowanego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w zakresie programu “Niepodległa” i obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4 października 2018

Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych szkoły do kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

3 października 2018

Materiały z konferencji pt. “Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży…

Materiały z konferencji pt.”Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży- w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”, która odbyła się 28.09.18r. są dostępne na Facebooku Fundacji pod nazwą: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil. Zapraszamy do zapoznania się.