23 lutego 2018

Konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez MEN z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych. Konsultacje przedłużono do 5 marca 2018r.

22 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów-koordynatorów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

ORE jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez MEN, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego.

20 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres I-VI 2018

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r., znak: DWKI-WWR.419.19.2018.AS, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

20 lutego 2018

Lista osób zakwalifikowanych na Regionalną Konferencję Klub Młodego Odkrywcy – dlaczego warto dołączyć do międzynarodowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik

23.02.2018 r. – Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1