Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-07-27 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne w województwie podkarpackim

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-26 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2016/2017
odbędą się w dniach 24-29 sierpnia 2016 r.

2016-07-25 Konkurs na stanowisko nauczyciela w Brukseli
doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

2016-07-22 Konkursy przedmiotowe 2016/2017
wymagania konkursowe - informacja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-07-20 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-20 Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-20 Wykaz zakładów opieki zdrowotnej,
które w 2016 r. wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-18 Inwentaryzacja strzelnic
W związku z pismem MEN dotyczącym zinwentaryzowania strzelnic znajdujących się na terenie szkół i placówek ...

2016-07-18 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, prosimy szkoły o systematyczne przesyłanie informacji

2016-07-15 Rekrutacja 2016 - zbieranie informacji
prosimy o wprowadzenie informacji nt. liczby przyjętych uczniów i liczby wolnych miejsc

2016-07-14 Lekcje z ZUS
III edycja Konkursu Wiedzy - Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

2016-07-14 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-07-14 Ogłoszenie konkursu ofert - program - Bezpieczna +
Ogłoszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 sierpnia 2016 roku

2016-07-14 Europejski Tydzień Sportu - #BeActive
Druga edycja odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r.

2016-07-14 Elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup
Informacja dla organizatorów grup turystycznych, które będą przekraczać granicę polsko-ukraińską

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie