15 maja 2018

List Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów, 2018- 05- 14

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów, Wójtowie

Dyrektorzy szkół i placówek
województwa podkarpackiego

Zbliżamy się wielkimi krokami do 11 listopada 2018 r., który będzie momentem kulminacyjnym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez cały rok w województwie podkarpackim odbywają się bardzo różne przedsięwzięcia upamiętniające to wydarzenie. Ich celem jest włączenie wszystkich mieszkańców regionu do radosnego świętowania. Jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni.

Wespół z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Panią Małgorzatą Rauch zapraszam Państwa do włączenia się w akcję przekazywania flag mieszkańcom, tak aby zawsze w najważniejsze święta narodowe i państwowe, rocznice ważnych wydarzeń historycznych udekorować okna i budynki biało – czerwonymi barwami, widomym znakiem patriotyzmu i radosnego świętowania „Niepodległej”. Warto włączyć do działania dzieci i młodzież szkolną- od wielu lat zwyczaj ten kultywują przedszkolaki pod hasłem „Przedszkolaki z biało – czerwoną”. To doskonała okazja do zapoznawania z historią Polski i symboli narodowych, kształtowania tożsamości narodowej od najmłodszych lat.

Niektóre samorządy z własnej inicjatywy podjęły już akcję w dni poprzedzające Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja i święto Konstytucji 3 Maja. Obok Dnia Niepodległości 11 listopada są to najważniejsze święta państwowe w Polsce.

Bardzo Państwa proszę o przekazanie wiadomości o podjętych akcjach. 15 maja na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zostanie uruchomiony „licznik” wydanych flag”. Proszę Państwa o aktualizowanie informacji:

 

Gminy:           http://www.ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/organy_prow/ankieta5/logowanie/logowanie.php

Powiaty:         http://www.ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/organy_prow/ankieta6/logowanie/logowanie.php

 

Z poważaniem

Podkarpacki Kurator Oświaty                                                Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Rauch                                                                      Ewa Leniart