Ankieta część 1  - Wyloguj >>>

Wypełnij formularz, po wpisaniu wszystkich danych, kliknij na przycisk [Prześlij ankietę]. Zostaniesz wtedy automatycznie przeniesiony do 2 części ankiety.

      
Liczba osób uczestniczących w programach
   
uczniów
nauczycieli
rodziców
Problematyka   profilaktyka
selektywna*
profilaktyka
wskazująca**
profilaktyka
selektywna
profilaktyka
wskazująca
profilaktyka
selektywna
profilaktyka
wskazująca
przeciwdziałanie narkomanii  
palenie papierosów  
picie alkoholu  
narastanie konfliktów  
zwalczanie AIDS, zapobieganie HIV  
eurosieroctwo  
przemoc w szkole  
przemoc w rodzinie  
środki finansowe przeznaczone
na realizacjęprogramów (łącznie)
 
szkoła współpracuje z:  

ośrodkami szkoleniowymi
stacją sanitarno - epidemiologiczną
policją
stowarzyszeniami, fundacjami

             
   
rok uzyskania
       
uzyskane certfikaty
szkoły promoującej zdrowie:
 

rejonowy -
wojewódzki -
krajowy -

     
               

*PROFILAKTYKA SELEKTYWNA - Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych

**PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA - Działania ukierunkowane na jednostkiszczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń