Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2017-06-24 Konkurs grantowy - projekty infrastrukturalne
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation - wnioski do 30 czerwca 2017 r.

2017-06-23 Akademia Wiedzy Koniecznej (AWK)
Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji (LOWE)

2017-06-21 Program grantowy - mPotega
Głosowanie - nagroda internautów

2017-06-14 Akcja: Zamiast kwiatka niosę pomoc
W ramach podziękowań za wspólną całoroczną pracę ofiarujcie zamiast kwiatów swoje zaangażowanie ...

2017-06-13 Stypendia Prezesa RM i MEN
na rok szkolny 2017/2018

2017-06-09 PILNE! Ankieta: Ruch kadrowy na rok szkolny 2017/18
Szkoły, które nie wypełniły ankiety ...

2017-06-08 Ankieta z zakresu obowiązku szkolnego dla szkół podstawowych

2017-06-06 Pismo do dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych
przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych

2017-06-05 Międzynarodowe Spotkania młodzieży 2017 - Niemcy
Spohns Haus, 15-30 lipiec 2017r.

2017-06-01 PILNE!!! Wypełnienie ankiety - gimnazja i szkoły podstawowe
termin do 2 czerwca 2017 r.

2017-05-29 Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich
w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

2017-05-26 Dzień otwarty dla Nauczycieli w ZUS
1 czerwca od 9:00 do 14:00 w Jaśle i Rzeszowie

2017-05-26 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa do 23.06.2017
przykłady dobrych praktyk

2017-05-23 Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oczekuje na wnioski do końca czerwca 2017r.

2017-05-19 Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży
KINOKLUB Zatwarnica (1-7.06), Dębica (5-8.06), Rzeszów (11-14.06), Boguchwała (11-13.06)

2017-05-18 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2017-05-17 II Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
z województwa podkarpackiego

2017-05-16 Problem rozdawania darmowych biletów do cyrków
w szkołach i przedszkolach

2017-05-16 Konferencja pt. Bezpieczeństwo na placach zabaw
zlokalizowanych przy publicznych oraz niepublicznych szkołach i przedszkolach

2017-05-16 Program Pajacyk
składanie wniosków na dofinansowanie dożywiania na rok szkolny 2017/2018

2017-05-12 Krajowego Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi
na lata 2016 - 2018

2017-05-11 XII Europejska Noc Muzeów w Muzeum Etnograficznym
20 maja, w godz. 19:00 - 1:00

2017-05-10 25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego
Informacja na stronie MSWiA

2017-05-05 Akademia Aktorska Artysta zaprasza na Kongres Dzieci
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka - 2,3 czerwca - G2A Arena w Jasionce, k. Rzeszowa - wstęp bezpłatny

2017-05-05 Ankieta z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach

2017-05-05 KO poszukuje koordynatorów ...
koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania PPP

2017-05-05 X Podkarpacka Majówka Młodych
w dniu urodzin Świętego Jana Pawła II - 19 maja 2017 r.

2017-05-04 Grant Podkarpackiego Kuratora Oświaty
warsztaty z zakresu przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach

2017-04-28 Konferencja organizowana przez Ministerstwo Zdrowia
pt. Bo liczy się zdrowie. Sprawdzone rozwiązania w profilaktyce

2017-04-25 Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - 9 maja 2017r.

2017-04-24 ORE poszukuje pracowników
Rekrutacja trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

2017-04-20 PILNE! Podręczniki zaadaptowane
Prosimy o pzresłanie informacji o niewykorzystywanych zaadaptowanych podręcznikach

2017-04-18 Broszura. 12 sposobów na zdrowie.
Placówki edukacyjne zainteresowane otrzymaniem broszury prosimy o ...

2017-04-18 Program: Bezpieczna +
Ogłoszenie o konkursie, regulamin, wzór wniosku

2017-04-11 Akademia Liderów - nabór do III edycji projektu
Projekt skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 do 20 lat

2017-04-11 II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Zaproszenie do udziału w konferencji

2017-04-11 Film z klasą. Edukacja filmowa w szkole - konferencja
ma na celu prezentację programów edukacji filmowej, odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku w WDK w Rzeszowie.

2017-04-03 Narady z dyrektorami szkół i placówek specjalnych
w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018

2017-04-03 Rekolekcje Wielkopostne
dla nauczycieli oraz pracowników administracji - 6-8.04.2017 - Miejsce Piastowe

2017-03-30 Ankieta dotycząca akcji strajkowych nauczycieli

2017-03-23 Program: Mamy kota na punkcie mleka
Program edukacyjny dla dzieci klas 1-3 SP

2017-03-22 Internetowy Teatr TVP dla Szkół
Telewizja Rzeszów zaprasza do udziału w projekcie Internetowy Teatr TVP dla Szkół

2017-03-22 List Rzecznika Praw Dziecka
List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

2017-03-22 Bezpieczeństwo w Internecie - zadania szkoły

2017-03-21 Międzynarodowe Badania Przestępczości Nieletnich – ISRD-3

2017-03-20 Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie zaprasza na koncert
w ramach obchodów XIII Narodowego Dnia Życia - Idźcie i głoście - 23 marca 2017 r.

2017-03-17 Wsparcie niestandardowych sposobów nauczania matematyki
Rusza nabór wniosków do programu mPotega

2017-03-15 Zmiana terminu wystawienia sztuki: Gra
Przedstawienia zaplanowane na dzień 19 i 20 kwietnia 2017 r. wystawienie sztuki przenosi się na ...

2017-03-15 Projekt: Cyfrowobezpieczni.pl
Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego, konkurs, szkolenia, spotkania

2017-03-13 II Podkarpacki Kongres Mediatorów - 17-18.03
17-18 marca 2017r. w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

2017-03-08 Program edukacyjny: Żyj smacznie i zdrowo
Program edukacyjny, materiały edukacyjne, konkurs

2017-03-06 Szkoły, które nie potwierdziły odbioru podręczników
lista

2017-03-06 Ankieta - Mobilność międzynarodowa szkoły/placówki

2017-03-03 Informacja dla pedagogów szkolnych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - Libertia - poprosił o informacji

2017-03-02 Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie
działanie 9.4 poprawa jakości kształcenia zawodowego

2017-03-02 Brakujące ankiety
Z uwagi na konieczność posiadania pełnych danych prosimy Państwa Dyrektorów o wypełnienie ankiety do dnia 15 marca 2017

2017-03-01 Ankieta: Szkoła dla innowatora
Projekt badawczy realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP

2017-02-28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

2017-02-28 Ogólnopolska diagnoza zachowań ryzykownych
projekt zwiększenia skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce

2017-02-28 XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w ...

2017-02-27 Dane adresowe rad rodziców w szkole

2017-02-27 Prośba o przekazanie danych
w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

2017-02-22 Konferencja: Zmiany organizacyjne i programowe w edukacji...
Lista uczestników. W związku z ograniczeniami wynikającymi z wielkości sali, Kuratorium Oświaty zmuszone było do ...

2017-02-20 Zawody sportowo - obronne: Sprawni jak żołnierze
40 edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych: Sprawni jak żołnierze

2017-02-20 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
program edukacyjny skierowany do rodzin z dziećmi, uczniów i nauczycieli, studentów

2017-02-20 Konferencja dla dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli JST
Zmiany organizacyjne i programowe w edukacji. Wyzwania dla dyrektora i nauczyciela

2017-02-20 Ankieta dotycząca liczby uczniów
biorących udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w 2016 r.

2017-02-13 Nowe klasy mundurowe
... uprzejmie proszę o zgłaszanie się szkół, które takich klas nie posiadają, a są zainteresowane ich prowadzeniem ...

2017-02-13 Program stypendialny: Marzenie o Nauce
Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

2017-02-13 Bezpłatny program: Szkoła Dialogu
Rekrutacja wiosna 2017

2017-02-13 Konkurs: Nauczyciel – mediator - im. J.Kubiak - II edycja
Nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy ...

2017-02-10 Ankieta - liczba tablic i monitorów interaktywnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace planistyczne dotyczące programu rządowego: Aktywna tablica

2017-02-10 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia SP i GIM

2017-02-10 Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
Bardzo proszę o uzupełnienie do 16 lutego 2017 r. formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia

2017-02-09 Narady z dyrektorami szkół
w sprawie arkuszy organizacyjnych - harmonogram

2017-02-09 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2017-02-08 Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata ...

2017-02-08 PCEN zaprasza do programu: 50+angielski
Program skierowany do nauczycieli

2017-02-08 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne ...

2017-02-06 XII Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon
7-8 lutego 2017 r. w Hali Podpromie w Rzeszowie

2017-02-02 Konkurs „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”
konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych

2017-01-31 Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian
w systemie edukacji

2017-01-26 Miesiąc Języka Ojczystego 2017

2017-01-26 Zmiany w ustalaniu przez kuratora oświaty terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

2017-01-26 Ogólnopolski dzień matematyki 2017

2017-01-24 Ogólnopolski projekt pn. - Wychować człowieka mądrego ...
Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego

2017-01-17 Ocena pracy dyrektora szkoły
oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły

2017-01-13 Do organów prowadzących gimnazja innych niż JST
Do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć wnioski o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych

2017-01-11 Piknik z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych
Bezpieczna Polska

2017-01-11 Bezpłatne spektakle teatralne pt.: Gra
dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej - kolejna edycja

2017-01-09 Komunikat dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu
na terenie województwa

2016-12-30 Ferie zimowe 2017
Apel i informacje

2016-12-27 Kościół w Polsce: dziedzictwo, działanie, przyszłość
Materiały edukacyjne, strona internetowa

2016-12-27 Cybernauci - kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci
Projekt skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów

2016-12-27 Nowy program - Szkolny Klub Sportowy
Nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki 

2016-12-27 Edukacja przyrodnicza - wyniki ankiety
ankietę przeprowadziło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

2016-12-27 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Obchody IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

2016-12-20 Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą” – wyniki

2016-12-20 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą” – wyniki

2016-12-14 Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów
szkół i placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2016-12-12 Halowy Turniej Piłkarski Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Przeworsk, 28 grudnia 2016r., godz. 9:00

2016-12-08 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
PILNE - przekazanie numerów kont

2016-12-08 Ogólnopolska Olimpiada: Myśli Jana Pawła II
IX edycja ogólnopolskiej olimpiady

2016-12-08 7 edycja projektu: Żyj smacznie i zdrowo
Promocja zdrowego trybu życia, racjonalnego żywienia, ...

2016-12-08 Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość
Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbędzie się akcja edukacyjna pn. Lekcja o Funduszach Europejskich.

2016-12-07 Rozliczenie dofinansowania młodocianych
składanie w trybie pilnym wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego

2016-12-05 Kampania informacyjna - psychoterapia pomaga
Ulotka, plakat, blog

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-12-02 Kongres Mediatorów Szkolnych
7 - 8 grudnia 2016

2016-12-01 Konferencja: WOLONTARIAT przestrzeń czynienia dobra
Lista zakwalifikowanych uczestników

2016-11-30 Tornistry szkolne - zalecenia GIS
Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań

2016-11-29 Badanie PISA 2017
Uprzejmie informuję, że w marcu 2017 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja ...

2016-11-29 Programowanie z eTwinning-seminarium szkoleniowo-kontaktowe
Zapraszamy serdecznie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w seminarium

2016-11-25 „Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych”
kurs realizowany jest jako zadanie zlecone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-11-25 Program edukacyjny: Porcja pozytywnej energii
skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych

2016-11-25 Monitorowanie liczby uczniów - kształcenie dualne
Dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

2016-11-25 MEN poszukuje kandydatów na stanowisko
dyrektora Szkoły Europejskiej Luksemburg I oraz zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

2016-11-23 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega
W związku z licznymi sygnałami docierającymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informujemy, że ...

2016-11-21 Zachować pamięć – program PNWM
polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

2016-11-17 XI edycja Konkursu Naukowego E(x)plory
Konkurs dla naukowców i innowatorów w wieku 13-20 lat

2016-11-17 Pomorska Teka Edukacyjna
Projekt edukacyjny, konkurs dla nauczycieli

2016-11-17 Wystawa w Rzeszowie: Drogi do Niepodległej – Józef Piłsudski
dostępna do zwiedzania w dniach 7-30 listopada 2016 r. na rzeszowskim Rynku (obok pomnika)

2016-11-16 PILNE ! Przekazanie numerów kont stypendystów
Państwa uczniów - stypendystów Prezesa Rady Ministrów

2016-11-16 Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli w 2016 roku

2016-11-15 Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
15 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14.

2016-11-14 Mediacje szkolne i rówieśnicze

2016-11-10 Konferencja: Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce

2016-11-08 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia)

2016-11-04 Dofinansowanie zajęć integracyjnych
Zaproszenie do składania zgłoszeń na realizację integracyjnych zajęć dla dzieci polskich i cudzoziemskich

2016-11-03 Ważne! Naboru wniosków w działaniu 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016-11-02 Bezpłatna wizyta studyjna na Litwie
w terminie 17-20 listopada 2016 r. - Śladami literatury i kultury polskiej na Litwie

2016-10-31 ORPEG - oferty pracy dla nauczycieli za granicą
Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii

2016-10-28 Program: Śniadanie Daje Moc
Informacje o programie

2016-10-28 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
spotkania informacyjne, rejestracja uczestników trwa do 31 października 2016r.

2016-10-28 1 Nocna Mila Niepodległości
Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza do biegu: 1 Nocna Mila Niepodległości

2016-10-27 Projekt: W zaciszu matematyki
projekt skierowany jest do uczniów niesłyszących i słabosłyszących

2016-10-26 Projekt edukacyjny IPN: Kamienie pamięci
Projekt służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju

2016-10-26 Kampania Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina ...

2016-10-21 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2016/2017

2016-10-17 Projekt z klasą
Konkurs dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2016-10-14 Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie
zaprasza na lekcje muzealne

2016-10-13 List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2016-10-13 Akademia Bezpiecznego Puchatka
Materiały edukacyjne do pobrania

2016-10-11 Fundacja SOS Życie zaprasza na Marsz Różowej Wstążki
w dniu 13 października 2016 r., pod hasłem: Zadbaj o swoje zdrowie

2016-10-11 Akcja edukacyjna: Prawa Pacjenta Dziecka w szkole
Celem akcji NFZ jest zapoznanie uczniów z prawami pacjenta

2016-10-10 Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
podczas której nauczycielom i pracownikom oświaty wręczone zostaną odznaczenia państwowe

2016-10-07 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nabór wniosków dla szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nie otrzymały wsparcia w pierwszym konkursie

2016-10-07 Projekt z ZUS
ZUS do udziału w projekcie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów

2016-10-07 INTERREG - oferta słowacko-polskiej współpracy dla szkół
Rozwój współpracy transgranicznej i kształcenia ustawicznego w słowacko-polskim pograniczu

2016-10-06 Akcja: Grosz do grosza
przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin

2016-10-06 Postępowanie w razie zagrożeń - materiały edukacyjne
materiały edukacyjne w postaci mini komiksów

2016-10-06 Projekt: Bezpiecznik Szkolny 2016
Problem niepełnosprawności ruchowej - film, scenariusz lekcji

2016-10-05 Konferencja: Efektywna edukacja włączająca
upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów w edukacji włączającej

2016-10-03 Akcja UNICEF - Wszystkie Kolory Świata – IV edycja
Regulamin, opis projektu

2016-10-03 Pismo PZ w sprawie zaświadczeń nt stanu zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie w sprawie zaświadczeń dopuszczających dziecko do udziału w różnorakich zajęciach sportowych

2016-09-30 Projekt, konkurs: NIEMIECKI MA KLASĘ
Organizator: Goethe-Institut

2016-09-23 Bezpieczna+ protokół z przeprowadzonej oceny wniosków
o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018

2016-09-22 Konkurs: Moje Bezpieczne Wakacje 2016
(Nie)znane atrakcje mojego regionu - ostatnie dni na wysyłanie zgłoszeń do konkursu

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-22 Zbieranie danych o szkołach i placówkach
Do dnia 30 września 2016 r. prosimy zalogować się do kuratoryjnego systemu zbierania informacji ...

2016-09-22 Akademia Młodego Ekonomisty
Program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2016-09-21 Nabór recenzentów do opracowania recenzji: Modelu szkoły ...
zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji

2016-09-19 Akcja: Samorządy Mają Głos
celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU

2016-09-16 VII edycja Światowego Festiwalu Sztuki GENESIS Krosno 2016
Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie środków finansowych na założone cele charytatywne

2016-09-16 Konferencja Goethe-Institut i Wydziału Pedagogicznego UW
Szkoła jako przestrzeń do nauki i życia

2016-09-15 Cykl szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych
Do udziału zapraszamy pedagogów lub wytypowanych przez szkołę nauczycieli

2016-09-14 Stypendia dla studentów romskich
Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

2016-09-14 Program: Owoce i warzywa w szkole
uprzejmie zachęcam do przystąpienia w roku szkolnym 2016/17 do unijnego programu: Owoce i warzywa w szkole

2016-09-14 Program stypendialny FLEX - 2017/2018
Całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich

2016-09-09 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Informacje, programy

2016-09-09 Nabór wniosków o przyznanie stypendium- kształcenie ogólne
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – r. szk. 2016/17

2016-09-07 Z uczniami w Koperniku
Informacje z Centrum Nauki Kopernik

2016-09-07 Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa
w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja

2016-09-05 Informacja o olimpiadach przedmiotowych dla gimnazjalistów
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-02 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do właściwego kuratorium oświaty w terminie od dnia 1 do 30 września

2016-09-02 Pilne ! Nauka na zmiany - ankieta
Wszystkie typy szkół, prosimy o pilne podanie informacji

2016-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli JST

2016-09-01 Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej
dla szkół, uczniów i nauczycieli

2016-08-31 Konkurs - projekty - wnioski o dofinansowanie
Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania

2016-08-31 Lekcje wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych
projekt Biura Rzecznika Praw Pacjenta

2016-08-25 List Ministra Edukacji Narodowej
do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

2016-08-24 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-23 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2016/2017

2016-08-23 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Informacja o zatwierdzonej liście kandydatów

2016-08-23 Dać dziecku to, co najważniejsze – wychowanie
Konferencja z okazji VI Tygodnia Wychowania

2016-08-19 Klasy mundurowe - aktualizacja bazy danych
W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia

2016-08-16 Dystrybucja podręczników
List do dyrektorów szkół

2016-08-08 Konferencja - Chronimy Dzieci
Program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.

2016-07-26 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2016/2017
odbędą się w dniach 24-29 sierpnia 2016 r.

2016-07-25 Konkurs na stanowisko nauczyciela w Brukseli
doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-07-20 Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-18 Inwentaryzacja strzelnic
W związku z pismem MEN dotyczącym zinwentaryzowania strzelnic znajdujących się na terenie szkół i placówek ...

2016-07-14 Ogłoszenie konkursu ofert - program - Bezpieczna +
Ogłoszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 sierpnia 2016 roku

2016-07-14 Elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup
Informacja dla organizatorów grup turystycznych, które będą przekraczać granicę polsko-ukraińską

2016-07-14 Europejski Tydzień Sportu - #BeActive
Druga edycja odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r.

2016-07-13 PILNE!!! Adaptacje podręczników pt. „Nasz elementarz”
Zbieranie informacji o podręcznikach, które nie będą wykorzystywane w szkołach roku szkolnym 2016/2017

2016-07-12 Konkurs na polsko-ukraińskie projekty otwarty!
Można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty ...

2016-07-12 Dziennik elektroniczny
Projekt e-dziennika współfinansowany ze środków UE

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-29 Nabór wniosków o przyznanie stypendium- kształcenie zawodowe
Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

2016-06-29 Program Edukacja Globalna - Efekt Domina
tworzy sieć Ambasadorów Edukacji

2016-06-23 Konkurs na stanowisko nauczyciela w Brukseli
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej

2016-06-23 Szkoła Dialogu - Polska: informacje organizacyjne
Program realizowany jest w cyklu roku kalendarzowego. Rekrutacja do programu prowadzona ...

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-20 Ankieta w sprawie nauki programowania w szkole – pilotaż
W piątek 17 czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych na adresy skrzynek elektronicznych Państwa szkół

2016-06-20 Szanowni Państwo Organizatorzy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
Pragnę przypomnieć o obowiązku przesłania poprawionej wersji formularza zarówno drogą elektroniczną jak i pocztową.

2016-06-20 Ankieta - gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
przywrócenie kształcenie w liceach medycznych i medycznych szkołach zawodowych

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-06-16 Otwarty konkurs ofert: Bezpieczna i przyjazna szkoła
realizacja działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz ...

2016-06-14 Stypendia Prezesa Rady Ministrów i MEN
na rok szkolny 2016/2017

2016-06-06 Komunikat dotyczący programu "Książki Naszych Marzeń"

2016-06-04 79 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Na Jasną Górę
1-2 lipca 2016 r.

2016-06-04 Szkoła szuka Schule - polsko-niemiecka giełda kontaktów
dla nauczycieli szkół zawodowych

2016-06-03 Problem handlu ludźmi
Informacja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

2016-06-01 Monitorowanie realizacji doradztwa zawodowego
Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa

2016-06-01 Do dyrektorów Poradni Psychologiczo Pedagogicznych
Projekt: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

2016-05-31 Monitorowanie praktycznej nauki zawodu w ZSZ
Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa...

2016-05-31 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2015/2016

2016-05-25 Komunikat w sprawie zapewnienia podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2016/2017

2016-05-24 Seria debat o nadzorze pedagogicznym
Celem debat jest analiza obecnego stanu nadzoru pedagogicznego oraz określenie kierunków zmian w tym zakresie

2016-05-20 Pilne ! Zbieranie informacji
stan opieki nad małoletnimi dziewczętami, które przed osiągnięciem pełnoletności były w ciąży

2016-05-19 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w KO
dzień 27 maja 2016 r. (piątek) będzie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dniem wolnym od pracy

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Kolejna edycja akcji: Moje Bezpieczne Wakacje 2016
Jeśli jesteś przedstawicielem szkoły, gminy lub jednostki publicznej pamiętaj, że jeszcze możesz wziąć udział w akcji

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-10 Zgłoszenia na kandydatów na „wojewódzką” listę obrońców
w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli !!!

2016-05-10 Akademia TiK już działa! Języki obce 2.0
04.05.2016 r. ruszyła akcja organizowana wspólnie przez Funmedia oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-05-04 Program Pajacyk - środki na dożywianie dzieci
informacje o składaniu wniosków

2016-05-04 Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej
w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

2016-04-27 KUL zaprasza do opracowania serii książek
Młodzież szkolna. Wzory osobowe godne naśladowania

2016-04-25 Sprzedaż alkomatów w szkołach - informacja
w związku z licznymi pytaniami dyrektorów szkół, do których zgłasza się osoba oferująca sprzedaż alkomatu ...

2016-04-22 Program stypendialny - Mistrzowie Chemii
program adresowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-21 WUP informuje - przedłużenie terminu składania ofert
dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

2016-04-20 Otwarte konkursy ofert
dofinansowanie: wypoczynku letniego, zadań w obszarze oświaty, wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin

2016-04-19 Projekt: Wygraj życie dzięki marzeniom
projekt skierowany dla szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

2016-04-15 Ankieta w sprawie informatyzacji szkół i placówek
MEN zwraca się z prośbą o pilne uzupełnienie danych

2016-04-15 Lista dyrektorów SP i GIM zakwalifikowanych do udziału ...
w debacie: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Projekt: Mądre bajki z całego świata
Podstawą tego projektu jest 17 bajek z 9 krajów. Czytają je dzieci oraz towarzyszący im dorośli.

2016-04-13 II Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych
Rzeszów, 20 kwietnia 2016r.

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-04-11 4 edycja konkursu grantowego: To dla mnie ważne
cykliczny program na rzecz inicjatyw społecznych wspierających rodziców w wychowaniu małych dzieci

2016-04-11 Czasopismo: Urania - postępy astronomii
prenumerata sponsorowana dla szkół (z dopłatą z Ministerstwa)

2016-04-08 mPotęga - granty na projekty matematyczne
granty na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 SP lub uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych

2016-04-08 Program: Polskie Nadzieje Olimpijskie
5.04 w Centrum Olimpijskim odbyło się spotkanie inaugurujące II edycję programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

2016-04-07 Podkarpacka debata o edukacji: Kształcenie zawodowe dla...
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - zaproszenie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

2016-04-06 III Konferencja Naukowo - Metodyczna - Zmiana godziny
Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

2016-04-05 Konferencja: Przedsiębiorczość a rynek pracy
Zapraszają PCEN i WUP

2016-04-04 Projekt: Mieszkaniec Rzeszowa- Świadomy Konsument
Doradztwo i Edukacja Konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta

2016-04-01 Debata o edukacji - lista osób zakwalifikowanych
Lista osób zakwalifikowanych na debatę JAK POWINNA BYĆ FINANSOWANA OŚWIATA W POLSCE - 2016.04.04

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-03-29 XII Narodowy Dzień Życia
W ramach obchodów XII Narodowego Dnia Życia przekazuję zaproszenie na Koncert w wykonaniu młodzieży i dla młodzieży

2016-03-25 Projekt: ... w kręgu tańca ... 2016
Stowarzyszenie ARTBALE zaprasza nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie

2016-03-25 Akcja: Bądź kumplem, nie dokuczaj!
Kampania społeczna - propagowanie koleżeńskich zachowań

2016-03-25 Musical Jesus Christ Superstar A. L. Webbera
Koncert upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski podczas ogólnopolskich obchodów

2016-03-23 Zmiana Zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji
Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016

2016-03-23 Konkursy - stanowiska w Szkole Europejskiej
Konkursy na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora

2016-03-21 Podkarpacka debata o edukacji - zmiana miejsca
Debata odbędzie się w: Sali Bankietowej (IV p.) w Hotelu Rzeszów przy Al. Józefa Piłsudskiego 44

2016-03-18 IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania

2016-03-18 Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie
DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

2016-03-16 Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich
Woj. podkarpackie może reprezentować 10 uczniów wytypowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty spełniających ...

2016-03-16 Podkarpacka debata o edukacji - zaproszenie
JAK POWINNA BYĆ FINANSOWANA OŚWIATA W POLSCE

2016-03-16 Konkurs: Szkoła zawodowa najwyższej jakości
konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia

2016-03-15 Zapotrzebowania na wydrukowanie adaptacji podręczników
pomocniczych dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych oraz słabowidzących

2016-03-09 Program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ...

2016-03-09 Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomicznym.
Informacje organizacyjne

2016-03-09 Ludzkie losy - artykuł o sanockich uczniach
Artykuł o Juliuszu Bakoniu i ks. Zdzisławie Peszkowskim - Kapelanie Rodzin Katyńskich

2016-03-09 Kampania: Rakoobrona
ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat

2016-03-09 Zrównoważony rozwój - materiały edukacyjne
Scenariusze lekcji, konkursy, materiały multimedialne

2016-03-08 Badania ankietowe - kapitał intelektualny powiatów polskich
organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Związek Powiatów Polskich

2016-03-08 Wyniki konkursu: Papież Słowianin dla uczniów gimnazjów
Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadziła w dniu 4 marca 2016 r. etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu

2016-03-08 Akcja społeczno-edukacyjna: Żonkile
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza - zgłoś szkołę do akcji ŻONKILE 2016!

2016-03-04 Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego
Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka w szkołach podstawowych

2016-03-04 Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej
Konkurs adresowany jest do osób zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym

2016-03-04 Przegląd Musztry Klas Mundurowych
zawody odbędą się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7

2016-03-03 Rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
W poniedziałek, 29 lutego rozpoczęła się rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

2016-03-01 Ankieta - informacja dla dyrektorów szkół
wdrożenie do praktyki pedagogicznej nowej metody terapii dla dzieci z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni

2016-02-29 Archiwum: Uranii w wersji na smartfony i tablety
Archiwalne numery - Uranii - można już wygodnie przeglądać na smartfonach i tabletach

2016-02-19 Projekt: Komiksy ekonomiczne
Nowa antologia komiksów ekonomicznych

2016-02-18 Dzień Matematyki 2016
Ogólnopolski Dzień Matematyki (12 marca... lub inny dzień marcowy)

2016-02-18 Program: Porcja Pozytywnej Energii
Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas 1-6 SP

2016-02-17 Konkurs wiedzy o Chorwacji
organizowany z okazji 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji w 2016 roku

2016-02-15 Kolejna edycja programu: Młody Obywatel
Hasło 8 edycji to: Młody Obywatel na sportowo

2016-02-10 IV Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej dla gimnazjalistów
Stowarzyszenie Klaster Edukacji Informatycznej i Zawodowej zaprasza gimnazjalistów, dyrektorów szkół i nauczycieli

2016-02-04 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2016-02-03 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2016-02-01 Politechnika Dziecięca
Rejestracja na semestr letni 2016

2016-02-01 Program edukacyjny - Finansoaktywni. Misja: Budżet
Konkurs, program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2016-01-29 Konkurs recytatorski i plastyczny
dla szkół noszących imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2016-01-29 Informacja o konkursie "SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

2016-01-29 V edycja konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016"

2016-01-29 Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2016-01-29 Informujemy o spotkaniu informacyjnym Erasmus+
z zakresu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

2016-01-28 Udział w badaniach IBE
kompetencje trzecioklasistów i piątoklasistów

2016-01-28 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy

2016-01-28 Rusza II edycja "Finansoaktywni. Misja: Budżet"
- ogólnopolski program Ministerstwa Finansów

2016-01-28 Zaproszenie na "Kolędowanie z korbą"
do Biblioteki Muzycznej w Rzeszowie

2016-01-28 Ankieta dla nauczycieli -
planowana problematyka doskonalenia nauczycieli na rok 2016

2016-01-21 Kampania #2gether4more
z okazji 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-20 Bezpieczne ferie - materiały informacyjne
Przydatne informacje na stronach internetowych

2016-01-19 Polska w XX wieku - program edukacyjny
program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych

2016-01-11 Programy CEO - rekrutacja
Trwa rekrutacja do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

2016-01-07 PILNE !!! Ankieta wykorzystanie e-podręczników
list Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie upowszechnienia wśród uczniów i nauczycieli

2016-01-04 VIII Obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

2016-01-04 Program Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla sektorów:
Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież

2015-12-31 Badanie PIRLS w 2016 r.
Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu

2015-12-30 Projekt - Bohaterowie w cieniu Tatr
Projekt przybliża sylwetki i dokonania kurierów tatrzańskich oraz emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego

2015-12-30 Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia (wtorek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu PGE Narodowego w Warszawie

2015-12-23 Rządowy program: Bezpieczna+ - sprawozdanie
Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie wsparcia zadania publicznego realizowanego w ramach Rządowego programu ...

2015-12-23 Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają najnowszą publikację Panoptykonu, a osoby, które prześlą nam najciekawsze relacje ...

2015-12-23 Erasmus+. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rzeszów, 14.01.2016 r.
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza na ...

2015-12-23 Przekazywanie danych do nowego SIO w styczniu 2016
Uprzejmie przypominamy o potrzebie przekazywania danych do nowego SIO

2015-12-22 Turniej piłkarski nauczycieli i pracowników
Relacja z X Halowego Turnieju Piłkarskiego Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-12-22 Odbiór aktów nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego

2015-12-21 Rozliczenie dotacji udzielonej gminom w 2015 roku
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-16 Bezpieczny pobyt za granicą
Informuję o niektórych sposobach zapewnienia polskim obywatelom bezpiecznego pobytu za granicą ...

2015-12-16 Przerwa świąteczna - list do dyrektorów
i nauczycieli szkół publicznych

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-11 PILNE !!! Ankieta wykorzystanie e-podręczników
Informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia współfinansowanego z EFS projektu E-podręczniki ...

2015-12-07 Inauguracja Centrum Zimbardo. Szansa dla szkół
WSIiZ w Rzeszowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-12-03 PAH zaprasza do udziału w kolejnej akcji
Akcja Toalety dla Planety z okazji Światowego Dnia Toalet

2015-12-03 Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka
Materiały z konferencji dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych w dniu 9 października 2015 r.

2015-12-03 Ankieta dla bibliotek szkolnych i publicznych
Ocena potrzeb szkoleniowych dla bibliotekarzy ...

2015-12-02 Komunikat dotyczący konkursu z j. ang. dla sp. i gim.
Informuję, że Przewodniczący Komisji WKK podjął decyzję o przyznaniu ...

2015-11-30 Lista osób zakwalifikowanych na konferencję
Jak zdobycze współczesnej neurobiologii można wykorzystać w procesie dydaktycznym?

2015-11-30 Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym
Konferencja: Rzeszów, 09 grudnia 2015 r. (środa)

2015-11-23 Program: Owoce i warzywa w szkole
w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

2015-11-20 Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Cykl spotkań o zróżnicowanej tematyce

2015-11-19 Pomorska Teka Edukacyjna - źródło informacji historycznych
Konkurs dla nauczycieli, wspomnienia świadków historii, filmy i fotografie

2015-11-18 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
poszukuje nauczycieli: polonistów, nauczania początkowego, nauczyciela fizyki i chemii

2015-11-17 Europejski Dzień Prawnika 2015
Tegoroczne obchody mają na celu popularyzację dokumentów dotyczących praw i wolności

2015-11-17 Konferencja na temat mediacji szkolnych oraz rówieśniczych
Lista zakwalifikowanych szkół

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-13 Festiwal Nauki w Rzeszowie
9-11 grudnia 2015 r.

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-10 Nauczanie i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego –
zmiany w przepisach oświatowych - konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli

2015-11-09 Konkurs na zastępcę dyrektora w Szkole Europejskiej Bruksela I
MEN poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej

2015-11-09 Ankieta: Etyka w systemie edukacji w Polsce i ...
Ankieta dla nauczycieli etyki

2015-11-09 Darmowe owoce dla szkół i placówek
Informacja Agencji Rynku Rolnego

2015-11-06 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów i pedagogów
na temat mediacji szkolnych oraz rówieśniczych

2015-11-05 Kampania: Wybieram wodę
Ogólnopolski program edukacyjny

2015-11-05 Wystawa Max Planck Science Tunnel
ekspozycja Science Tunnel 3.0, przedstawia temat badań podstawowych, oryginalne prace eksperymentalne i teoretyczne

2015-11-04 Obowiązkowe szkolenia dla dyrektorów i pracowników szkół
odbędą się szkolenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z wtargnięciem napastnika do szkoły

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-30 Podręczniki: Nasza szkoła
dystrybucja drugiej części podręcznika

2015-10-30 Bezpłatna platforma edukacyjna
dla uczniów gimnazjum oraz nauczycieli matematyki w gimnazjum

2015-10-30 List Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie projektu systemowego: E-podręczniki do kształcenia ogólnego

2015-10-29 Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom
w szkołach i placówkach oświatowych

2015-10-27 Przywróćmy pamięć - program edukacyjny
Celem realizowanego od 2005 r. przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego programu edukacyjnego

2015-10-26 Wizyta studyjna w Rumunii - lista zakwalifikowanych
Lista dostępna po zalogowaniu, należy skorzystać z haseł do RSIO

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-21 Lista szkół, które nie potwierdziły odbioru podręczników
Prosimy o pilne potwierdzenie faktu odbioru podręczników w aplikacji MEN

2015-10-20 Wręczenia stypendiów i grantów dla uzdolnionej młodzieży
Gala wręczenia stypendiów i grantów dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia - 24.10.2015 - Przemyśl

2015-10-20 Zadania w zakresie promocji zdrowia psychicznego
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w szkołach i placówkach

2015-10-20 Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

2015-10-20 Projekt: Etyka w systemie edukacji w Polsce ...
Projekt: Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego

2015-10-14 Przekazywanie środków na wypłatę nagród
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 2015 roku

2015-10-14 Wizyta studyjna w Rumunii
w terminie 4-7 listopada 2015 r.: pt:

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-13 Życzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-10-12 Europejski Tydzień Kodowania 2015
Popularyzacja programowania i informatyki

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-10-09 Wizyta studyjna na Litwie - lista zakwalifikowanych
Lista dostępna po zalogowaniu, należy skorzystać z haseł do RSIO

2015-10-08 Projekt UNICEF: MALI uczniowie idą do szkoły
Cele projektu: Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, ...

2015-10-08 Ważne! Informacja dla dyrektorów
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ostrzega

2015-10-07 Nieodpłatne kursy dla nauczycieli: "bezpieczeństwo w szkole”
i “praca z uczniem zdolnym – kształcenie matematyczne”

2015-10-07 Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 i 15 października 2015 r. o godzinie 10.00 w sali kina Helios w Galerii Rzeszów przy al. Piłsudskiego 44 w Rzeszowie

2015-10-06 Regionalne spotkania Erasmus+ Edukacja szkolna
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza na bezpłatne ...

2015-10-05 Projekt edukacyjny - przybliżenie historii sztuki i teatru
Cafe Europe - Awangarda XX wieku a Tadeusz Kantor

2015-10-01 Prośba o przekazanie numerów kont bankowych
stypedystów Prezesa Rady Ministrów

2015-10-01 Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych

2015-09-30 Spotkanie informacyjne: Erazmus + Kształcenie zawodowe
Centrum Poradnictwa Prawnego: Prawnikon w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne

2015-09-30 Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2015/2016 - plik *.xls

2015-09-28 „Bezpieczna +”
wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-24 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt skierowany dla uczniów SP

2015-09-24 Projekt: Oblicza dialogu
Stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego ...

2015-09-24 Cyfrowa wyprawka - portal, scenariusze lekcji, konkurs
Scenariusze zajęć i dodatkowe materiały, konkurs, informacje dla nauczycieli

2015-09-24 Projekt: Młodzi głosują
Program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

2015-09-24 Program: Żyj smacznie i zdrowo - 6 edycja
popularny program edukacyjny o zdrowym odżywianiu

2015-09-23 Badanie ankietowe dla szkół i placówek
na temat skali i skutków migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.

2015-09-23 Program stypendialny SmartUP
Program stypendialny SmartUP to konkurs, którego nagrodą jest inwestycja w Twoją naukową przyszłość

2015-09-23 Przychodzi uczeń do prawnika
Poradnik w ramach projektu: Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

2015-09-22 Projekt - Przywróćmy Pamięć
Celem realizowanego od 2005 r. programu edukacyjnego - Przywróćmy Pamięć jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat

2015-09-22 Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
III etap szkoleń KOWEZiU organizuje samodzielnie.

2015-09-22 Wizyta studyjna na Litwie
Zapraszam dyrektorów i nauczycieli j. polskiego i historii do udziału w wizycie studyjnej w terminie 18-21 paź. 2015 r.

2015-09-22 List minister edukacji do dyrektorów
Szkolne sklepiki i stołówki po zmianach

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

2015-09-18 „Uczeń bezpieczny w sieci”
zaproszenie na ogólnopolską konferencję

2015-09-18 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów
i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

2015-09-16 Konferencja: Wczesne wspomaganie
szansą zrównoważonego rozwoju dziecka

2015-09-15 Badania nad fonoholizmem i cyberprzemocą
w gminach/powiatach wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli

2015-09-11 Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa
Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli Głównego Inspektora Danych Osobowych

2015-09-11 Już wkrótce nowa edycja programu Akademia 3.0 - apki.org
Projekt apki.org jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania

2015-09-09 Dyrektor OKE zaprasza na spotkania
zapraszam na spotkania, organizowane wspólnie z Kuratorami Oświaty

2015-09-09 Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu Małych Grantów
Do 2 października 2015 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego

2015-09-08 Akcja: Anioły ze szkoły
Anioły ze szkoły to ogólnopolski projekt realizowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

2015-09-08 Projekt: Młody Obywatel
Zachęcamy do udziału w nowej edycji naszego programu pt.: Młody Obywatel na sportowo

2015-09-08 Nowe hasła i nazwy użytkownika
Do dnia 16 września 2015r. prosimy zalogować się do RSIO i odczytać nowe hasła oraz potwierdzić dane w formularzu

2015-09-08 Europejski Dzień Języków 2015
26 września – świętuj razem z nami!

2015-09-07 Współpraca firm z SSE ze szkołami
List z Ministerstwa Gospodarki

2015-09-07 Profilaktyka narkomanii w szkole
Materiał dla dyrektorów szkół i placówek - publikacja ORE

2015-09-07 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Oferta edukacyjna w roku szkolny 2015/16

2015-09-03 List Prezesa Fundacji: Rodzice w szkole
Do Dyrektorów Szkół

2015-09-03 Projekt: Solidarna Szkoła
Cel: kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej

2015-09-03 Ruszyła II edycja Ambasadorów Bezpiecznego Internetu!
darmowe szkolenia dla uczniów klas I - III

2015-09-03 Wydłużenie realizacji projektu: Edukacja pracy 2
... zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o zachęcenie nauczycieli do udziału w szkoleniach ...

2015-09-02 „Integracja monetarna ze strefą euro”
Konferencja dla nauczycieli z Podkarpacia

2015-09-02 Program: ''Bezpieczna +'' - ogłoszenie o konkursie
Podkarpacki Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

2015-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-31 Promocja zdrowego stylu życia
Akcja: Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole w 2015r.

2015-08-28 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-27 V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-20 Stanowisko MEN - zakup podręczników i materiałów
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej

2015-08-19 Program: Wyprawka szkolna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

2015-08-18 Konferencja pt.: Edukacja kulturalna - ...
innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”

2015-08-14 Nowelizacja statutów szkół i placówek
do dnia 01.09.2015

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2015-08-12 Ramowy program narad
dotyczących nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-12 PILNE! Wnioski o dotacje na podręczniki
do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum

2015-08-11 Program badań przesiewowych słuchu
u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

2015-08-11 Ogólnopolska akcja społeczna: Czytam wszędzie
zachęcająca do nowoczesnych i przyjaznych form czytelnictwa

2015-07-28 List Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie bezpłatnych podręczników.

2015-07-22 Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

2015-07-20 Dopalacze
akcja informacyjna

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-07-16 Problem żebractwa dzieci.
Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2015-07-15 Dziewiąta edycja nagrody dla naprawiających świat
Nagroda im. Ireny Sendlerowej: Za naprawianie świata

2015-07-13 Program: Szkoła Tolerancji
rekrutacja do nowej edycji

2015-07-06 Studia podyplomowe
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej

2015-07-06 Konkurs Nauczyciel Roku 2015
konkurs dla nauczycieli

2015-07-03 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2015/2016
odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2015 r.

2015-07-03 XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
OMG 2015/2016

2015-06-29 "Nauczycielskie Przesłanie"
Konkurs dla nauczycieli

2015-06-26 Apel PKO w sprawie Bezpiecznego Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży podczas Wakacji 2015.

2015-06-26 “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody

2015-06-25 "Nasza Edukacja" - portal
Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły

2015-06-25 PILNE!!! Zamówienia podręczników dla klas I i II w 2015/2016
Lista szkół, które nie potwierdziły zamówień

2015-06-24 “Akademia 3.0 – apki.org”
wsparcie 16 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski w stworzeniu i prowadzeniu klubów Lab 3.0.

2015-06-23 „ Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”
prośba o przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

2015-06-18 Nabór wniosków w Programie wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 2015 rok

2015-06-18 Uzupełnienie legitymacji szkolnych
o numery PESEL

2015-06-17 Konkurs na nauczycieli
w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

2015-06-17 Zaproszenie na bezpłatne warsztaty
Szkoły Dialogu realizowane pod patronatem MEN i z rekomendacją Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015-06-17 Zaproszenie dla szkół
do II edycji antydyskryminacyjnego projektu edukacyjnego

2015-06-16 Uzupełnienie numerów RSPO
Pilna korekta bazy danych ("stare SIO")

2015-06-15 Podsumowanie konkursów przedmiotowych
prezentacja

2015-06-12 Egzamin zawodowy w formie elektronicznej - szkolenia
Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu w formie elektronicznej

2015-06-11 Program: Książki naszych marzeń
24 czerwca br. mija termin złożenia przez dyrektorów szkół wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia

2015-06-10 VII Rzeszowski Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
"Czas. Zdrowie. Życie."

2015-06-10 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie

2015-06-10 Przekazywanie dokumentacji likwidowanych szkół
Przypomnienie o obowiązku przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół

2015-06-10 Szkoła szuka Schule - spotkanie kontaktowe PNWM
polsko-niemiecka giełda kontaktów dla nauczycieli szkół zawodowych

2015-06-09 Warsztaty: Prawa dzieci i młodzieży
zajęcia warsztatowe z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka

2015-06-09 Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie wypoczynku letniego w województwie podkarpackim.

2015-06-09 Projekt KOTWICE KARIERY
Projekt KOTWICE KARIERY to zbiór działań skierowanych do doradców zawodowych i uczniów zdolnych

2015-06-09 Bezpieczne wakacje – wspólnym obowiązkiem
konferencja na temat organizacji bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji 2015.

2015-06-09 Stypendia Prezesa RM, Stypendia MEN
Informacje, wzory wniosków

2015-06-05 Komunikat ORE - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych
na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z gmin wiejskich i miast do 20 tyś. miesz.

2015-05-29 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach

2015-05-27 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
1-2 lipca 2015 r.

2015-05-27 Bezpłatna diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego
Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ

2015-05-26 Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych

2015-05-25 6 Dzień Odkrywców
Rzeszów, 13 czerwca 2015 r.

2015-05-19 Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez PPP
Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

2015-05-14 Nowy wzór legitymacji szkolnej
Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego

2015-05-13 XXI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
reprezentanci podkarpackich szkół na spotkaniu komisji problemowej

2015-05-12 V Jubileuszowa Konferencja Przeszczep Szansą na Drugie Życie
16 maja - Aula budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1

2015-05-11 Podkarpacki sprawdzian przedmaturalny z matematyki
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie działając we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza

2015-05-08 Program: Zaadoptuj rzekę
Klub Gaja zaprasza placówki oświatowe oraz samorządy, firmy, instytucje a także lokalne grupy ...

2015-05-08 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów

2015-05-08 dzień.de | der-tag.pl 2015
Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: Perspektywy zawodowe

2015-05-06 Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej

2015-05-04 Program Rządowy: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2015

2015-04-30 Materiały z konferencji
Uczeń ze specjalnymi potrzebami, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

2015-04-29 Konkurs plastyczny „Mój radiowy świat”
adresowany do uczniów szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych organizowany przez „Polskie Radio Rzeszów”

2015-04-27 Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne
Szkolenie dla przedstawicieli JST, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli

2015-04-27 Konkursu: Szkoła zawodowa - mój wybór
Lista zwycięzców etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu: Szkoła zawodowa - mój wybór

2015-04-27 Program: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje dotyczące finansowania

2015-04-27 Mistrzowie CHEMII - IV edycja programu
ogólnopolski program stypendialny

2015-04-27 I Podkarpacki Dzień Nowoczesnej Administracji
Gry, quizy i zabawy, warsztaty i prelekcje dla uczniów i studentów ...

2015-04-23 Finansoaktywni. Misja: Podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych.

2015-04-23 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady

2015-04-21 Erasmus+
Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu

2015-04-21 XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?.

2015-04-20 Nasz elementarz
prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile egzemplarzy części 1 i 2 „Naszego elementarza” macie Państwo w szkole

2015-04-20 Gra miejska: Odkryj polsko-żydowską historię
Zachęcamy do włączenia się do projektu gry miejskiej: Odkryj polsko-żydowską historię

2015-04-17 X Międzynarodowa Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście
Kraków 1-7 lipca 2015

2015-04-16 Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej
III etap monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

2015-04-15 PRZEDSZKOLAKI z BIAŁO – CZERWONĄ
Zachęcam wszystkich dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i SP do uroczystych obchodów Święta Flagi w dniu 30 kwietnia

2015-04-15 Poradnik promujący dobre praktyki
w zakresie dożywiania dzieci w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2015-04-13 Festiwal Nauki w Krakowie
Oświeć się! 20-23 maja 2015r.

2015-04-10 Polskie Radio kończy 90 lat
W związku z Jubileuszem niezwykle ciekawą ofertę programową prezentować będą poszczególne Anteny Polskiego Radia

2015-04-09 Sprawa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko MEN w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję

2015-04-09 Projekt: (Nie)łatwe powroty do domu
Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji

2015-04-08 Powołanie nowej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Podkarpackim

2015-04-08 Używanie przez uczniów substancji psychoaktywnych
Badanie ankietowe w podkarpackich szkołach

2015-04-07 Dystrybucja adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
Dystrybucja obejmuje zamówienia uzupełniające dla części II-IV oraz zamówienia główne na IV część

2015-04-03 Konkurs dla nauczycieli: Nauczycielskie przesłanie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego zachęca pedagogów do opisania swoich doświadczeń

2015-04-03 Program: Mały Mistrz
Rusza nabór do programu na rok 2015/2016

2015-04-03 Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu
Ogólnopolski program edukacyjny

2015-04-01 Konkurs na nauczycieli w Szkołach Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w sekcjach polskich

2015-04-01 XIV edycja programu stypendiów pomostowych
to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów

2015-03-31 Program: Career ON
To autorski program, którego celem jest rozwój młodzieży

2015-03-31 Pismo: Urania postępy astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół

2015-03-31 Projekt: Finansoaktywni: Misja Podatki
Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów

2015-03-30 Swatka polsko-ukraińska 2015. Warsztaty dla nauczycieli.
Przedłużono termin naboru ...

2015-03-30 Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli
Miejsce Piastowe 30.03-1.04.2015 r.

2015-03-25 Kondolencje w związku z tragiczną katastrofą
W imieniu całej społeczności oświatowej na Podkarpaciu, pracowników Kuratorium Oświaty i swoim własnym

2015-03-25 Projekt: Nie boję się muzyki
To ogólnopolski program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

2015-03-25 Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!
Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży

2015-03-23 Konkurs projektów - program Bezpieczna i przyjazna szkoła
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz

2015-03-23 Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ...

2015-03-23 Projekt ... w kręgu tańca...
Stowarzyszenie ARTBALE zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo

2015-03-20 Program: Od młodych sportowców - do wielkich sukcesów
Program Polskie Nadzieje Olimpijskie wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport

2015-03-20 Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego

2015-03-20 Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w
Projekt: Chcę być przedsiębiorczy został objęty patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2015-03-19 III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Od fascynacji do innowacji

2015-03-18 Młodzi Głosują - wybory prezydenckie 2015
Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym

2015-03-17 TARGI SZKOLNE dla gimnazjalistów: u WYSPIAŃSKIEGO
VIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 3 organizuje III edycję TARGÓW SZKOLNYCH dla gimnazjalistów

2015-03-13 Siatkarski Ośrodek Szkolny zaprasza na
Międzygimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców klas 1

2015-03-12 PILNE!!! -
prosimy Państwa Dyrektorów o niezwłoczne potwierdzenie odbioru 4 części podręcznika

2015-03-10 Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

2015-03-10 Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015

2015-03-09 Akcja dzień.de | der.tag.pl
Tegoroczna akcja przebiega pod hasem: Perspektywy zawodowe

2015-03-05 Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie

2015-03-04 Konkurs na zastępców dyrektorów Szkół Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:

2015-03-04 Projekt: Polska meblami stoi
Projekt jest szansą dla nauczycieli, instruktorów, szkół i rynku pracy

2015-03-04 XI Narodowy Dzień Życia
w Diecezji Rzeszowskiej - marzec 2015

2015-03-03 Rekrutacja 2015 - wprowadzanie danych
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. oferty edukacyjnej do 15.03.2015r.

2015-03-02 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne

2015-03-02 Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła

2015-02-27 Program: Żyj smacznie i zdrowo
Materiały edukacyjne dla nauczycieli gimnazjów

2015-02-26 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w miastach woj. podkarpackiego - informacja z IPN

2015-02-26 Sejm Dzieci i Młodzieży 2015
1 czerwca 2015 r.

2015-02-25 Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody

2015-02-25 Konkurs: Europejskie Drzewo Roku
Głosowanie na polskiego kandydata - Dąb Słowianin

2015-02-24 Zachować pamięć
program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci

2015-02-23 Sprawdzian szóstoklasisty na 100%
Materiały pomocnicze do nauki matematyki w szkole podstawowej

2015-02-23 Ankieta dla nauczycieli i dyrektorów - MENTOR
KCDKO zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych do wypełnienia ankiety

2015-02-23 Serwis edukacyjny: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim

2015-02-18 Badanie postaw młodzieży szk. pg. wobec historii Polski XX w.
W lutym 2015 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie w szkołach ponadgimnazjalnych

2015-02-18 Konkurs na punkt konsultacyjny programu Erasmus+
Zadania: Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych ...

2015-02-16 Konkurs: Papież Słowianin
lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

2015-02-16 Konkurs: Szkoła zawodowa - mój wybór
Uprzejmie przypominam, że 31 marca 2015 r. upływa termin przesłania do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2015-02-16 Projekt EduScience
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem ...

2015-02-11 Akcja społeczno-edukacyjna: Żonkile
Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą przyłączyć się do akcji na dwa sposoby

2015-02-11 Otwarci na zmiany – gotowi do pracy
podjęcie nowego zatrudnienia przez nauczycieli, którzy po dniu 31.12.2012 roku utracili zatrudnienie

2015-02-11 Obierz kurs na ... kurs
Opowiem ci o wolnej Polsce to program edukacyjny

2015-02-11 Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych
opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

2015-02-11 Szkoła Dialogu 2015
Do edycji wiosennej zapraszamy uczniów II klas gimnazjum i I i II klas szkół ponadgimnazjalnych

2015-02-06 Trwa rekrutacja do programu Młody Obywatel
3 lutego ruszyła rekrutacja do nowej edycji programu

2015-02-04 Nagrody Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata

2015-02-02 X Ogólnopolski Przystanek PaT
W dniach 23-24 czerwca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie

2015-02-02 Apel o wsparcie czworga osieroconych dzieci
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa

2015-01-30 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają najwyższą ocenę

2015-01-30 Klub Młodych Odkrywców
Szkolenie dla opiekunów Klubu

2015-01-30 Dni Przyjaciół Lasu
W związku ze zbliżającymi się w bieżącym roku szkolnym w dniach 20 – 25 kwietnia 2015 obchodami Dni Przyjaciół Lasu

2015-01-30 Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015 - IV edycja
konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

2015-01-29 Wystawa: Polska odNowa
Scenariusze lekcji

2015-01-29 Wystawa: Polska OdNowa
Zapraszam dyrektorów, nauczycieli i uczniów do obejrzenia wystawy: Polska OdNowa

2015-01-28 List Rzecznika Praw Dziecka
List do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych

2015-01-27 Konferencje: Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników
Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016

2015-01-26 Materiały edukacyjne dotyczące filmu: Hiszpanka
Przewodnik dla nauczycieli

2015-01-26 Ferie 2015 - Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję ...

2015-01-26 Szkolenia: Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji
Nowe terminy szkoleń na Podkarpaciu

2015-01-23 Projekt zarządzenia ws. rekrutacji
Zwracam się do Państwa o uwagi i sugestie dotyczące projektu zarządzenia w sprawie rekrutacji ...

2015-01-21 Program: Wawel. Zacznij przygodę z historią
Na bezpłatne, tematyczne wizyty zaprasza w 2015 r. uczniów klas IV–VI Zamek Królewski na Wawelu

2015-01-21 Dzień Bezpiecznego Internetu 2015
W roku 2015 obchody DBI przypadają na 10 lutego.

2015-01-19 Uzupełnienie składu Kapituły do spraw Profesorów Oświaty
Z dniem 24 września 2014 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję

2015-01-14 Umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczanie godła w pomieszczeniach, na budynkach i oficjalnych stronach internetowych szkół i placówek

2015-01-13 Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Uprzejmie informuję zainteresowanych nauczycieli, że wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

2015-01-12 X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon
W dniach 10-11 marca 2015 r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbędą się X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon

2015-01-09 Trzecia edycja akcji Bezpieczna Woda
Zimowa wersja tego informacyjno-edukacyjnego projektu zwraca uwagę na niewłaściwe zachowania w rejonach

2015-01-09 Zmiana miejsca odbioru aktów nadania st. nauczyciela dyplomowanego
oraz składania dokumentacji na awans zawodowy

2015-01-07 Odwołana akcja informacyjna społeczeństwa
o czynnych placówkach służby zdrowia.

2015-01-07 Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym
Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce

2015-01-05 Konkurs: Szkoła zawodowa – mój wybór
Konkurs dla gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2015-01-02 Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Uprzejmie Państwa informuję, że wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2014-12-31 Cyfrowa Wyprawka - dla szkół podstawowych i gimnazjów
Pakiet dla szkół podstawowych i gimnazjów zawiera kompletne scenariusze lekcji ...

2014-12-31 Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2015 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne

2014-12-23 Szkolenia: Doradztwo zawodowe od diagnozy do eweluacji
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych

2014-12-19 Wypadki na drogach – porozmawiajmy
list z okazji jubileuszowej edycji akcji społecznej

2014-12-19 Turniej Piłkarski Nauczycieli i Pracowników Oświaty
im. Andrzeja Mirkiewicza

2014-12-17 Badanie PISA w roku 2015
badania w gimnazjach i szkołach gimnazjalnych

2014-12-17 Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych
między Polską, Niemcami i Rosją

2014-12-16 Pakiet: TRZĘSIENIE DANYCH - edukacja informatyczna
... Już teraz szkoły i inne instytucje edukacyjne mogą zamówić specjalne pakiety edukacyjne ...

2014-12-15 Ankieta - zapraszamy pracowników szkół i przedszkoli
Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach systemu oświaty

2014-12-15 Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników KUL

2014-12-15 Ważne! Ankieta dla dyrektorów szkół zawodowych
Informuję Państwa, że w bieżącym roku szkolnym, Roku Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało

2014-12-15 Projekt: Polska meblami stoi
Projekt jest szansą dla nauczycieli, instruktorów, szkół i rynku pracy

2014-12-15 Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r.

2014-12-15 Szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycieli
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

2014-12-15 Praca dla nauczycieli polonistów i nauczania początkowego
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji - strona ORPEG

2014-12-11 Nieodpłatne przekazanie podręczników do kszt. specjalnego
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje opracowanymi przez ...

2014-12-09 Konferencja innowacyjne metody edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla dyrektorów,nauczycieli w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli dla bezpieczeństwa

2014-12-08 Opieka nad uczniami w czasie przerwy świątecznej
W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną proszę Państwa Dyrektorów

2014-12-05 Konferencja: Trudne zachowania - zmiana miejsca
konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych, specjalnych, szkół z oddz. integracyjnymi oraz ppp

2014-12-05 List Ministra Edukacji Narodowej
10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

2014-12-05 Oferta edukacyjna dla szkół z okazji Chanuki– święta świateł
W dniach 8–19 grudnia w Muzeum POLIN odbędą się specjalne zajęcia dla szkół

2014-12-05 DO JST - Wyprawka szkolna - rozliczenie
W związku z zakończeniem wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku

2014-12-04 9 Halowy Turniej Piłkarski Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Przeworsk, 13 grudnia 2014r.

2014-12-04 Wizyta studyjna w Niemczech
Lista osób biorących udział w wizycie studyjnej w Niemczech

2014-12-03 Konferencja dla dyrektorów PPP
Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2014 r. w godzinach 10.00 - 16.00 odbędzie się w Rzeszowie

2014-12-02 Pismo MEN
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci

2014-12-02 Pilne! Tzw. edukacja domowa - zbieranie informacji
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy o podanie liczby uczniów

2014-12-01 Wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa RM i MEN
Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów ...

2014-11-28 Akademia Młodych
bezpłatny dostęp do szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne

2014-11-27 Stypendyści MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne
KO w Rz-wie uprzejmie informuje, że zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

2014-11-27 Wypadki na drogach -porozmawiajmy
Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, wychowawców, nauczycieli i uczniów

2014-11-26 Rok Szkoły Zawodowców
W celu propagowania kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów ...

2014-11-25 Muzeum Energetyki Podkarpackiej zaprasza
nauczycieli i uczniów na naukową przygodę i wycieczkę dydaktyczną: ELEKTROMAGNETYCZNE OPOWIADANIA

2014-11-21 Konkurs dla dzieci i młodzieży: Błyskotliwi
Pamiętajmy o odblaskach!

2014-11-20 Ambasada USA w W-wie i Konsulat USA w Krakowie zapraszają
Program: Summer 2015 Study of the United States Institute for Secondary School Educators

2014-11-19 Dzisiaj cała Polska rozmawia o prawach dziecka
20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

2014-11-18 Wizyta studyjna w Niemczech
Zapraszam Państwa Dyrektorów do udziału w wizycie studyjnej w Niemczech, w Kraju Saary od 13- do 19 grudnia 2014r.

2014-11-14 KOWEZiU i MEN zapraszają na szkolenia
Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych ...

2014-11-14 ODZYSKOMANIA – długofalowy program informacyjno - edukacyjny
Zbiórka elektroodpadów, baterii, akumaulatorów

2014-11-14 MEN: oferta pracy
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły europejskiej w Karlsruhe

2014-11-14 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza
Nowa oferta edukacyjna 2014/2015

2014-11-13 Akcja: Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki
Stowarzyszenie Plecaki zaprasza do udziału w akcji

2014-11-13 Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu
Właśnie ruszył ogólnopolski projekt: Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu

2014-11-12 Strona: Mniejszości Narodowe i Etniczne
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do korzystania z przygotowanych materiałów

2014-11-07 Ministerstwo Środowiska przygotowało Pakiet Edukacyjny
Człowiek - Środowisko - Gospodarka - Zasady zrównoważonego rozwoju

2014-11-06 Konkurs: Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły
Zachęcamy wszystkie szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w III edycji konkursu

2014-11-05 Pilne! Potwierdzanie odbioru 2 części naszego elementarza
Prosimy szkoły, które nie potwierdziły odbioru II części Naszego Elementarza o natychmiastowe dokonanie potwierdzenia

2014-11-05 Zachęcamy do udziału w badaniu TIMSS organizowanym przez IBE
Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS)

2014-11-03 Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)
Badanie PIRLS odbywa się w cyklu pięcioletnim i przeprowadzono je dotychczas trzykrotnie ...

2014-11-03 Projekt zbiórki baterii w placówkach oświatowych
Dla szkół zbierających baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przewidziano nagrody!

2014-10-29 Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych
Innowacyjny program holistycznego nauczania matematyki, fizyki i chemii

2014-10-29 Informację o kształceniu cudzoziemców w systemie oświaty
Informuję, że Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotował ...

2014-10-29 Rekrutacja - uwzględnienie wyników egzaminu z j.obcego
W związku z pytaniami w sprawie uwzględniania w procesie rekrutacji na przyszły r. szk. wyniku egzaminu gimnazjalnego

2014-10-28 PILNE! Ankieta - systemem monitoringu wizyjnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w związku z planowaną realizacją programu, w którym JST we współpracy z rodzicami ...

2014-10-27 Projekt: Postaw na słońce
Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w edukacyjnym projekcie szkolnym: Postaw na Słońce

2014-10-27 Europejski Dzień Prawnika
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) podjęła decyzję o ustanowieniu Europejskiego Dnia Prawnika

2014-10-27 Studia kwalifikacyjne
„Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli”.

2014-10-24 Akcja UNICEF - Wszystkie kolory świata
III edycja projektu edukacyjnego

2014-10-24 Przypominamy o konieczności uzupełnienia danych
przypominamy o konieczności wprowadzenia danych szczegółowych w Regionalnym Systemie Informacji Oświatowej

2014-10-23 Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
ogólnopolski konkurs historyczny

2014-10-22 Cykl konferencji: Koalicja na rzecz bezpieczeństwa
Zaprasza: Ośrodek Rozwoju Edukacji

2014-10-21 Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja
Projekt grantowy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2014-10-21 Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
... przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi - Rzeszów, 21 listopada 2014 r. w godzinach 9.00-15.00

2014-10-21 Kampanie edukacyjne PAH
PAH zaprasza szkoły do udziału w kampaniach edukacyjnych

2014-10-21 Program edukacyjny: Solidarna Szkoła
zaprasza Centrum Edukacji Obywatelskiej

2014-10-20 Nasz Elementarz
dystrybucja drugiej części

2014-10-20 Środki finansowe na nagrody Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2014 roku

2014-10-20 „Nasz Elementarz”
zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika

2014-10-20 Środki finansowe na nagrody MEN
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypłat nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2014 roku

2014-10-17 Zgłaszanie konkursów, zawodów wpisywanych na świadectwo
... zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół woj. podkarpackiego organizujących zawody ...

2014-10-17 Szkolenia KOWEZiU
Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych

2014-10-16 Obecność Orła Białego na stronach WWW szkół i placówek
na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję Państwu

2014-10-16 Informacja o rekrutacji do projektu Audio-wolontariat
Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów

2014-10-14 Dzień Edukacji Narodowej.
Życzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2014-10-14 Naliczanie wysokości części oświatowej subwencji
W związku z prowadzonymi w całej Polsce przez urzędy kontroli skarbowej ...

2014-10-13 List do nauczycieli i pracowników oświaty
List Rzecznika Praw Dziecka do Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty

2014-10-10 Siła sprawcza – kreowanie własnej ścieżki zawodowej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie

2014-10-09 Nauczanie filozofii w szkołach
Jeśli w Państwa szkole nauczana jest filozofia prosimy zapoznać się z treścią poniższego listu z IBE

2014-10-07 Konferencja: Zawodowcy potrzebni od zaraz- fakty i wyzwania
Podkarpacka inauguracja: Roku szkoły zawodowców

2014-10-06 Gwarancje dla młodzieży - wsparcie młodych na rynku pracy
Gwarancje są częścią: Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską

2014-10-06 II edycja projektu WF z klasą
Inauguracja, zapisy do projektu do 12 października

2014-10-06 Program: Zgodnie z Naturą
Program edukacji ekologicznej

2014-10-06 Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Zbiór informacji na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

2014-10-03 Ankieta - uczniowie powracający z zagranicy w szkole
Jednym z coraz bardziej widocznych aspektów kształcenia dzieci i młodzieży jest realizacja obowiązku szkolnego przez ...

2014-10-02 Nocne spotkania z nauką
Politechnika Rzeszowska oraz Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zapraszają ...

2014-10-01 Targi wystawiennicze - W kręgu innowacji
Nowe sposoby rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej

2014-10-01 Program: Klub Bezpiecznego Puchatka
Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych

2014-10-01 Lekcje z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod patronatem MPiPS i MEN

2014-10-01 Konta bankowe stypendystów Prezesa Rady Ministrów
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zebranie od stypendystów w Państwa szkołach numerów rachunków

2014-10-01 Projekt: W dziką stronę
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła rozpoczął nabór szkół do projektu

2014-10-01 IBE zaprasza do serwisu: Narzędzia w działaniu
Narzędzia wspierające realizację podstawy programowej w gimnazjum

2014-09-30 Jarosław Kordziński: Rola dyrektora w ewaluacji
o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek

2014-09-30 RADOSNA SZKOŁA - Lista wniosków szkół rekomendowanych
do uzyskania wsparcia w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014

2014-09-30 Bezpieczna i przyjazna szkoła
Lista wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

2014-09-29 RSIO wprowadzanie danych, Konkursy logowanie
Zbieranie informacji o placówkach, logowanie do konkursów przedmiotowych, hasła do RSIO i Konkursów

2014-09-29 Projekt: Własna firma szansą na sukces
dla zwolnionych nauczycieli lub zagrożonych zwolnieniem

2014-09-29 PILNE!!! Ankieta
dotycząca dzienników elektronicznych

2014-09-25 Projekt: POTRAFIĘ, WIEM, ZNAM – RADĘ SOBIE DAM
zwiększenie efektywności działań wspierających uczniów ze specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi

2014-09-25 Czasopismo: Urania - Postępy Astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół

2014-09-24 Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2014 r. w Galerii Rzeszów, w Sali Kina Helios przy alei Józefa Piłsudskiego 44

2014-09-23 Publikacja: Wodne stwory i potwory ...
... czyli jak samodzielnie określić czystość wody

2014-09-23 Lekcje z ZUS
Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

2014-09-22 NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach
Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach ...

2014-09-19 Książka w szkolnej edukacji
Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy

2014-09-17 Akcja: Andrus wraca do szkoły
akcja charytatywna na rzecz szkół integracyjnych lub szkół posiadających oddziały integracyjne.

2014-09-17 Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim

2014-09-17 Informacja o uprawnieniach
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych

2014-09-17 Pilny komunikat
dot. ankiety liczba uczniów, którzy nie otrzymali promocji

2014-09-17 Program: Bezpieczna i przyjazna szkoła
list z MEN do Dyrektorów

2014-09-17 Konferencja dla dyrektorów i pracowników
Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych

2014-09-16 Pilne! Ankieta: liczba uczniów, którzy nie otrzymali promocji
Proszę wszystkich Państwa Dyrektorów o pilne podanie liczby uczniów ...

2014-09-16 UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym
Prosimy o przekazanie informacji uczniom głuchym i niedosłyszącym

2014-09-15 Jeśli szkoła nie uczestniczy w programie: Owoce w szkole ...
może wziąć udział w programie: Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw

2014-09-15 Opowieść o Żydach polskich
Lekcja na żywo w każdej szkole - transmisja z Muzeum Historii Żydów

2014-09-15 DYSTRYBUCJA II CZĘŚCI: NASZEGO ELEMENTARZA
od 15 września do 24 września br. będzie można składać zamówienia na II część: Naszego elementarza

2014-09-15 Konferencja: SPOTKANIE Z MISTRZAMI INFORMATYKI
Konferencja odbędzie się 17 września 2014 r. o godz. 10:00 w auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2014-09-12 Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum

2014-09-11 Nowe rozporządzenie MEN
w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania

2014-09-11 Pismo MEN do Dyrektorów SP
w sprawie zabierania Naszego Elementarza przez uczniów do domu

2014-09-11 Projekt: Wiedza kluczem do sukcesu
Wzrost poziomu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego u 40 pracowników

2014-09-10 Program Twoje dane – twoja sprawa
Inicjatywa edukacyjna skierowana dla uczniów i nauczycieli

2014-09-10 Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole
Informacje o kampanii, materiały dla szkół

2014-09-10 Kampania Odblaskowi.pl
Kampania ma na celu propagowanie noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność

2014-09-10 Forum Dialogu Między Narodami - Szkoła Dialogu
Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami

2014-09-09 Szkolenia: Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych

2014-09-09 Kolejny sezon: Internetowego Teatru TVP dla szkół
Informacje o projekcie

2014-09-09 XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
pod hasłem: Polska - Bałtyk - Europa

2014-09-09 Projekt: Młodzi Przedsiebiorczy
Zaprasza Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski

2014-09-08 Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego
uczących się w szk. ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szk. pub. i niepub.

2014-09-08 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy u dzieci

2014-09-08 Program: Owoce i warzywa w szkole
DZIŚ OSTATNI DZIEŃ - na zgłoszenie uczestnictwa w programie

2014-09-05 75 rocznica Polskiego Państwa Podziemnego
IPN przypomina, że 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego

2014-09-05 Projekt: Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych
Platforma e-learningowa, m.in. szkolenia antykorupcyjne dla młodzieży

2014-09-05 Akademia Odnalezionych Nadziei - projekt stypendialny
projekt Fundacji Anny Dymnej: Mimo Wszystko finansowany przez Darczyńcę, przyjmowanie zgłoszeń

2014-09-05 Program: Dzwonek na obiad
Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu uczniom, którzy ...

2014-09-04 Rzeszowski Salon Maturzystów 2014
Rzeszów, 10-11 września 2014r. - informacje, rejestracja

2014-09-04 Terpsychora do szkół
edycja jesienna (6)

2014-09-04 Projekt: Młody obywatel
Informacje o projekcie, rekrutacja do nowej edycji

2014-09-02 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Materiały adresowane do JST, dyrektorów przedszkoli i szkół i społeczności przedszkoli i szkół

2014-09-02 Cena: Naszego Elementarza
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,

2014-09-01 Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uprzejmie zapraszam Państwa Nauczycieli, którzy uczestniczyli

2014-08-29 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

2014-08-29 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

2014-08-29 Program na lata 2014–16: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje o konkursie, ogłoszenie o konkursie, regulamin

2014-08-29 List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów
List do dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015

2014-08-27 Podręcznik Nasz Elementarz - zamawianie i oddawanie
Informacja dotycząca zamawiania brakujących i zwrotu nadmiarowych egzamplarzy podręcznika oraz map.

2014-08-27 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych

2014-08-26 Pilne! Ankieta dla dyrektorów SP
prosimy o wypełnienie ankiety na temat liczby sześciolatków rozpoczynających naukę ...

2014-08-25 Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia
Informacje a akcji, linki do formularzy zgłoszeniowych

2014-08-22 Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Informacje, poradniki

2014-08-22 Monitorowanie: Wdrażanie podstaw programowych
Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

2014-08-21 Dzieciństwo bez próchnicy - projekt dla przedszkoli
Z dniem 1 sierpnia rusza II nabór do Projektu

2014-08-21 Scenariusze, materiały edukacyjne dla SP i GIM
projekty edukacyjne kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze

2014-08-20 Rekrutacja na ostatni
XVI cykl szkoleniowy z zakresu ewaluacji zewnętrznej

2014-08-19 Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych
IV cykl badań IBE, sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów

2014-08-19 Potwierdzanie odbioru podręczników
Przypominamy, że odbiór podręczników musi zostać potwierdzony przez dyrektora szkoły

2014-08-18 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015

2014-08-14 Co można kupić za dotację na materiały ćwiczeniowe?
Informacje związane z podręcznikiem dla klas I - Nasz Elementarz

2014-08-14 Informacja nt. zgłaszania zdarzeń krytycznych
W związku z tym, że rozpoczął się okres występowania bardzo intensywnych zjawisk atmosferycznych

2014-08-13 Konkurs: Lekcja dobrej historii
Konkurs na dobre praktyki w zakresie nauczania historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

2014-08-01 „Nasz elementarz”
składanie i weryfikacja zamówień na podręcznik w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

2014-07-31 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

2014-07-29 Narodowe czytanie
6 września odbędzie się trzecia edycja akcji

2014-07-28 Aktywny na rynku pracy!
Celem projektu jest uzyskanie, przez co najmniej 83% Uczestników projektu, nowego zatrudnienia

2014-07-23 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2014/2015
Uprzejmie informuję ... narady dotyczące nowego r. szk. 2014/15 odbędą się w dniach 27-29.08.2014r

2014-07-21 Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
W związku z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony praw dziecka informuję

2014-07-10 Rządowy Program: Radosna szkoła
W związku z trwającą analizą realizacji w 2013r. programu

2014-07-08 Możliwości anulowania zamówienia na: Nasz elementarz
Możliwości anulowania zamówienia lub przekazania informacji przez szkołę, że nie jest zainteresowana ...

2014-07-08 VII edycja konkursu grantowego
Na dobry początek! - dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2 - 8 lat

2014-07-07 Polsko-ukraińska współpraca młodzieży
MEN - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

2014-07-07 Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza nabór ...

2014-07-07 Projekt: Etyka nie tylko dla smyka
Zaproszenie dla szkół podstawowych do udziału w pilotażu projektu

2014-07-03 Publikacja: Apteczka prawna
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA realizuje projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szk. ponadgim.

2014-07-03 Regulamin Programu Stypendialnego Ex Ante
finansowanie udziału w kursach edukacyjnych Ex Ante

2014-07-02 Dystrybucja
Zbiór informacji poświęconych dystrybucji podręcznika dla klas I

2014-07-01 III edycja programu stypendiów akademickich
Stypendia na I rok studiów

2014-07-01 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - komunikat nr 2
Do dnia 2014.07.04 do godz. 15:30 prosimy wprowadzić informacje o aktualnym stanie rekrutacji

2014-06-27 Nasz elementarz
komunikat dotyczący składania zapotrzebowania

2014-06-26 Projekt Stypendialny fundacji: Effectus Papilionis
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną fundacji.

2014-06-26 Zbiórki publiczne po nowemu (zmiana prawa)
Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną

2014-06-25 Wpisywanie na świadectwo osiągnięć ucznia.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisywania na świadectwo osiagnięć ucznia informuję...

2014-06-23 Ankieta dla dyrektorów sp i gimnazjów
Proszę Państwa Dyrektorów o wyrażenie opinii nt. kwestii związanych z organizacją konkursów przedmiotowych

2014-06-20 Nabór wniosków w programie: Nie zagubić talentu
w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

2014-06-20 Informacje o projekcie: Przywództwo i zarządzanie w oświacie
- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

2014-06-18 Dystrybucja: Naszego Elementarza
informacja MEN

2014-06-13 Podręczniki dla uczniów niewidomych
Informacja MEN dotycząca dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych

2014-06-10 25. rocznica wyborów 1989 - 25-lecie Wolności
Scenariusze lekcji udostępnione na portalu Legalna Kultura

2014-06-06 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
Moc Nawrócenia - Jasna Góra 2014

2014-06-05 Monitorowanie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

2014-06-04 Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014
List Ministra Edukacji Narodowej, informacje o projekcie

2014-06-04 Ogłaszamy nabór na polsko-ukraińską Szkolną Swatkę 2014
Wymiana młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i minie 12 czerwca 2014.

2014-06-03 Ankieta - działania profilaktyczne
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących zrealizowanych programów

2014-05-30 Praca dla nauczyciela - konkurs
na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Luksemburg

2014-05-30 Konferencja podsumowująca program: Owoce w szkole
Czy chłopaki i dziewczyny jedzą w szkole witaminy

2014-05-30 Informacja dla dyrektorów przedszkoli i SP
Badanie: Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka

2014-05-30 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
realizacja zadań publicznych w obszarze wypoczynku, oświaty, edukacji i wychowania

2014-05-29 Rekrutacja 2014/15 - komunikat nr 1
Do dnia 2014.06.04 prosimy wprowadzić dane nt pierwszego etapu rekrutacji - komunikat nr 1

2014-05-28 Program: Owoce w szkole
ocena skuteczności programu

2014-05-28 Stypendia Prezesa RM i Ministra Edukacji Narodowej - 2014/15
Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

2014-05-24 Olimpiada pomysłów z Klasą
To wyjątkowe wydarzenie, na którym będziecie mogli pokazać swój pomysł

2014-05-23 Akcja: Szkoła w ruchu - odbiór tabliczek
Uprzejmie informuję, że przywrócona została procedura odbioru tabliczek

2014-05-19 Narodowy Program Rozwoju Sportu
Polski Sport 2024

2014-05-16 Przywództwo i zarządzanie w oświacie
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

2014-05-09 POKL - wyszukiwarka projektów
Wyszukiwarka projektów i produktów Centrum Projektów Europejskich

2014-05-07 Upływa kadencja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
Wniosek o powołanie na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

2014-05-07 Do szkół branży: kształtowanie środowiska
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2012-2015

2014-05-05 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Pomoc uczniom wybitnie zdolnym, składanie wniosków

2014-05-05 Program przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Produkty finalne projektu innowacyjnego

2014-05-05 Podsumowanie projektu dotyczącego branży hotelarsko–turystycznej
Projekt: Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej

2014-04-29 Edukacja filmowa - portal informacyjny
Materiały edukacyjne, poradniki, itd.

2014-04-29 Projekt: Mięsna lekcja
Informacje na temat odżywczych wartości mięsa i jego przetworów

2014-04-29 LEKCJA WOLNOŚCI – apel minister edukacji do nauczycieli
Zwracam się do Was z prośbą o włączenie się w przygotowywaną przez MEN akcję ...

2014-04-29 Nowy nabór do programu Pajacyk
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania - program Pajacyk - rok szkolny 2014/15

2014-04-25 Rok Szkoły w Ruchu - odbiór tabliczek
wydawanie tabliczek zostaje wstrzymane

2014-04-25 Badanie IBE: lista wylosowanych placówek z woj. podkarpackiego
Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów

2014-04-24 Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-04-23 Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych
Cel badania: rozpoznanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dostępu dzieci z niepełnosprawnością

2014-04-22 Rajd Grunwaldzki - kolejna edycja
Rajd Grunwaldzki to największe przedsięwzięcie edukacyjno-turystyczne Związku Harcerstwa Polskiego

2014-04-22 Lekcje w Archiwach Państwowych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza

2014-04-22 Akcja: Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl
Organizacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza

2014-04-18 XVIII edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom
Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

2014-04-18 Fundusz Małych Grantów 2012
Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit

2014-04-18 Film: Powstanie Warszawskie
Zaproszenie Jana Ołdakowskiego Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

2014-04-18 Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem
Arkusz Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas V SP - 3.06.2014” jest wzorowany na arkuszu sprawdzianu

2014-04-16 Kampania i konkurs: Niezatapialni
Bądź niezatapialny. Wpłyń na wyobraźnię

2014-04-14 Fundacja Dar serca dla Mistrzów Chemii
program stypendialny: Mistrzowie CHEMII, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjum

2014-04-14 Lekcje z natury
Projekt edukacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska

2014-04-14 Działania na rzecz tworzenia bezpiecznego INTERNETU
Raport za rok 2013

2014-04-11 Poziom realizacji edukacji zdrowotnej
na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego

2014-04-10 Program Stypendiów Pomostowych
wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia

2014-04-10 Dzień wolności | Tag der Freiheit
Dzień niemiecki w polskich szkołach ze spotkaniem przygotowawczym w Rzeszowie

2014-04-09 Nabór nauczycieli do Szkół Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów do skierowania do pracy w charakterze nauczyciela w

2014-04-09 Wakacyjne stypendia UCL
na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

2014-04-07 Mistrzu, gdzie mieszkasz ...
Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli oraz pracowników administracji - 10-12 kwietnia 2014r.

2014-04-04 Tylko pustej głowy nie chroni kask
Akcja informacyjna

2014-04-04 Badanie zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej
Informujemy, że Instytut Matki i Dziecka realizuje siódmą polską edycje międzynarodowych badań

2014-04-03 Konferencja naukowo - metodyczna
Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

2014-04-03 Prezentacja z konferencji
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK ...

2014-04-03 Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów SP (DUMa)
badanie kompetencji uczniów kl. V, które formą i rodzajem zadań nawiązuje do sprawdzianu po SP

2014-04-01 Akademia Letnia 2014
Fundacja Centrum Solidarności po raz kolejny ma przyjemność zaprosić ...

2014-04-01 Do dyrektorów szkół - stypendia PRM
przejście ucznia stypendysty PRM do szkoły na terenie innego województwa

2014-04-01 Warsztaty dla maturzystów: fizyka
Ruszyła rejestracja na Ostatni Dzwonek!

2014-04-01 II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Innowacyjne, fascynujące, pożyteczne

2014-03-31 Rekrutacja 2014 - zbieranie danych
Prosimy o wpisanie Państwa oferty rekrutacyjnej na rok szkolny 2014/2015

2014-03-26 Spotkanie informacyjno-kontaktowe PNWM w Rzeszowie
3 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie

2014-03-26 Monitorowanie dotyczące promocji
zdrowia w szkołach

2014-03-26 Badanie IBE - Diagnoza przedmaturalna z j. polskiego
projekt badawczy stanowiący kolejny etap projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji ...

2014-03-26 Wykaz zawodów unikatowych
Proszę o wypełnienie arkusza dotyczącego kształcenia w Państwa szkole

2014-03-24 II Podkarpacka Konferencja - Dziecko z FAS
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

2014-03-24 Badania naukowe IBE
w miesiącu maju 2014r. instytut planuje przeprowadzić badania ...

2014-03-24 MTR - Powszechna Wystawa Krajowa
Konkurencyjna Polska 1989 – 2014

2014-03-21 Ankieta - przygotowanie SP na przyjęcie dzieci 6-letnich
proszę o bezwzględne wprowadzenie danych do dnia 31.03.2014r.

2014-03-20 Innowacyjny program nauczania matematyki w LO
Program przewidziany jest do realizacji w ciągu 300 godzin

2014-03-19 VIII Targi edukacyjne w Jarosławiu
Już po raz ósmy Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Starosta Jarosławski organizują Targi Edukacyjne

2014-03-18 X NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
program obchodów

2014-03-17 Ankieta: Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia
proszę o uzupełnienie w terminie do 31 marca 2014 r. – formularza elektronicznego

2014-03-17 Konkurs mam 6 lat - Gala regionalna
odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. w Teatrze Maska

2014-03-17 Myśli Jana Pawła II - VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Lista uczestników dopuszczonych do etapu wojewódzkiego

2014-03-13 Ósma edycja nagrody dla uczniów Sendlerowej
Do końca lipca czekamy na zgłoszenia nauczycieli, którzy uczą i wychowują

2014-03-13 Zęby małego dziecka
Projekt skierowany do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2014-03-13 Projekt: Innowacyjny program nauczania matematyki dla LO
Wykorzystanie GeoGebry ułatwi uczniom zrozumienie matematyki oraz sprawi, że lekcje staną się ciekawsze

2014-03-10 Ogólnopolska Próbna Matura -Chemia
Chemia z Tutorem - 2014

2014-03-05 Konferencja: Problemy edukacji dzieci ...
Problemy edukacji dzieci z zaburzeniami psychicznymi, Rzeszów, 11 marca 2014 r.

2014-03-04 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zachęcam nauczycieli do prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy obywatelskiej i wyborów

2014-03-03 TARGI SZKOLNE dla gimnazjalistów: u WYSPIAŃSKIEGO
w ZSO nr 3 ul. Wyspiańskiego 16a w Rzeszowie - 20 marca 2014 r.

2014-02-28 Rekrutacja do publicznych szkół i placówek
zmiany w ustawie o systemie oświaty - prezentacja z konferencji w dn. 26.02.2014r.

2014-02-28 Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej
z dn. 28.02.2014r.

2014-02-28 XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Rozpoczęła się rekrutacja do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat - Wybory parlamentarne

2014-02-21 Ankieta - nauczanie religii i etyki
W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami na temat nieprawidłowości

2014-02-20 Kuratorium Oświaty zaprasza na cykl konferencji dla PPP
Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci

2014-02-20 Konferencja dla dyrektorów gimnazjów i szk. ponadgimnazjalnych
Termin konferencji: 26 lutego 2014r.

2014-02-20 V Kongres Młodych Matematyków Polskich
Organizatorzy pragną by reprezentantami z województwa podkarpackiego było 10 uczniów

2014-02-19 IX Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon
Zaproszenie od Międzynarodowych Targów Rzeszowskich

2014-02-19 6 latki w szkole - materiały informacyjne
W związku z organizowanymi przez Państwa spotkaniami z rodzicami ...

2014-02-18 Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

2014-02-18 Konferencja - Kształcenie innowacyjnych kadr
Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia - 27 lutego 2014

2014-02-14 Konferencja dla Dyrektorów PPP
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2014 r. odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ...

2014-02-14 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach: Dobry jak chleb

2014-02-13 Zgłaszanie konkursów, zawodów, zawodów sportowych
Zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół województwa podkarpackiego ...

2014-02-13 Prezentacja dla dyrektorów przedszkoli
Przekazuję w załączeniu prezentacje ze spotkania z dyrektorami przedszkoli z dnia 12 lutego 2014 r.

2014-02-11 Propozycja nawiązania współpracy ze szkołą na Ukrainie
współpracy między Technikum Technologicznym w Kalinówce i zawodową szkołą techniczną lub technikum

2014-02-10 6-latki w szkole
Monitoring, weryfikacja informacji o placówkach

2014-02-10 Program: Żyj smacznie i zdrowo
Zostały jeszcze zestawy edukacyjne

2014-02-10 Projekt: Gramy w radę, damy radę
Gra jest symulacją działalności Młodzieżowej Rady Gminy

2014-02-07 Badanie TIMSS 2015
Jest to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych

2014-02-06 Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie
Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

2014-02-06 Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa- teoria i praktyka
Konferencja naukowo-dydaktyczna

2014-02-06 Narodowy Program Rozwoju Sportu 2024
Polski Sport 2024

2014-02-05 Projekt zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2014-02-05 Zasady przyznawania certyfikatu
Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom

2014-02-03 Eko - maluch
Materiały na temat budownictwa ekologicznego dla dzieci

2014-02-03 Konferencja dla dyrektorów przedszkoli
Termin konferencji: 12 lutego 2014 r

2014-02-03 ORPEG poszukuje nauczycieli do pracy za granicą
Poszukujemy nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą w Rosji i w Kazachstanie

2014-01-28 Nowy nabór do: WF-u z klasą
Od 17 stycznia możecie wysyłać zgłoszenia do pierwszej edycji programu: WF z klasą

2014-01-21 Konferencja: Ustawa rekrutacyjna - regulacje prawne, ...
Ustawa rekrutacyjna - regulacje prawne, ochrona danych osobowych, rekrutacja elektroniczna - W-wa, Wrocław

2014-01-21 Kampania: Tylko pustej głowy nie chroni kask
Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich ...

2014-01-21 Ogólnopolska Sieć Zagród Ekologicznych
ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi ...

2014-01-21 3 Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej
TVP zaprasza do oglądania programu: Spokojnie to tylko ekonomia

2014-01-20 Konferencja: Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?
czyli Dobre praktyki projektu EDUSCIENCE

2014-01-20 Edukacja zdrowotna - ankieta dla dyrektorów i nauczycieli
Prosimy o wypełnienie formularza

2014-01-17 Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 - III edycja
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć

2014-01-15 Praca dla nauczycieli
Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG

2014-01-15 Zmiany w prawie oświatowym
Ustawa z dnia 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2014-01-15 Runda III dialogu usystematyzowanego otwarta!
tym razem tematem jest przedsiębiorczość młodzieży i jej rola w aktywizowaniu młodych ludzi

2014-01-14 Konkursu: Mam 6 lat
Przypominamy wszystkim zainteresowanym o zbliżającym się terminie zakończenia zbierania prac

2014-01-07 Ferie zimowe 2013/2014
dla uczniów województwa podkarpackiego

2014-01-02 Informacja o programie RoboBraille
aplikacja jest pomocna dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidomych lub słabowidzących

2014-01-02 Wspieranie pracy z uczniem zdolnym
Projekt: Innowacyjne programy wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

2013-12-31 Akcja: dzień.de | der-tag.pl
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w akcji Dzień Wolności

2013-12-20 Dzień Otwarty Instytutu Socjologii - UR w Rzeszowie
10 stycznia 2014

2013-12-20 Kontrola NIK:WF i sport w szkołach publicznych i niepub.
Prosimy zapoznać się z podsumowaniem wyników kontroli

2013-12-11 Miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016
Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego

2013-12-10 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014

2013-12-04 Wyniki badań PISA
Wyniki badania 2012 w Polsce

2013-11-29 Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2013 / 2014

2013-11-28 Konferencja dla przedstawicieli JST oraz szkół i placówek
Podsumowanie działań szkół w zakresie ....ZMIANY W PROGRAMIE

2013-11-28 POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
miejsca zbiórek w ramach akcji

2013-11-25 Program: E-kologia nuklearna
Program interdyscyplinarny z zakresu: biologii, fizyki, chemii, geografii, informatyki

2013-11-21 Rok szkoły w ruchu - Turniej sportowy
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony: Rokiem Szkoły w Ruchu

2013-11-20 "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..."
regulamin olimpiady

2013-11-19 Lekcja o Funduszach Europejskich 3
Już po raz trzeci, zostaną zorganizowane Lekcje o Funduszach Europejskich

2013-11-15 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Stanowisko w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

2013-11-04 Konsultacje społeczne, konferencja
Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

2013-11-04 IBE przeprowadza badania w ramach projektu
Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

2013-10-31 Cyfrowa wyprawka – warsztaty dla nauczycieli
Pracujesz z dziećmi bądź młodzieżą, którzy większość wolnego czasu spędzają w Internecie?

2013-10-31 VI edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
Projekt: Otwarta firma

2013-10-31 2013/2014 - Rok szkoły w ruchu
rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony: Rokiem Szkoły w Ruchu

2013-10-29 Program: Razem Bezpieczniej - Konkurs projektów
Konkurs projektów w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań

2013-10-29 NIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach
W większości skontrolowanych szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do

2013-10-29 Bezpłatna gra edukacyjna IPN: Znaj znak
Beneficjentami programu są: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2013-10-29 Program: Radosna Szkoła - III nabór
Lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2013 r. w ramach programu Radosna Szkoła – III nabór

2013-10-24 Cykl ogólnopolskich debat - Rzeszów - 7 listopada 2013r.
Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

2013-10-24 Ważne! Program: Owoce w szkole
UWAGA! Szkoły podstawowe uczestniczące w programie - Owoce w szkole - w roku szkolnym 2012/2013

2013-10-21 Święto Wolności
W roku 2014 będziemy obchodzili 25-tą rocznicę zwycięstwa obozu Solidarności w wyborach 4.VI.1989 roku

2013-10-21 Pakiet edukacyjny: Ekologia globalna dla najmłodszych
Materiały dla nauczycieli

2013-10-16 Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Konkurs EUCYS prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku

2013-10-16 Konferencja: Akademia Cyfrowej Szkoły
Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji zaprasza na konferencję międzynarodową Akademia Cyfrowej Szkoły

2013-10-15 Zgłoś kandydata do Nagrody im. J. Rodowicza - Anody
1 sierpnia 2013 r. ruszyła III edycja Nagrody im. Jana Rodowicza - Anody

2013-10-11 List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka
skierowany do Nauczycieli, Wychowawców

2013-10-10 ORPEG poszukuje nauczycieli do pracy za granicą
Aktualne oferty, informacje

2013-10-10 Szkoła z klasą 2.0
Rejestracja szkół została przedłużona do 18 października!

2013-10-09 Parlament młodzieży
Debata na temat potrzeb współczesnej edukacji

2013-10-09 Projekt: e-matura
Innowacyjny projekt testujący dla uczniów

2013-10-03 Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich
14. edycja programu edukacyjnego Renault

2013-10-03 Projekt: Solidarna Szkoła
Celem programu jest zaangażowanie całej szkolnej społeczności w edukację solidarnościową

2013-10-03 Klubu Bezpiecznego Puchatka!
materiały edukacyjne jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze

2013-09-30 Biblioteka KRK
Biblioteka KRK to zbiór publikacji zagranicznych związanych z tematyką Europejskiej Ramy Kwalifikacji

2013-09-30 Obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2013
Trwa nabór zgłoszeń na międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2013

2013-09-30 Konferencja ORE: Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym
wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych

2013-09-30 Internet TAK uzależnienie NIE
Szkolenia dla pedagogów pracujących w państwowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

2013-09-24 Ruszyła 2. edycja konkursu: Indeks Marzeń
Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, w ramach prowadzonego projektu ...

2013-09-19 Program: Twoje dane – twoja sprawa
IV edycja programu edukacyjnego GIODO

2013-09-19 Zielona Szkoła Wolności
Chcemy, aby młodzi ludzie z całej Polski poznali miejsca tworzące kulturowe dziedzictwo Polski

2013-09-19 Program edukacyjny: Ruszaj z klasą
Edukacja prozdrowotna

2013-09-19 Konkurs: Nauczyciel Roku 2013
Jeszcze do piątku 20 września można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku 2013

2013-09-18 Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Harmonogram VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

2013-09-18 Konkurs: Szkoła dla rynku pracy
II edycja konkursu

2013-09-18 Do dyrektorów przedszkoli i samorządów
Pismo na temat zajęć dodatkowych w przedszkolach

2013-09-15 List do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Zaproszenie Ministra T. Sławeckiego do udziału w monitorowaniu wdrażania podstaw programowych kszt. zaw.

2013-09-11 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Akcja: Dobry jak chleb

2013-09-10 Lista stypendystów PRM
Lista stypendystów stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014

2013-09-05 Certyfikowany e-kurs: Odkrywamy Prawo Humanitarne
ORE i PCK zachęcają nauczycieli III i IV etapu edukacji do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM kursie

2013-09-05 Konkurs: Otwarta szkoła
V edycja konkursu MEN

2013-09-05 Trwa konkurs grantowy Fundacji BGK im. J.K.Steczkowskiego
nawet 10 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

2013-09-02 List Krystyny Szumilas, ministra edukacji narodowej
z okazji rozpoczęcia r. szk. 2013/14

2013-09-02 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji rozpoczęcia r. szk. 2013/14

2013-09-02 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Po słonecznych wakacjach, czasie przeznaczonym na wypoczynek i regenerację sił ...

2013-09-02 Radosna szkoła - II nabór 2013 – dla szkół filialnych
Lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2013 r. w ramach programu Radosna Szkoła

2013-08-29 List prezesa Fundacji Rodzice Szkole do Dyrektorów szkół
Zamieszczamy list Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, skierowany do Dyrektorów szkół

2013-08-27 Projekt: Nie boję się muzyki
to niepowtarzalny i innowacyjny sposób na zarażanie muzyczną pasją pokolenia młodych ludzi

2013-08-27 Projekt: Szkoła z klasą 2.0
Rusza rejestracja uczestników do programu Szkoła z Klasą 2.0, edycja 2013/2014

2013-08-26 Wsparcie uczniów migrujących
Problematyką wsparcia uczniów migrując zajmuje się Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

2013-08-23 WF z klasą
Ogólnopolski program edukacyjny

2013-08-23 Harmonogram egzaminów i sprawdzianów w 2014r
Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów i sprawdzianów w 2014 r.

2013-08-22 Mądre żywienie, zdrowe pokolenie
Program edukacyjno-badawczy koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki

2013-08-12 Teatralny przegląd konkursowy dla szkół.
Konkurs na spektakl teatralny w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla szkół.

2013-07-26 Edukacja ekonomiczna - materiały pomocnicze
Scenariusze, komiksy, tablice

2013-07-24 Narodowe Czytanie Aleksandra Fredry
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja

2013-07-04 Ankieta dla dyrektorów - problem zwolnień z zajęć wf-u
Na prośbę Ministra Sportu i Turystyki, zwracamy się o przekazanie liczby uczniów zwolnionych z zajęć wf-u

2013-07-01 Konkurs grantowy: Na dobry początek!
dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2-5 lat

2013-06-28 Nabór stypendystów do programu stypendialnego 2013/14
Stypendium Fundacji Efekt motyla przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki

2013-06-28 Projekt: Praktyka kluczem do sukcesu
Podniesienie poziomu kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

2013-06-28 List Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej
z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

2013-06-28 Projekt: Mentor świadomej nauki zawodu
Projekt skierowany dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

2013-06-20 Szkoła z klasą 2.0
Zgłoszenia do projektu do 30 września 2013r.

2013-06-18 Dialog usystematyzowany
Dialog usystematyzowany, to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, ...

2013-06-18 Internetowy Teatr TVP dla szkół
Konkurs: Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

2013-06-18 Burze na Podkarpaciu
ostrzeżenie IMGW

2013-06-17 Nie zagubić talentu
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

2013-06-14 Ankieta dla dyrektorów szkół i placówek
W związku z trwającym projektem systemowym „Przywództwo i zarządzanie w oświacie ...

2013-06-14 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Stypendia dla zdolnych uczniów i młodzieży

2013-06-13 Projekt CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji
Pilotaż w Polsce będzie przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

2013-06-12 Akcja: Bezpieczne Wakacje
informacje z zakresu bezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów z wykorzystaniem materiałów MSW i PTTK

2013-06-07 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

2013-06-07 Projekt systemowy: Wysoka Jakość Systemu Oświaty
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

2013-06-04 MEN ogłasza otwarty konkurs ofert
Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2013-05-22 Próbna matura z chemii
poziom rozszerzony – 12 czerwca 2013

2013-05-21 Wakacyjny projekt dofinansowywania posiłków
Dobry jak chleb - ruszyła kolejna edycja, nowe wnioski do pobrania

2013-05-20 Granty na dożywianie dzieci
projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania

2013-05-20 XIII cykl szkoleniowy z zakresu ewaluacji
zaproszenie dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących

2013-05-20 Nagroda im. Ireny Sendlerowej: Za naprawianie świata
Do końca lipca CEO czeka na zgłoszenia nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji.

2013-05-17 XVII edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom
Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

2013-05-10 Projekt: Szkoły kreatywnych umysłów
Projekt związany z edukacją wczesnoszkolną, rozpoczęła się rekrutacja do projektu

2013-05-10 Pracownie komputerowe dla szkół
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - kontrole

2013-05-10 Granty dla projektów związanych z bezpieczeństwem pieszych
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów

2013-05-10 76.Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
Jasna Góra 2013

2013-04-30 Narodowy Program Rozwoju Sportu
Projekt mający na celu odnowę polskiego sportu.

2013-04-30 Konkurs nt. Święta Narodowego
3 Maja

2013-04-26 ŚWIĘTO FLAGI - 2 maja
obchody Święta Flagi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

2013-04-25 Dofinansowanie dożywiania uczniów
PAH zaprasza do składania wniosków do 10 lipca 2013r.

2013-04-25 Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich
Szkoły: Bruksela I, Luksemburg I, termin składania dokumentów: 10 maja 2013r.

2013-04-16 Ogólnopolski program stypendialny - Mistrzowie CHEMII
wsparcie Fundacji na edukację w szkołach średnich w roku szkolnym 2013/2014

2013-04-12 I Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej
Targi edukacyjne dla gimnazjalistów - 26–27 kwietnia 2013r.

2013-04-11 „Sprawni jak żołnierze-2013”
wykaz rejonów i reprezentacji szkół

2013-04-08 Wyniki konkursu: Moja szkoła w Unii Europejskiej
Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty.

2013-04-03 Pismo: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
Pismo wydawane przez IBE można zaprenumerować w wersji papierowej i elektronicznej

2013-04-03 XII edycja programu stypendiów pomostowych
Program dla osób zdających maturę w bieżącym roku szkolnym

2013-04-02 Internetowy Teatr TVP dla szkół
Projekt Telewizji Polskiej

2013-03-27 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rekrutacja

2013-03-26 Zasady obowiązujące na sprawdzianach i egzaminach
Informacja o materiałach na temat przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie i egzaminach

2013-03-26 Projekt: Kulthurra!
Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia

2013-03-22 IX Narodowy Dzień Życia
Program obchodów w Diecezji Rzeszowskiej w 2013r.

2013-03-22 Informacja o badaniach Instytutu Badań Edukacyjnych
Informuję państwa dyrektorów o możliwości wylosowania państwa szkoły przez Instytut Badań Edukacyjnych

2013-03-15 Rekolekcje dla nauczycieli
Miejsce Piastowe, 21-23 marca 2013 r.

2013-03-14 Program - Lato w teatrze - edycja 2013
Program: Lato w teatrze obejmuje dofinansowanie działań teatralnych dla dzieci i młodzieży

2013-03-07 Rekrutacja do XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Tegorocznym tematem jest: Lokalny ekorozwój

2013-03-07 Porozumienie pomiędzy MEN a Olimpiadami Specjalnymi
Współpraca MEN z Olimpiadami Specjalnymi ma już ponad 20-letnią tradycję ...

2013-03-07 Obserwacja egzaminów zewnętrznych w 2013 roku
w trosce o zapewnienie jednakowych warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

2013-03-04 Ustalanie dodatkowych dni wolnych
w związku z uwagi i pytaniami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi organizacji przez szkoły zajęć

2013-03-04 Projekt dla podkarpackich nauczycieli 50+
Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+

2013-03-01 Ogólnopolska olimpiada "Myśli Jana Pawła II"
Informacja o organizacji ogólnopolskiej olimpiady "Myśli Jana Pawła II"

2013-02-22 III edycja Dnia Polsko Niemieckiego
Kolejna akcja dzień.de | der-tag.pl w czerwcu 2013 roku

2013-02-22 Projekt dla nauczycieli szkół gastronomicznych
Praktyki zawodowe dla nauczycieli

2013-02-19 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Nowe ogłoszenia

2013-02-18 VII Europejska Konferencja Dyrektórów Przedszkoli
Edukacja przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian

2013-02-18 12. edycja Znaku Jakości Interkl@sa rozpoczęta!
Regulamin, informacje

2013-02-14 Kolejna akcja dzień.de | der-tag.pl
Tegoroczna akcja dzień.de | der-tag.pl odbędzie się w dniach od 3 do 17 czerwca

2013-02-14 Ogólnopolski Program Obywatelski
Stop dla alkoholu i narkotyków w szkołach i środowiskach młodzieży

2013-02-13 Zarządzenie Nr 1/2013 PKO
w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014

2013-02-12 Polska-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Strona informacyjna, składanie wniosków o dotację PNWM

2013-02-06 Projekt Przedsiębiorcze Szkoły
Zaproszenie do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu oraz szkoleń on-line

2013-02-04 Projekt: Młodzi przedsiębiorczy
Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych

2013-02-04 Konkurs: Moja szkoła w Unii Europejskiej
edycja Akademia Młodego Dyplomaty

2013-01-30 Cyfryzacja - ankieta dla placówek oświatowych
Prosimy wypełnić ankietę na temat sposobów przekazania informacji dotyczących cyfryzacji telewizji

2013-01-28 Ewaluacja zewnętrzna szkolenia
szkolenia z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla dyrektorów gimnazjów i LO, rozpoczęcie XII cyklu szkoleniowego

2013-01-24 Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast

2013-01-24 Fundusze unijne dla oświaty
Witryna porządkuje dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich

2013-01-24 Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży - edycja 2013
dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

2013-01-24 Projekt: Umysły przyszłości
opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny

2013-01-22 Zawieszanie zajęć
Informacja o zawieszaniu zajęć

2013-01-17 Pilne ! Konkurs CKE
konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych

2013-01-16 Dzień Bezpiecznego Internetu 2013
Konkurs, konferencja

2013-01-08 Debata: E-podręczniki - co nowego w cyfrowych szkołach?
spotkanie poświęcone szkołom 2.0, odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2013r w "Gazecie Wyborczej" w W-wie

2013-01-07 Program edukacyjny Europejskiego Centrum Solidarności
program na rok szkolny 2012/2013

2012-12-21 Charytatywny koncert kolęd i pastorałek: Ponad podziałami
Rozpoczęcie godzina 19:00 Teatr Maska Rzeszów

2012-12-21 Akcja bezpieczny stok
Po raz kolejny MEN wspiera informacyjno - edukacyjną akcję "Bezpieczny Stok"

2012-12-20 Kolejna akcja dzień.de|der-tag.pl w 06.2013r
Przyszłoroczna akcja dzień.de | der-tag.pl odbędzie się w dniach od 3 do 17 czerwca

2012-12-20 Program XXI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich
Gniezno, maj 2013

2012-12-17 Muzeum Powstania Warszawskiego - lekcje muzealne
Muzeum prowadzi lekcje muzealne z historii i języka polskiego na różnych poziomach nauczania

2012-12-17 Edukacja globalna - materiały dla nauczycieli
Elementy pakietu edukacyjnego: Ekologia globalna dla najmłodszych

2012-12-14 Projekt: Rozporządzenie w sprawie świadectw,
Uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

2012-12-12 Serwis: Bezpieczne Przedszkole
Bezpieczne Przedszkole – ogólnopolski program edukacyjno- wychowawczy, ...

2012-12-11 Cyfrowa szkoła
Pilnie prosimy o nadesłanie informacji na temat form zatrudnienia koordynatorów i administratorów

2012-12-10 Spotkanie informacyjne
Diagnoza funkcjonowania oraz wsparcia uczniów wielokulturowych i wielojęzycznych

2012-12-07 Ankieta: Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia
Chcemy się dowiedzieć w jakiej formie doskonalenia chcieliby Państwo wziąć udział

2012-12-07 Koalicja na rzecz bezpieczeństwa w szkołach
konferencja

2012-12-06 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obchodów w dniu 10 grudnia br.

2012-12-06 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2012-12-05 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży- ćwiczenia z ewakuacji
...Próbne alarmy i ćwiczenia ewakuacyjne należy organizować przynajmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego...

2012-12-04 Program stypendialny dla gimnazjalistów: Marzenia o Nauce
Pokrycie kosztów nauki w I LO w Krośnie

2012-12-04 Serwis: mojestypendium.pl
Wyszukiwarka stypendiów i konkursów

2012-12-04 Akcja: Zapal światło wolności - 13 grudnia 19:30
Ponad 30 lat temu cały kraj znieruchomiał na wieść o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego

2012-11-30 Pilne ! Konferencje dla dyrektorów szkół zawodowych
Konferencje dla dyrektorów szkół zawodowych w województwie podkarpackim i lubelskim

2012-11-29 Zapewnienie bezpiecznego pobytu w szkole
Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole

2012-11-26 Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji
Projekt, grupa docelowa: 20 szkół podstawowych i 10 przedszkoli

2012-11-23 220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry
Fundacja Rodu Szeptyckich zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w ramach obchodów

2012-11-22 Akcja: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Od 20.11.2012 r. ruszała ogólnopolska akcja zbierania trwałej żywności

2012-11-21 Konkursy przedmiotowe - wyniki
w roku szkolnym 2012/2013

2012-11-21 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012

2012-11-19 53 rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka
W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

2012-11-19 Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej - informacje
List Minister Edukacji Narodowej, materiały dla nauczycieli

2012-11-13 ORPEG - oferty pracy dla nauczycieli
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą ogłasza ...

2012-11-13 Do dyrektorów przedszkoli: ankieta
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym obniżanie wieku szkolnego do lat 6

2012-11-12 Pilne! Ankieta - bezpłatne posiłki w szkołach
Monitorowanie funkcji opiekuńczej szkoły

2012-11-06 Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów kl. 3 gimnazjum
zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum ...

2012-11-06 Informatory- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
CKE ogłasza informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013r.

2012-11-06 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów
Przekazuję Państwu informację o możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskim Badaniu ...

2012-11-05 Program: Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich
program edukacyjny dla SP, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2012-10-30 Konkurs wiedzy o kształceniu modułowym
projekt: System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia ...

2012-10-30 Do dyrektorów przedszkoli: ankieta
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym obniżanie wieku szkolnego do lat 6

2012-10-30 Ankieta dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe
monitorowanie oferty edukacyjnej szkół w roku szkolnym 2012/2013

2012-10-25 Program: Cyfrowa szkoła- komponent szkoleniowy
Szkoły zobowiązane są do uczestnictwa na mocy Uchwały i Rozporządzenia Rady Ministrów

2012-10-25 Program PAJACYK - składanie wniosków
zapraszam szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice środowiskowe

2012-10-25 Program: Samorząd debatuje
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza samorządy uczniowskie i nauczycieli

2012-10-23 Szkolenie w zakresie ewaluacji zewnętrzej
rekrutacja dyrektorów gimnazjów i liceów ogólnokształcących na XI cykl szkoleń

2012-10-23 Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb
Wszystkie programy dla wszystkich poziomów kształcenia przygotowano na podstawie

2012-10-19 II edycja Ekonomicznych Gier Ulicznych
27 października 2012 roku w centralnych punktach Rzeszowa odbędzie się ...

2012-10-19 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających

2012-10-19 Innowacyjny moduł programowy
dla przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

2012-10-18 Program - Profilaktyka a Ty - szkolenie eksperckie
Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach 23 – 25 października 2012 roku w Przemyślu

2012-10-17 Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2012 r. ...

2012-10-15 Pakiety Bezpieczenstwo i mobilność dla wszystkich
Rusza nabór na bezpłatne pakiety edukacyjne: Droga i Ja

2012-10-14 List Ministra Edukacji Narodowej
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2012-10-11 List Rzecznika Praw Dziecka
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2012-10-09 Konferencja naukowa
„NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKO-UKRAIŃSKIM RELIGIE – WYZNANIA – OBRZĄDKI”

2012-10-09 Program - Radosna szkoła - informacje
Informacja o firmie kontrolującej oraz wzór wniosku o II transzę środków

2012-10-05 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2012/2013.

2012-10-05 Doszkalanie egzaminatorów zawodowych
Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie

2012-10-03 List Dyrektora CKE do Dyrektorów i Nauczycieli gimnazjów
w sprawie przeprowadzenia diagnozy w dniach 13, 14, 15 listopada

2012-10-03 Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących
Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej obowiązuje system zapewniania

2012-10-03 Projekt: Innowacyjny model utrzymania aktywności
Spotkania konsultacyjne z nauczycielami 50+

2012-10-01 Projekt: Przedsiębiorcze szkoły
Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce ...

2012-10-01 Lista stypendystów stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2012/2013

2012-10-01 Program: Twoje dane - twoja sprawa
W imieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zapraszam

2012-09-28 Nowe nazwy użytkownika i hasła do logowania
Kuratorium Oświaty w trakcie r. szk. będzie zbierać informacje za pośrednictwem formularzy internetowych

2012-09-27 Profilaktyka a Ty - lista zakwalifikowanych szkół
W załączeniu przekazuję listę szkół gimnazjalnych zakwalifikowanych na występ grupy teatralnej

2012-09-25 Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami nie z narkotykami.
Konkurs organizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2012-09-25 Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914
Ogólnopolski Konkurs Tematyczny

2012-09-24 Ankieta - dane dotyczące uczniów,
którzy po powrocie do kraju podjęli naukę w szkołach na terenie danego województwa

2012-09-21 Konferencja "Zalecenia Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem a nasz styl życia"

2012-09-19 TYLKO WSPÓLNIE ZACHOWAMY PAMIĘĆ
II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

2012-09-18 Badanie skuteczności programu: Owoce w szkole
Zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z ankieterami Instytutu Żywności i Żywienia

2012-09-18 Aktualne kampanie i akcje - informacja
Dobry jak chleb, Samorządy mają głos, Tydzień Chleba w Szkole

2012-09-17 Spektakl inicjujący realizację programu Profilaktyka a TY
Bardzo proszę o zgłaszanie uczniów gimnazjów i nauczycieli do dnia 24 września 2012 r.

2012-09-14 Cyfrowa szkoła- ankieta dla placówek objętych programem
W związku z koniecznością przekazywania przez Kuratoria Oświaty do MENu regularnych raportów

2012-09-12 Ankieta - programy profilaktyczne
Zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących zrealizowanych w roku szkolnym 2011/2012 ...

2012-09-07 System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych
Uwaga dyrektorzy szkół i placówek!

2012-09-07 Nauczyciel gastronomii na drodze rozwoju
projekt dla nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodów

2012-09-07 Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

2012-09-06 CKE ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych
w ramach projektu prowadzonego przez CKE pn. Budowa banków zadań

2012-09-04 Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli
11.09.2012 – Bezpłatna konferencja międzynarodowa poświęcona obchodom roku Janusza Korczaka

2012-09-04 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
dla dyrektorów szkół i placówek

2012-09-04 Pakiet powitalny dla dzieci cudzoziemskich
Informujemy, że Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji

2012-09-03 List Ministra Edukacji Narodowej
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

2012-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 2012/13

2012-08-31 Zostań Nauczycielem Roku 2012
11. edycja Konkursu Nauczyciel Roku. Zgłoś swojego kandydata!

2012-08-31 Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa
Informacje o projekcie

2012-08-31 CKE ogłasza przetarg na kandydatów zesp. przedmiotowych
z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

2012-08-30 Program wspieranie zdolnej młodzieży: Nie zagubić talentu
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych

2012-08-30 Program: Owoce w szkole, edycja 2012/13
Zasady realizacji programu Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013

2012-08-29 Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych
Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły

2012-08-27 Badania Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE)
IBE przystępuje do realizacji drugiego cyklu badania: diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych

2012-08-27 Konkurs stypendialny dla uczniów romskich
Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych

2012-08-27 Konkurs dla szkół: Szkoła dla rynku pracy
Serdecznie zapraszamy szkoły zawodowe dla młodzieży do udziału w konkursie - zgłoszenia do 14.09.2012r.

2012-08-23 Programy edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej
dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2012-08-22 Koniec rekrutacji do Lekcji o Funduszach Europejskich 2
Przeszło 15 800 uczniów weźmie udział w „Lekcji o Funduszach Europejskich 2”

2012-08-22 Kampania społeczna - Świadomie wybieram przyszłość
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku dyrektorzy mogą zgłosić swoją szkołę do udziału w kampanii społecznej

2012-08-22 Konkurs CKE - Modernizacja egzaminów "zawodowych"
CKE ogłasza konkurs na liderów, autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych

2012-08-20 Uchwała XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
W załączeniu przekazuję Uchwałę XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dotyczącą zaleceń

2012-08-17 Olimpiady dla gimnazjalistów w r. szk. 2012/2013
Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2012/2013

2012-08-17 Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-mieś., rozpoczynające się nie wcześniej niż 1.01.2013 ...

2012-08-17 Program Dom Kultury+ Edukacja artystyczna
Do 7 września domy, ośrodki i centra kultury mogą składać wnioski o dofinansowanie

2012-08-16 Egzaminy na kartę rowerową i motorowerową
W imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zwracam się z prośbą o rozpropagowanie

2012-08-13 Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości
informacja o ogłoszeniu krajowego etapu

2012-08-08 Dom Kultury+. Edukacja artystyczna
abór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu Narodowego Centrum Kultury

2012-08-08 "Równać Szanse 2012"
Regionalny Konkurs Grantowy

2012-08-06 Kalendarz roku szkolnego
2012/2013

2012-07-19 "Świadomie wybieram przyszłość"
kampania społeczna skierowana jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

2012-07-19 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2012/2013
harmonogram narad

2012-07-19 Konkurs na liderów, autorów i recenzentów zadań egzaminacyjn
oraz informatorów do zmodernizowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2012-07-16 Prośba do Szkół Promujących Zdrowie
w zakresie żywienia dzieci i młodzieży

2012-07-12 Konferencja: Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji
Rozwiązania systemowe wynikające z ewaluacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji

2012-07-12 Szkoła z klasą 2.0 - Edycja 2012/13
Szkoła z klasą 2.0 ma na celu wypracowanie zasad korzystania z TIK

2012-07-12 Zielony Punkt Kontrolny
Powierzchnie ze stałymi punktami kontrolnymi ...

2012-07-12 Wypoczynek dzieci i młodzieży
Bardzo proszę dyrektorów szkół, nauczycieli o przesyłanie do dnia 19 lipca

2012-07-10 Edukacja prawna w szkołach
W załączeniu przekazuję informacje Ministerstwa Sprawiedliwości ...

2012-07-04 Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli
Praktyczne doskonalenie w przedsiębiorstwach nauczycieli kształcenia zawodowego ...

2012-07-04 Prace remontowe i modernizacyjne w placówkach edukacyjnych
Bardzo proszę o zastosowanie zaleceń Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

2012-07-03 Rekrutacja - komunikat nr 2
Informację po II etapie (liczba przyjętych uczniów i wolnych miejsc) prosimy wprowadzić do 6 lipca 2012r.

2012-07-02 Praktyki dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

2012-06-29 Pismo MEN w sprawie nauczania etyki
W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie nauczania etyki oraz wyrokiem Trybunału w Strasburgu

2012-06-27 Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kuratorium Oświaty przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia MENiS

2012-06-22 Wydawanie świadectw
przypominam, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych

2012-06-21 Nowa edycja Szkoły z klasą 2.0 - zgłoś się już dziś!
Program będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013

2012-06-21 Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ...

2012-06-21 Program: Twoje dane – twoja sprawa...
Kampania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2012-06-21 Świadomie wybieram przyszłość
Tegoroczna edycja projektu skierowana jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

2012-06-20 Kurs szkoleniowy dla absolwentów Programu Europrof
Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii i Instytut Cervantesa w Warszawie we współpracy z ORE

2012-06-18 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek
Konieczność wprowadzenia zmian w nawykach żywieniowych wśród dzieci i młodzieży

2012-06-18 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs
AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE

2012-06-15 Rekrutacja na IX cykl szkoleń dla dyrektorów SP
Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego ...

2012-06-13 Zagłosuj na drzewo z Podkarpacia
Dąb ''Aleksander'' z Krościenka Wyżnego kandydatem do tytułu: Drzewo Roku 2012

2012-06-12 "Dołącz do eTwinning!"
Zapraszamy na konferencję i warsztaty komputerowe w Rzeszowie – 19 czerwca 2012

2012-06-11 Projekt: Archipelag Matematyki
Rozpoczynamy rekrutację szkół do kolejnego etapu projektu: Archipelag Matematyki

2012-06-11 Świadectwa dojrzałości społecznej - podsumowanie
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli i autorów

2012-06-08 Rejonowi Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie
Ankieta

2012-06-06 Projekt: Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa
Do etapu upowszechniania mogą przystąpić wszystkie szkoły ponadgimnazjalne

2012-06-06 Niepożądane informacje na szkolny stronach WWW
W związku z wydarzeniami dotyczącymi pojawiania się różnego rodzaju niepożądanych informacji na

2012-06-06 Kolejne edycje olimpiad pilotażowych
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2012/2013

2012-06-01 Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji
W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje

2012-05-31 Bezpieczne Wakacje 2012
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 roku

2012-05-28 "Jestem szefową"
III edycja konkursu

2012-05-24 Moje dziecko w przedszkolu i szkole
Poradnik dla rodziców

2012-05-23 Nabór kandydatów do stypendium za r. szk. 2011/12
Fundacja: Efekt Motyla

2012-05-21 Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
Bezpłatna oferta Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

2012-05-21 Tydzień języków - Przygotuj się do EURO
Wystarczy zorganizować w swojej klasie lekcję języka obcego o tematyce EURO 2012

2012-05-20 Zapis na świadectwach promocyjnych uczniów SP
... na szkolnych świadectwach promocyjnych uczniów SP w miejscu przeznaczonym na szczególne osiągnięcia ...

2012-05-14 Projekt dotyczący kształcenia zawodowego nauczycieli
Praktyczne doskonalenie w przedsiębiorstwach nauczycieli kształcenia zawodowego ...

2012-05-10 Fundusz Pomocy Młodym Talentom
Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

2012-05-10 Na dobry początek- finansowe wsparcie inicjatyw edukacyjnych
Wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-5 lat

2012-05-08 Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci
17.05 obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego święta jest Child Helpline

2012-05-08 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Ogłoszenia przesłane do KO przez JST

2012-05-07 Jak uzyskać pomoc w ramach programu PAJACYK?
O dofinansowanie starać się mogą SP, gimnazja oraz samodzielne świetlice środowiskowe

2012-04-26 Rusza Lekcja o Funduszach Europejskich 2!
Przypomnijmy, celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Funduszach Europejskich

2012-04-26 Program - Mistrzowie CHEMII
Fundacja sfinansuje edukację najlepszych młodych chemików, którzy wezmą udział w programie

2012-04-26 Projekt: Wykształceni technologią
dla nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanika, mechatronika, mechanika pojazdowa

2012-04-25 Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej - 29.04
Projekt generations@school, konkurs: Aktywni Babcia i Dziadek

2012-04-24 SP w Iwoniczu walczy o finał konkursu: Owoce w szkole
... o wejściu do Finału Ogólnopolskiego decydują głosy Internautów ...

2012-04-24 Badanie preferencji nauczycieli matematyki w kl. 4-6 SP
w zakresie wykorzystywania w ich codziennej pracy materiałów elektronicznych

2012-04-23 List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów III klas gimnazjów
kolejny etap Waszej edukacji dobiega końca ...

2012-04-23 PRZEDSZKOLAKI z BIAŁO–CZERWONĄ
Rynek w Rzeszowie - 27 kwietnia 2012r.,o godz. 10.30

2012-04-20 Program pomocy uczniom wybitnie zdolnym
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

2012-04-20 Egzamin gimnazjalny 2012 - list z CKE
Informacje, harmonogram, życzenia

2012-04-19 „Słowa ranią na całe życie“
kampania społeczna, 2012 r.

2012-04-19 List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Już niedługo będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja

2012-04-19 ORE - Kontrola zarządcza w praktyce
tworzymy bazę najczęściej zadawanych pytań

2012-04-18 Konferencja: Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej

2012-04-16 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza na konferencję
Bezpieczeństwo uczniów w szkole - procedury postępowania w razie zagrożenia zdrowia oraz życia dzieci i młodzieży

2012-04-13 Projekt ''Cyfrowa szkoła'' - formularz
Uprzejmie proszę wszystkich tych Państwa Dyrektorów szkół podstawowych w woj. podkarpackim, którzy przystąpili

2012-04-10 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej
Rozporządzenie w sprawie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - podpisane

2012-04-10 Druga edycja projektu
Projekt dotyczy tematyki związanej z zagrożeniami występującymi w Internecie oraz ich profilaktyki

2012-04-06 Nagrody MEN i Kuratora Oświaty
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty w roku 2012

2012-04-06 Zorganizuj swój Dzień Niemiecki
Zapraszamy do zorganizowania akcji informacyjnej o kraju sąsiada pod hasłem dzień.de | der-tag.pl

2012-04-05 eTwinning - Europejska Współpraca Szkół
Można już pobrać najnowszą publikację Centralnego Biura eTwinningu

2012-04-05 Konkurs - Mam 6 lat
Informacje

2012-03-29 ORE - Konkurs na programy nauczania
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na modelowe programy nauczania

2012-03-28 Oświadczenie Ministra Edukacji Narodowej
Podstawowym zadaniem szkoły jest efektywne kształcenie ...

2012-03-22 Lech Wałęsa zachęca: Uczcie młodzież Hymnu!
Kampania na rzecz przywrócenia znajomości tekstu i właściwej formy wykonywania Hymnu

2012-03-21 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
Wyjaśnienia dotyczące obniżenia wieku rozpoczynania realizacji obowiązku szkolnego.

2012-03-20 Projekt - Baw się i bądź bezpieczny! - II edycja
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF

2012-03-14 VIII Narodowy Dzień Życia w Diecezji Rzeszowskiej
Program obchodów

2012-03-14 Projekt ''Polska meblami stoi''
Skierowany dla nauczycieli przedmiotów technicznych, zawodowych i instruktorów kształcenia praktycznego

2012-03-14 Program ''Solidarni''- ruszył konkurs ''Solidarna Szkoła''!
W inauguracyjnej, pierwszej odsłonie konkursu ''Solidarna Szkoła'', mogą wziąć udział wszystkie placówki

2012-03-13 Konferencja dla uczniów i nauczycieli
''O MĄDRYM WYCHOWANIU'' - Inauguracja Roku Korczakowskiego na Podkarpaciu

2012-03-12 Dofinansowanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach "Dobry jak chleb"

2012-03-12 Autorski program stypendialny
Nauka w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach

2012-03-09 XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży– Szkoła demokracji
Tegoroczny projekt ma na celu rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy

2012-03-07 Do Dyrektorów SP: ankieta, informacja
... o przekazanie informacji na temat dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej ...

2012-03-05 Nauczanie przedsiębiorczości w liceach i technikach
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

2012-03-05 Nielegalne treści w Internecie
Serwis przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie

2012-03-05 Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych
Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły

2012-03-01 Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej– wdrożenie modelu
Podsumowanie projektu

2012-02-29 „Witryna internetowa mojej szkoły”
wyniki konkursu

2012-02-24 Konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej
Po wygraniu konkursu kandydat zostanie rekomendowany

2012-02-24 Szkolenia dla dyrektorów lub wicedyrektorów
Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły/placówki edukacyjnej

2012-02-20 Edukacyjne Środy w Pedagogicznej Bibliotece Woj. w Rz-ie
Drugi semestr roku szkolnego 2011/2012

2012-02-20 Ankieta nt nauczania j. niemieckiego
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli języka niemieckiego w Państwa szkole

2012-02-20 IndeksStart2star
Stypendium dla zdolnych maturzystów

2012-02-16 Szkoły kształcące w zawodach rolniczych
Zachęcam nauczycieli szkół rolniczych i szkół prowadzących zawody rolnicze

2012-02-15 Targi edukacyjne, warsztaty dla maturzystów
VII Podkarpackie Targi Edukacyjne, do zwiedzenia których zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2012-02-15 „Papież Słowianin”
lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

2012-02-13 Komunikat o możliwości zawieszenia zajęć.
Informacja o regulacjach prawnych dotyczących konieczności zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

2012-02-13 VIII edycja Programu Grantowego
Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!

2012-02-10 Rekrutacja 2012 - Zarządzenie Kuratora Oświaty
w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, ...

2012-02-08 Projekt: Segreguj odpady to się opłaca
projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2012-02-08 Projekt: Eduscience
Rekrutacja trwa do 10.03.2012

2012-02-08 Dzień Przedsiębiorczości 2012
Najbliższy ''Dzień przedsiębiorczości'' odbędzie się 22 marca 2012r.

2012-02-08 Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży
Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia

2012-02-07 Projekt: Młodzi przedsiębiorczy
Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów z całej Polski

2012-02-07 Program English Teaching
Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego

2012-02-06 Nabór kandydatów na miejsca stypendialne lata 2012-14
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

2012-02-01 Antyrasistowski Program Edukacyjny na Euro 2012
Celem jest pogłębienie wiedzy nauczycieli w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji

2012-02-01 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów
Wortal z materiałami edukacyjnymi

2012-02-01 Spotkanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Dlaczego warto studiować na kierunkach ścisłych?

2012-01-31 Akcja: Podziel się posiłkiem
placówki mogą starać się o grant w wysokości do 6 000zł na dożywianie dzieci

2012-01-31 Projekt: Doskonalenie ''Chlebem powszednim ...''
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów pnz: Kucharz, Technik Technologii Żywności i pokrewnych

2012-01-31 Program Edukacji Ekonomicznej: Młodzi do Akcji!
Program oparty jest na dwóch filarach ...

2012-01-31 Podręcznik dla nauczycieli
Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego

2012-01-31 Projekt: Unia Europejska w szkole
Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli różnych przedmiotów

2012-01-27 Szkolenia dla dyrektorów
Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III

2012-01-27 Projekt - Przedsiębiorcze szkoły
Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia

2012-01-26 Ferie z IPN
Informacja o działaniach edukacyjnych IPNu w czasie ferii zimowych

2012-01-25 Szkolenie dla dyrektorów
Ewaluacja i podstawa programowa dla dyrektorów szkół

2012-01-20 Tytuł: Honorowy Profesor Oświaty - wnioski
Informacje nt składania wniosków, formularz

2012-01-18 Informacja dla nauczycieli branży hotelarsko–turystycznej
Projekt: Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko – turystycznej

2012-01-12 Witryna Internetowa Mojej Szkoły
VI Podkarpacki Konkurs

2012-01-05 Planowane badania IBE
Planowane badania Instytutu Badań Edukacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2011/2012

2012-01-04 List Rzecznika Praw Dziecka
List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w związku z inauguracją Roku Janusza Korczaka

2012-01-04 Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach
Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z zgodnie z § 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 gru. 2002 r.

2012-01-02 ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
komunikat

2012-01-02 Informacja z MENu
Odpowiedź na prośbę WOŚP

2011-12-28 Zgłaszanie innowacji
Uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2011r. weszła w życie nowelizacja

2011-12-15 Weź kurs na wielokulturowość
Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

2011-12-14 Bezpiecznie na stoku
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki proszą o rozpropagowanie akcji

2011-12-12 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Sanok

2011-12-12 List Ministra Edukacji Narodowej
List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów dotyczący 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

2011-12-09 Konferencja szkoleniowa.
Konferencja szkoleniowa na temat"Edukacja dla bezpieczeństwa w nowej podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych"

2011-12-07 Wykorzystanie tablicy interaktywnej
na lekcjach języka angielskiego

2011-12-07 KUL zaprasza na repetytorium przedmaturalne
Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne 2011/2012

2011-12-02 Projekt: Moja Szkoła jest Medialna - Młodzi Liderzy
Celem projektu jest działanie na rzecz edukacji medialnej

2011-12-01 Konferencja: Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w świetle ..
Lista placówek, których przedstawiciele zostali "zakwalifikowani" na konferencję

2011-11-29 Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii
Rok szkolny 2012/2013

2011-11-28 Ośrodek Terapii Uzależnień
Pierwsza publiczna placówka świadcząca kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień od narkotyków

2011-11-28 Bursztynowe konteksty
Wystawa w Muzeum Zamkowym w Malborku

2011-11-23 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Zarząd Woj. Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium

2011-11-21 V Kongres Prawa Oświatowego
6-7 grudnia 2011 r., Warszawa

2011-11-16 Baza narzędzi dydaktycznych
Instytut Badań Edukacyjnych - Przedstawiamy zbiór zadań do pracy z uczniem

2011-11-14 Projekt: Talent Game
Innowacyjna metoda badania predyzpozycji zawodowych uczniów

2011-11-10 Wsparcie dla szkół zawodowych
Wsparcie dla szkół zawodowych związane z przygotowaniami do wdrażania zmian w kształceniu zawodowym

2011-11-08 Rekrutacja do II etapu projektu
Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w 2011 roku okazały się

2011-11-04 List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
do nauczycieli i uczniów w związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

2011-11-02 Projekt: Wirtualne Muzea Podkarpacia
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z partnerem: WSIiZ

2011-11-02 Akcja UNICEFu
Czy pomaganie jest przyjemne? Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

2011-10-28 Projekt: Żywe Muzeum
To projekt edukacyjny o charakterze gry plenerowej

2011-10-28 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011.

2011-10-26 Zdrowe żywienie uczniów
Zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na rodzaj asortymentu żywności oferowanej

2011-10-25 Jak uzyskać pomoc z programu Pajacyk?
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

2011-10-21 Konkurs: Otwarta szkoła
W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji pozarządowej

2011-10-21 MEN zaprasza dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
nauczycieli oraz przedstawicieli JST do udziału w konferencji "Podniesienie efektywności...

2011-10-19 List Mirosława Sielatyckiego w sprawie Szlachetnej Paczki
Zwracam się z prośbą o pomoc w promocji akcji objetej honorowym patronatem MEN: SZLACHETNA PACZKA

2011-10-19 Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza
W bieżącym roku szkolnym CEO realizuje blisko 30 programów dla placówek edukacyjnych

2011-10-19 Portal edukacyjny dla nauczycieli i rodziców
Praktyczne źródło wiedzy dotyczącej zjawiska niepełnosprawności oraz metodyki nauczania niepełnosprawnych

2011-10-19 Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi działalność naukową
Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych przez IBE

2011-10-19 Wypadki na drogach - porozmawiajmy
IV edycja ogólnopolskiej akcji w szkołach

2011-10-13 List Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka
do Pedagogów, Wychowawców i Opiekunów, wystosowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2011-10-11 Projekt: Młodzi aktywiści prezydencji
Informacje na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej

2011-10-07 Radosna szkoła 2011 - dofinansowane wnioski
Lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2011r. (wg organów prowadzących)

2011-10-06 Raport Młodzi 2011
W Kancelarii Prezesa RM zaprezentowano raport "Młodzi 2011", który powstał

2011-10-06 Ogólnopolski konkurs: Mazury Cud Natury
Wielkie Jeziora Mazurskie to jedyny polski kandydat w konkursie szwajcarskiej fundacji New7Wonders

2011-10-03 Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów
Plik MS Excel

2011-09-30 Projekt: Młodzi przedsiębiorczy
Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów

2011-09-27 Projekt: Moja szkoła w Unii Europejskiej
IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Powrót do szkoły

2011-09-22 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, pakiet edukacyjny Droga i Ja
Materiały zostały podzielone na dwie grupy wiekowe - 6-9 i 10-12 lat

2011-09-21 Projekt: Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
Materiały dydaktyczne do nauczania fizyki

2011-09-21 Lekcja o funduszach europejskich
Materiały edukacyjne, informacje

2011-09-21 Laboratorium myślenia - diagnoza ...
Diagnoza nauczania p. przyrodniczych. Wybrane szkoły zostaną poproszone o wzięcie udziału w badaniu

2011-09-20 Twoja szkoła także może pomóc
Informacje jak pomóc ludziom w krajach trzeciego świata

2011-09-19 Kolejna edycja akcji: Dobry jak chleb
Dofinansowywanie posiłków w szkołach

2011-09-19 Program edukacyjny Młody obywatel
CEO zaprasza do zapoznania się z programem: Młody obywatel i innymi projektami edukacyjnymi

2011-09-19 Tornistry szkolne - zalecenia Gł. Inspektora Sanitarnego
Szanowni Państwo przypominamy

2011-09-15 Edukacyjne Środy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
Serdecznie zapraszamy na zajęcia biblioteczne do Czytelni przy ulicy Towarnickiego 3

2011-09-15 Nagroda im. Jana Rodowicza ''Anody''
Czekamy na zgłoszenia ludzi, którzy dzisiaj zauważają potrzeby innych i mają odwagę działać

2011-09-05 Kampania: Świadomie wybieram przyszłość
Kwestionariusz preferencji i predyspozycji zawodowych

2011-09-05 Europejski Przegląd Szkół
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Edukacji

2011-09-02 Zostań Nauczycielem Roku 2011
MEN i GN zapraszają do udziału w jubileuszowej 10 edycji konkursu - Nauczyciel Roku 2011

2011-09-02 Informacje o olimpiadach
informacje o olimpiadach znajdują się w dziele: Konkursy/zawody

2011-09-02 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów
Zapraszamy wszystkie SP do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów

2011-09-01 List Ministra Edukacji Narodowej
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012

2011-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 2011/12

2011-08-31 Rok Szkoły z Pasją
Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją

2011-08-26 Przyjmowanie do szkół dzieci powracających z zagranicy
W związku z licznymi telefonami dyrektorów szkół, dotyczącymi przyjmowania do polskich szkół

2011-08-17 Terpsychora do Szkół
Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi

2011-08-16 Projekt ARISS
Informacje dla osób zainteresowanych krótkofalarstwem

2011-07-28 Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych
bezpłatne 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

2011-07-28 Kampania społeczna - Nie wiąż się z papierosem
IV edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży - Mam Haka na Raka

2011-06-29 Raport o stanie edukacji 2010
Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy

2011-06-21 Projekt dotyczący przedmiotu - Podstawy przedsiebiorczości
Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

2011-06-20 Pismo z MEN nt laureatów olimpiad dla gimnazjalistów
uprawnienia dla laureatów olimpiad dla gimnazjalistów w latach szkolnych 2010/11, 2011/12, 2012/13

2011-06-20 Ankieta - kształcenie praktyczne w r. szk. 2010/11
MEN, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przesyła w załączeniu ankietę

2011-06-17 Uroczyste podsumowanie Roku Odkrywania Talentów
Uroczystość, zorganizowana pod patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej, odbyła się

2011-06-14 Jak uzyskać pomoc z programu Pajacyk?
mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice

2011-06-13 Rekrutacja - braki - komunikat nr 1
Nastepujące szkoły prosimy o uzupełnienie informacji

2011-06-13 Stypendia DAR SERCA
nabór do kolejnej edycji Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012

2011-06-09 Stypendia dla uzdolnionej młodzieży - Nie zagubić talentu
wnioski można składać do 30 czerwca 2011r.

2011-06-08 Projekt dla nauczycieli szkół odzieżowych
Nauczyciel szkoły odzieżowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłu mody

2011-06-07 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Wakacyjny projekt dofinansowywania posiłków w szkołach - Dobry jak chleb

2011-06-03 Loterie w szkole
... organizacją różnego rodzaju konkursów i loterii, noszących znamiona loterii fantowej ...

2011-06-02 Egzamin z języków obcych nowożytnych w gimnazjum
Od roku szkolnego 2011/2012 w klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący

2011-06-01 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

2011-05-24 Konkurs na dyrektora
Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese

2011-05-23 Pomoc uczniom wybitnie zdolnym - składanie wniosków
28 lat minęło od rozpoczęcia przez Fundusz działań na rzecz wybitnie zdolnych

2011-05-20 Projekt: Model pracy pozalekcyjnej
Projekt realizowany jest przez Gminę Gorlice ...

2011-05-20 Wieczór Młodych Talentów
Zaprasza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

2011-05-20 6 czerwca 2011 r. - Dzień Szkoły bez Przemocy
Święto tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego

2011-05-18 Pilne! Wiosenna edycja szkoleń dla dyrektorów
Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III

2011-05-18 Seminarium dla nauczycieli i uczniów
V Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych

2011-05-13 Stypendia dla uczniów romskich szk. ponadgimnazjalnych
Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie

2011-05-12 Kurs Angielskiego współfinansowanego ze środków Unijnych
Program stworzony specjalnie z myślą o osobach którym nauka obcego języka nie przychodzi łatwo

2011-05-11 Dzień Otwarty w PBW Przemyśl - 13. 05. 2011
lekcje biblioteczne, instruktaż indywidualny, ekspozycje Galerii PBW

2011-05-11 Dofinansowanie zadań określonych w § 4 ustawy - lista
Lista dofinansowanych imprez, form wypoczynku dzieci i młodzieży, form wypoczynku najuboższych

2011-05-09 Edukacyjna wartość dodana (EWD) z j.polskiego i matematyki
dla liceów i techników – wyniki prac zespołu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2011-05-06 Ankieta dla dyrektora szkoły / placówki
Projekt: Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

2011-05-05 Dzień Otwarty Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu
Zapraszamy do Tarnobrzega, Niska, Stalowej Woli

2011-05-04 Projekt: Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych
Poprzez realizowany projekt nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu

2011-04-29 IndeksStart2star
Stypendium dla zdolnych maturzystów

2011-04-26 XV edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom
Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

2011-04-22 Bezpłatne warsztaty dydaktyczno-metodyczne
Stowarzyszenie Talent zaprasza nauczycieli informatyki, matematyki i fizyki ze szkół gimnazjalnych

2011-04-20 Przedszkolaki z Biało - Czerwoną
Kolejny rok zachęcam wszystkich dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych ...

2011-04-11 Jak uzyskać pomoc z programu Pajacyk?
O pomoc mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice

2011-04-07 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty
Terminy składania wniosków

2011-04-06 List Minister Edukacji Narodowej
List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o systemie oświaty

2011-04-01 Praca w Brukseli dla nauczyciela
Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

2011-04-01 PBW w Rz-wie- spotkanie z książką Ł. Wierzbickiego
Dziadek i niedźwiadek - Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem Armii generała Andersa

2011-03-29 Lekcja zmieniania świata! Konkurs dla nauczycieli
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na to, że wszystkie kraje powinny rozwijać się

2011-03-29 X edycja Programu Stypendiów Pomostowych
W roku akademickim 2011/2012 czekają na Was stypendia w wysokości

2011-03-28 Informacja o projekcie: The SEEP Network
Europejska Sieć Edukacji w Zakresie Nauczania Przedmiotów Ścisłych

2011-03-25 VI Podkarpackie Targi Edukacyjne
29-30 marca 2011 r.

2011-03-23 Akcja edukacyjna Globe At Night
Obserwacje astronomiczne

2011-03-21 Zbieranie danych o rekrutacji
Tak jak w ubiegłych latach zbieramy informacje nt. przebiegu rekrutacji w województwie

2011-03-21 Materiały dla szkół - informacje o sposobie dystrybucji
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2011-03-14 Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe ...
projekt mający na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia

2011-03-09 List Minister Edukacji Narodowej
Rok Odkrywania Talentów

2011-03-08 Lider Edukacji Zawodowej
29 kwietnia mija termin składania zgłoszeń w ogólnopolskim konkursie

2011-03-02 Nabór Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków
Nabór Ekspertów prowadzony będzie w terminie od 21 lutego do 4 marca 2011 r.

2011-03-01 Program stypendialny dla maturzystów
dla młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości

2011-02-24 Klasa BGŻ - sfinansowanie trzech lat nauki
Projekt, ma celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów z najbiedniejszych środowisk

2011-02-24 Program: Miłosz odNowa
Miłosz odNowa to wspólny program edukacyjny CEO i PWN

2011-02-23 Witryna internetowa mojej szkoły
V Podkarpacki Konkurs

2011-02-21 XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Tegoroczne obrady odbędą się tradycyjnie 1 czerwca, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

2011-02-17 Dofinansowanie posiłków w szkołach
Dofinansowanie posiłków w szkołach przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom

2011-02-15 Szkolenia - ewaluacja zewnętrzna
Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z UJ

2011-02-14 Projekt dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych
Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie

2011-02-11 Apel do młodzieży
Światowy Dzień Chorego

2011-02-10 Wyniki konkursu
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II

2011-02-10 Ochrona danych osobowych
Prawo dziecka do ochrony jego danych osobowych

2011-02-09 Warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy
Warsztaty

2011-02-08 Konferencja szkoleniowa
Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa

2011-02-08 Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2011/2012
Zarządzenie Nr6/20011 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2011r.

2011-02-04 Szczególne osiągnięcia ucznia (absolwenta) gimnazjum
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2011-02-03 Konkurs dla nauczycieli
Nowoczesne kształtowanie kompetencji ucznia

2011-02-01 Likwidacja, przekształcenie, przekazanie szkoły publicznej
Informacje, podstawa prawna

2011-01-26 Projekt Matematyka-Reaktywacja
Dodatkowa rekrutacja szkół

2011-01-19 Nowe zestawienia bibliograficzne
Dziecko niepełnosprawne umysłowo, wychowanie i nauczanie. Dziecko niewidome i niedowidzące.

2011-01-18 Zakładanie szkoły niepublicznej
Informacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2011-01-14 Obóz językowy 2011
Ekologiczna Zielona Szkoła w Gershelm/Niemcy

2011-01-12 Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!
VII edycja Programu Grantowego Danone

2011-01-04 Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Projektowe Ośrodki Zainteresowań - Strefa Odkrywania Talentów

2010-10-13 Pismo z MENu w sprawie dokumentacji szkolnej
... W związku z powyższym nieuzasadnionym i zbędnym jest nakładanie na nauczycieli ...

2010-09-01 Uwagi GIDO w sprawie dzienników elektronicznych
Generalny Inspektor Danych Osobowych zwraca uwagę ...

2010-05-19 PODKARPACKA KSIĘGA KATYŃSKA
W celu upowszechnienia dokonań, losów bohaterów związanych z naszym regionem zwracam się z prośbą

2010-05-12 Wyjaśnienie w sprawie kształcenia dzieci z afazją
W związku z artykułem na temat kształcenia dzieci z afazją (Dzieci, które mówią po elficku)

2010-03-10 Czy dziecko z autyzmem ma prawo do asystenta
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty

2010-02-24 Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu
Procedura przekazania informacji do Kuratorium Oświaty

2010-01-09 Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu
Informacje dla pedagogów i opiekunów

2010-01-09 Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu
Informacje dla pedagogów i opiekunów

2010-01-09 Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu
Informacje dla pedagogów i opiekunów

2010-01-09 Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu
Informacje dla pedagogów i opiekunów

2010-01-09 Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu
Informacje dla pedagogów i opiekunów

2009-12-30 Informacja dla osób przebywających za granicą z dziećmi
Realizacja obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą przez dzieci obywateli polskich przebywających za granicą

2009-12-21 Jak reagować na cyberprzemoc?
Poradnik dla szkół

2009-06-23 Uczeń zdolny
opracowania, informacje, przykłady dobrej praktyki

2008-10-08 Stanowisko Kuratora Oświaty
w sprawie organizacji pracy szkoły przy okazji Dnia Edukacji Narodowej

2008-09-26 Uczeń zdolny
materiały pomocnicze

2008-06-09 Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji
Uprzejmie informuję, że w przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje

2008-04-29 Raporty, dane, analizy
Raporty, dane, analizy statystyczne

2008-01-28 Obliczanie średniej z ocen
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obliczania średniej ocen z zajęć edukacyjnych

2007-07-20 Bank ofert pracy - wprowadzanie danych
Informacje o wolnych etatach w szkołach

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie