Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Kontakt

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

pokój: 121
telefon: 17 867 11 00
email: mrauch@ko.rzeszow.pl

Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

pokój: 106
telefon: 17 867 11 00
email: sfundakowski@ko.rzeszow.pl

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Bożena Pasieka

pokój: 131
telefon: 17 867 11 31
email: bpasieka@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Krośnie
Lucyna Opoń

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
pokój: 207
telefon: 13 437 28 63
email: lopon@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Przemyślu
Janina Mielnikiewicz

ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl
pokój: 10
telefon: 16 678 26 69
email: jmielnikiewicz@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Tarnobrzegu
Barbara Obara

ul. 1-go Maja 4, 38-400 Tarnobrzeg
pokój: 408
telefon: 15 822 15 95
email: bobara@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego
w Rzeszowie
Nowińska-Zgurska Małgorzata

pokój: 132
telefon:17 867 11 32
email: mzgurska@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji
Marek Kondziołka

pokój: 123
telefon: 17 867 11 23
email: mkondziolka@ko.rzeszow.pl

Kierownik Oddziału Administracji i Obsługi
Marta Mazur- Dousery

pokój: 125
telefon: 17 867 11 25
email: mmazur@ko.rzeszow.pl

Główny księgowy
Grażyna Kalandyk

pokój: 116
telefon: 17 867 11 16
email: gkalandyk@ko.rzeszow.pl

Pełen wykaz pracowników Kuratorium Oświaty w Rzeszowie >>

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie