Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wyniki konkursów przedmiotowych

Dokument bez tytułu

Wyniki konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

I ETAP

Szkoły podstawowe Statystyka
Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Przyroda
 
Gimnazja Statystyka
Język ukraiński
Geografia
Historia
Biologia
Język francuski
Język polski
Język hiszpañski
Język angielski
Chemia
Fizyka
Matematyka
Język niemiecki

Informatyka lista I Etap I sesja konkursu

Informatyka lista zakwalifikowanych uczestników do II sesji I Etapu konkursu

Informatyka lista I Etap, II sesja konkursu

Informatyka lsta zakwalifikowanych do 2 Etapu Konkursu

II ETAP

Szkoły Podstawowe Statystyka
Matematyka; Zakwalifikowani do III etapu
Język angielski; Zakwalifikowani do III etapu
Język polski; Zakwalifikowani do III etapu
Język niemiecki; Zakwalifikowani do III etapu
Przyroda; Decyzja PWKK - Korekta wyników;
Zakwalifikowani do III etapu
Historia; Zakwalifikowani do III etapu
 
Gimnazja Statystyka
Język ukraiński; Zakwalifikowani do III etapu
Język francuski; Zakwalifikowani do III etapu
Geografia; Zakwalifikowani do III etapu
Biologia; Zakwalifikowani do III etapu
Język polski; Zakwalifikowani do III etapu; Decyzja WKK z dnia 2.02.2017 r.
Język hiszpañski; Zakwalifikowani do III etapu
Chemia; Zakwalifikowani do III etapu
Język angielski; Zakwalifikowani do III etapu
Fizyka; Zakwalifikowani do III etapu
Język niemiecki; Zakwalifikowani do III etapu
Matematyka; Zakwalifikowani do III etapu
Historia; Zakwalifikowani do III etapu
Informatyka Ostateczne wyniki konkursu
 
 

III ETAP

Szkoły Podstawowe Statystyka
Matematyka; Lista laureatów i finalistów
Język angielski; Lista laureatów i finalistów
Język polski; Lista laureatów i finalistów
Język niemiecki; Lista laureatów i finalistów
Przyroda, Lista laureatów i finalistów Decyzja WKK z dnia 25.04.2017 r.; Decyzja WKK z dnia 17.05.2017 r.
Historia, Lista laureatów i finalistów

Gimnazja Statystyka
Geografia; Lista laureatów i finalistów
Język francuski; Lista laureatów i finalistów
Język niemiecki; Lista laureatów i finalistów
Biologia; Lista laureatów i finalistów
Język ukraiński; Lista laureatów i finalistów
Język polski; Lista laureatów i finalistów
Matematyka; Lista laureatów i finalistów
Historia; Lista laureatów i finalistów
Chemia; Lista laureatów i finalistów
Język angielskiLista laureatów i finalistów
Fizyka; Lista laureatów i finalistów; Decyzja WKK  z 12.04.2017r. 
Język hiszpańskiLista laureatów i finalistów
Decyzje WKK
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z geografii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z biologii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z historii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z historii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z chemii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z języka polskiego
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z języka angielskiego
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z matematyki
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z fizyki
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z chemii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z geografii
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z j francuskiego
Decyzja PWKK - gimnazjum - konkurs z biologii
Decyzja PWKK - gimnazjum - język hiszpański – wyniki po odwołaniach
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - język angielski - wyniki po odwołaniach
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - matematyka - wyniki po odwołaniach
Decyzja PWKK - gimnazjum - polonistyczny - wyniki po odwołaniach
Decyzja PWKK - gimnazjum - polonistyczny - stanowiąca autopoprawkę do decyzji z dnia 3.01.2017
Decyzja PWKK - gimnazjum - chemiczny - wyniki po odwołaniach z 2 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - język angielski - wyniki po odwołaniach z 2 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - przyroda - wyniki po odwołaniach z 2 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - fizyka - wyniki po odwołaniach z 2 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - matematyka - wyniki po odwołaniach z 2 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - język niemiecki - wyniki po odwołaniach i weryfikacji z 2 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - historia - wyniki po odwołaniach i weryfikacji z 2 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - język polski - wyniki po odwołaniach i weryfikacji z 2 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - język niemiecki - wyniki po odwołaniach i weryfikacji z 2 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - historia - wyniki po odwołaniach z 2 etapu

Decyzja PWKK - gimnazjum - język niemiecki - wyniki po odwołaniach z 3 etapu

Decyzja (WKKKI) - gimnazjum - konkurs informatyczny z dnia 13.03.2017r.
Decyzja PWKK - gimnazjum - język francuski - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - geografia - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - biologia - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - matematyka - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - j.angielski - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - j.hiszpański - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - matematyka - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - j.polski - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - historia - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - j.angielski - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - chemia - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - j.niemiecki - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - fizyka - wyniki po odwołaniach z 3 etapu
Decyzja PWKK - gimnazjum - fizyka - wynik po odwołaniu z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - przyroda - wynik po odwołaniu z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - przyroda - wynik po odwołaniu z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - j.polski - wynik po odwołaniu z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - historia - wynik po odwołaniu z 3 etapu
Decyzja PWKK - szkoła podstawowa - przyroda - wynik po odwołaniu z 3 etapu

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie