Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Bezpieczne ferie

Baza wypoczynku zima 2016/17.
https://wypoczynek.men.gov.pl/

728 832 622 - Kuratoryjny Numer Interwencyjny

ORE.5551.1323.2016                                          Rzeszów, 2016-12-09

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku,
Dyrektorzy szkół  i placówek
w województwie podkarpackim 


    Pragnę przypomnieć, iż zajęcia organizowane dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni podczas zimowej przerwy świątecznej należy zgłosić w bazie wypoczynku oraz w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

   Dyrektorzy szkół lub placówek, którzy organizują zajęcia trwające do 3 dni w czasie przerwy świątecznej zawiadamiają organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, która jest załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku udziela: 
Lucyna Winiarska – gł. specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 
tel: 17 867-11-67, e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl.


Wiele niezbędnych informacji znajduje się na stronie:
http://wypoczynek.men.gov.pl,
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=12&idp=0#11  
http://www.bezpiecznienastoku

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

 

Przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiana-przepisow-dotyczacych-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html

Poradnik bezpiecznego wypoczynku – aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.
https://men.gov.pl/wypoczynek/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.html

Zaproszenie dla młodzieży szkolnej

Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczący ferii zimowych 2017

Ulotka Państowej Inspekcji Sanitarnej

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie