Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje o reformie edukacji na stronach szkół i placówek

Rzeszów, 2017-02-08

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim
 

Nawiązując do pisma z dnia 2 grudnia 2016 r.(1) zobowiązuję Państwa Dyrektorów do zamieszczenia na stronie www szkoły i placówki materiałów informacyjnych dotyczących reformy edukacji.

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Obowiązkiem dyrektorów jest pomóc poszczególnym organom szkoły dotrzeć do informacji.

Rodzice, Rady Szkoły i Rady  Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości – także poprzez strony internetowe MEN, Kuratorium Oświaty.

Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki:

- pierwszy do strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji,

- drugi do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch

 

(1) http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11601&ida=7421&idw=1&idg=1

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie