Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

MERITUM

MERITUM - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

MERITUM - numer 4 - kwiecień 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Współpraca oświatowa Podkarpacia z niemieckim Krajem Saary
 • Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej – szkolenia dla nauczycieli
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole
 • Wspierać rozwój, czyli kilka zdań o kształceniu dzieci i młodzieży z zagranicy

MERITUM - numer 3 - marzec 2017 r. - plik *.pdf

w numerze:

 • Program wychowawczo—profilaktyczny
 • Szkoły bliżej doradztwa zawodowego i rynku pracy
 • Zmiany programowe w edukacji
 • Zmiany w procedurze oceny pracy dyrektora

 

MERITUM - numer 2 - luty 2017 r. - plik *.pdf

W numerze:

 • Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
 • Organizacja wolontariatu w szkołach i placówkach według ustawy Prawo oświatowe
 • Kompetencje i uprawnienia rad rodziców
 • Zaproszenie do konkursów: 
  • Wolontariusz Roku 
  • Nauczyciel wychowujący do wartości 
  • Złoty Prym

MERITUM - numer 1 - grudzień 2016/styczeń 2017 r. - plik *.pdf

W numerze:

 • Programowanie w podstawówce – absurd czy szansa na sukces?
 • Jak to z wypadkami bywa...
 • Wizyta studyjna na Litwie
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie