Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Narady z dyrektorami szkół

WiJ.585.6.2017
                                                                           Rzeszów, 09.02.2017

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek,
przedstawiciele organów prowadzących


   Zapraszam Państwa dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek i przedstawicieli organów prowadzących na naradę w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/ 2018.

Program:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników narady

10.00 - Otwarcie narady
Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty

10.05 – Wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy

10.20 -  Wdrażanie nowej podstawy programowej
Iwona Bereś,  wizytator Kuratorium Oświaty

10.35 – Ocena pracy dyrektora po 1 stycznia 2017 roku.
Procedury dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
Alicja Bialic, kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego

11.10 Sprawy różne (BHP dzieci, eksperyment pedagogiczny, uchwały Rady Pedagogicznej).
Bożena Pasieka, dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją


Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

                  
Harmonogram narad - plik pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie