Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konferencja na temat „Przyszłość edukacji zawodowej

7 lutego 2017 w Auli V-1 w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się konferencja na temat „Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”. 

Uczestnikami byli dyrektorzy szkół i palcówek związanych z kształceniem zawodowym, pracodawcy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy w województwie.

Na zaproszenie Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora  Oświaty w konferencji prasowej udział wzięli Teresa Wargocka  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej , Maria Kurowska  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Poseł  Kazimierz Moskal.

- TVP

- WYBORCZA.PL

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie