Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Informacja dla pedagogów szkolnych:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Libertia" poprosił o przekazanie następującej informacji:

Od dnia 1 września 2016 roku w Tarnowie funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Libertia" - ośrodek całodobowy, stacjonarny dla dziewcząt. MOS „Libertia" został wprowadzony do systemu ORE i ma numer MOS-83. Placówka funkcjonuje wraz z internatem i gimnazjum dla młodzieży z zaburzonym zachowaniem, zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Od września w placówce funkcjonować będzie także szkoła podstawowa- klasy 5,6,7. Ośrodek przeznaczony jest aktualnie dla dziewcząt w wieku 13-21 lat (jeśli są uczennicami gimnazjum dla młodzieży), od września będzie obejmował także dziewczęta od 12 roku życia. Jest jedyną tego typu placówką w Małopolsce. Przyjmowana jest młodzież zarówno z postanowień i zobowiązań sądowych jak i z wniosku rodziców. Obecnie prowadzimy rekrutacje na II semestr roku szkolnego 2016/17 w gimnazjum. Rekrutację do szkoły podstawowej rozpoczynamy od 15 maja do 31 sierpnia.

MOS dysponuje 48 miejscami w internacie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ośrodek dysponuje własnym zapleczem w postaci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizującej wszelkie formy wsparcia i terapii. MOS "Libertia" jest placówką niepubliczną. Mimo to jedyną formą odpłatności dla rodziców i opiekunów (lub pomocy społecznej) jest odpłatność za wyżywienie. Można również w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zniżki w tej odpłatności.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie