Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Konkurs: Wolontariusz Roku

Rzeszów, 06.03.2017r.

WiJ.5563.8.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie podkarpackim,

przypominam i uprzejmie zachęcam do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Wolontariusz Roku”. Został on zainaugurowany w Rzeszowie przez Wiceminister Edukacji Narodowej Teresę Wargocką w dniu 6 grudnia 2016 r.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów - zarówno indywidualne osoby jak i grupy wolontariuszy.

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

  • przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
  • prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
  • przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”.

Termin zgłoszeń do MEN: do 30 kwietnia 2017 roku. „Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-konkurs-men-wolontariusz-roku.html#

Bardzo proszę Państwa o udział zainteresowanych szkół w w/w konkursie.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie