Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ...- etap wojewódzki

Rzeszów, 2017-03-07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                              
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.11.8.2017

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Informuję, że etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” odbędzie się 30 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 w budynku Klubu Garnizonowego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

W załączeniu zamieszczono wykaz uczniów zakwalifikowanych do konkursu.

Szkoła podstawowa - *.xls

Gimnazjum - *.xls

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie