Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Etap wojewódzki olimpiady: Losy żołnierza i dzieje oręża ...

Rzeszów, 2017-03-07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                              
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.11.7.2017

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Informuję, że w dniu 30 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 w budynku Klubu Garnizonowego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie odbędzie się etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

Etap wojewódzki zgodnie z pkt. 41 regulaminu składa się z 2 części, tj.: testowej, która trwa 120 minut i 10 minutowej prezentacji na jeden z podanych przez Komitet Główny tematów. Prezentacje odbywają się po części pisemnej przed Komisją Wojewódzką olimpiady. Tematy prac oraz sposób ich sporządzenia znajdą państwo w załączonym pliku oraz na stronie olimpiady (www.olimpiadalosyzolnierza.pl). Prace pisemne należy złożyć do komisji wojewódzkiej bezpośrednio przed rozpoczęciem testu w formie wydruku.

Uczestnicy przybywają na miejsce zawodów pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

W załączeniu zamieszczono tematy prac pisemnych oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do olimpiady.

Osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego Olimpiady - plik .xls

Zadania indywidualne do przygotowania na zawody wojewódzkie X edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie