Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dla organizatorów wypoczynku

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że priorytetowo traktowany będzie wypoczynek:

- uwzględniający zainteresowania tematyką historyczną i patriotyczną z możliwością pobytu w miejscach historycznych w regionie wypoczynku,
- promujący wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania z zakresu wolontariatu, które zainspirują uczestników do kierowania się tymi wartościami w codziennym życiu i pracy,
- integrujący społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie