Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Sprawni jak żołnierze - 40 edycja zawodów

Rzeszów, 2017.03.

PODKARPACKI kURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.3.2017

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju br. dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 40 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Zawody rejonowe odbędą się w:

 1. Rejon rzeszowski:
  Zespół Szkół w Czudcu
  (ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec, tel. 17 277 10 13 )
  dyrektor Marta Proksa – termin: 26 kwietnia 2017 r.
 2. Rejon krośnieński:
  Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
  (ul. Dubisa 7, 38-460 Jedlicze, tel: 13 435 20 14)
  dyrektor Iwona Pytel – termin 11.04.2017 r.
 3. Rejon tarnobrzeski:
  Liceum im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
  (ul. Jana Pawła II, 36-100 Kolbuszowa tel.: 17 227 15 45)
  dyrektor Dariusz Fus – termin 10.04.2017 r.

Drużyny przybywają na miejsce zawodów na godz. 9.00, o 9.30 nastąpi otwarcie zawodów.

Zgłoszenie do zawodów rejonowych, należy przesłać na karcie zgłoszenia (zał. nr 5 do regulaminu), do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl lub faksem pod  nr 17 867 1954 oraz w formie do edycji w wordzie w terminie do 25 marca b.r.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Załączniki: Regulamin - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie