Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Rzeszów, 2017–03 –15

WiJ.576.1.2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

W imieniu dyrektora Teatru Maska informuję o zmianie terminu wystawienia sztuki „Gra”. Zaplanowane na dzień 19 i 20 kwietnia 2017 r. wystawienie sztuki przenosi się na dzień 21 kwietnia, 25 – 26 maja i 9 czerwca 2017 r.  Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

L.p.

Nazwa szkoły

Data
zgłoszona
przez szkołę

Nowa data wystawienia sztuki

1.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie

19 kwiecień - 11:00

21.04.2017 godzina 13.00

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 Żołynia

19 kwiecień - 11:00

3.

Szkoła Podstawowa w Wietlinie

19 kwiecień - 11:00

4.

Szkoła Podstawowa Brzyska Wola

19 kwiecień - 9:00

25.05.2017 r. godzina 13.00

5.

Zespół Szkół w Trzebosi - Szkoła Podstawowa nr 1 im. bł. Bronisława Markiewicza

19 kwiecień - 9:00

6.

Zespół Szkół w Chmielniku - Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

19 kwiecień - 9:00

7.

Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa w Łubnie

20 kwiecień - 11:00

26.05.2017 r. godzina 13.00

8.

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

20 kwiecień - 11:00

9.

Zespół Szkół w Kalnikowie - Szkoła Podstawowa

20 kwiecień - 11:00

10.

Szkoła Podstawowa Szklary

20 kwiecień - 11:00

11.

Zespół Szkół w Drohojowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drohojowie

20 kwiecień - 11:00

12.

Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich - Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny

20 kwiecień - 9:00

9.06.2017 godzina 13.00

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

20 kwiecień - 9:00

14.

Szkoła Podstawowa nr 2 Sędziszów Małopolski

20 kwiecień - 9:00

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie