Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Przekazywanie danych SIO

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-03-13

ZOT.534.1.2017

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie
oraz Wójtowie

Uprzejmie informuję, że obecnie obowiązująca wersja (3.22 programu SIO ) jest dostępna na stronie MEN: https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html , wraz z terminarzem przekazywania danych,  https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-aktualnosci/279-terminy-przekazywania-baz-danych-owiatowych-w-systemie-informacji-owiatowej-wedug-stanu-na-31-marca-2017-r.html   oraz instrukcjami: merytoryczną i techniczną   https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-instrukcje.html.

Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 20 kwietnia 2017r., na adres scisek@ko.rzeszow.pl  (zamieszczając w temacie albo treści e-mail’a  nazwę JST,  której zbiór dotyczy), natomiast potwierdzony wydruk zestawienia zbiorczego na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15.

Przypominam ponadto o konieczności wprowadzenia numeru RSPO jednostki sprawozdawczej, oraz weryfikacji jej numeru REGON.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie