Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje o konkursach, olimpiadach i zawodach

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017 - 04 - 04

SO.5563.5.2017


Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji obronnej młodzieży szkolnej, organizuje eliminacje wojewódzkie 56 edycji ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety-2017”.

Impreza odbędzie się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie w dniu 10 maja 2017 r. w godz. 9.00-17.00. Obowiązkowa odprawa organizacyjno-porządkowa dla opiekunów drużyn o godzinie 8.45 w dniu rozgrywania zawodów. Na kierownika eliminacji wojewódzkich wyznaczam Pana Roberta Zygmunta inspektora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do dn. 30 kwietnia 2017 r. na załączonej karcie zgłoszenia  w formie skanu pocztą e-mail: rzygmunt@ko.rzeszow.pl lub faksem pod nr. 17 867 1954.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Załączniki:

Regulamin - plik MS Word

Karta zgłoszenia - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie