Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych

Rzeszów, 2017-04-12

WiJ. 576.18.2017

Dyrektorzy
przedszkoli, szkól i placówek

W Raporcie o wynikach kontroli  NIK LZG.430.004.2016 Nr ewid. 175/2016/P/16/099/LZG „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych” zawarta jest ocena organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania zasad i higieny pracy umysłowej, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole w okresie od 1 września 2015 r. do lipca 2016 r.

W wyniku kontroli 60 szkół publicznych, w tym 10 szkół z województwa  podkarpackiego stwierdzono, że „w żadnej ze skontrolowanych szkół nie zorganizowano uczniom zajęć z pełnym uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej, tym samym nie zostały stworzone optymalne warunki do efektywnego przyswajania wiedzy. Również działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole nie były skuteczne”.

W związku z informacją zobowiązuję dyrektorów szkół i placówek do zapoznania się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, dokonania dokładnej analizy sytuacji w nadzorowanych szkołach i uwzględnienia wniosków w planowaniu organizacji i zadań na rok szkolny  2017/2018.

W załączeniu raport Najwyższej Izby Kontroli:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-i-higienie-nauczania-w-szkolach-publicznych.html

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie