Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Rekrutacja 2017/2018

Zarządzenie Nr 8/2017
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim

Treść zarządzenia - plik .*pdf

Załacznik nr 1 - harmonogram dla szk. ponadgimnazjalnych - plik MS Word

Załacznik nr 2 - harmonogram dla szk. policealnych - plik MS Word

Załacznik nr 3 - harmonogram dla szkół dla dorosłych - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie