Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Broszura. 12 sposobów na zdrowie.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do realizowanego w latach 2013-2015 programu edukacyjnego "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem", Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie we współpracy z Stowarzyszeniem Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) opracował broszurę edukacyjną pt. "12 sposobów na zdrowie. Europejski kodeks walki z rakiem. IV edycja". Broszura w przystępny sposób opisuje zalecenia najnowszej edycji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, a jej wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem http://www.12sposobownazdrowie.pl/

Centrum Onkologii w Warszawie oferuje możliwość darmowego udostępnienia broszury (do 200 egzemplarzy) zainteresowanym jej otrzymaniem placówkom edukacyjnym. Broszura jest darmowa, pokrywamy także koszty wysyłki.

Wysyłka broszury planowana jest na maj bieżącego roku.

Placówki edukacyjne zainteresowane otrzymaniem broszury prosimy o przesłanie adresu do wysyłki oraz liczby zamawianych egzemplarzy e-mailem na adres prewencjapierwotna@coi.pl

Ponieważ liczba egzemplarzy broszury jest ograniczona, o wysyłce materiałów będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Dr n. med. Joanna Didkowska
kierownik
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie