Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dla samorządów

Rzeszów, 2017-04-20

ZBF.3122.20.2017

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z koniecznością przygotowania informacji dotyczącej wysokości wydatków ponoszonych na rzecz uczniów realizujących kształcenie zawodowe, zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej pomocy materialnej udzielonej uczniom szkół ponadgimnazjalnych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wg załączonego wzoru.

Wypełnione tabele należy przekazać na adres e-mail: abaran@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. Z uwagi na bardzo krótki termin przedłożenia informacji proszę o niezwłoczne przekazanie niniejszego pisma osobom zajmującym się pomocą materialną dla uczniów.

wz. Podkarpackiego Kuratora Owiaty

      Stanisław Fundakowski

        WiceKurator Oświaty

 

Załącznik 1

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie