Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Opiniowanie arkuszy organizacji

PODKARPACKIE KURATORIM OŚWIATY 
               ul. Grunwaldzka 15 
                 35-959 Rzeszów

                                                                         Rzeszów, 2017-04-20

Organy Prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki
w województwie podkarpackim

Uprzejmie  proszę Państwa o zapoznanie się z Wytycznymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia procedur opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2017/2018, znajdujących się na stronie www Kuratorium Oświaty, w zakładce Opiniowanie arkuszy organizacji http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=15

Ważne: W terminie do 10 maja 2017 r. organy prowadzące szkoły/placówki przedkładają arkusze organizacji do właściwych wydziałów, oddziałów Kuratorium Oświaty związanych terytorialnie:

Organy prowadzące z terenu powiatów:

dębickiego, łańcuckiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego (bez gmin Frysztak i Wiśniowa) oraz miasta Rzeszowa  przedłożą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

Organy prowadzące z terenu powiatów:

bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego - tylko gmina Frysztak i Wiśniowa oraz miasta Krosna przedłożąarkusze do:
Oddziału KO w Krośnie
38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 1

Organy prowadzące z terenu powiatów:

jarosławskiego, lubaczowskiego, leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna), przeworskiego, przemyskiego oraz miasta Przemyśla, przedłożą arkusze do:
Oddziału KO w Przemyślu
37-700 Przemyśl,
ul. Wodna 13

Organy prowadzące z terenu powiatów:

kolbuszowskiego, leżajskiego - tylko gmina Nowa Sarzyna, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg przedłożą arkusze do:
Oddziału KO w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg,
ul. 1 Maja 4

Kierownik Oddziału Pragmatyki
     i Prawa Oświatowego

         Alicja Bialic

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie