Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty przypomina, że placówki oświatowe nie mogą być miejscem agresywnej reklamy. Rozdawanie bezpośrednio dzieciom „darmowych biletów” lub ulotek jest rodzajem presji, której sprzeciwia się m.in. Konwencja o prawach dziecka.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie