Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje o ofertach doskonalenia dla nauczycieli

Zapraszamy serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania  standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Kryteria rekrutacji:

  • aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • kolejność zgłoszeń,
  • maksymalnie 100 osób z danego województwa.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: mzalesny@ko.rzeszow.pl

Osoba do kontaktu: Starszy wizytator Marek Zaleśny, tel. 17 867-11-09

Szczegółowe informacje - ogłoszenie o rekrutacji - plik MS Word

Formularz zgłoszeniowy - plik MS Word

Oświadczenie uczestnika projektu - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie