Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przykłady dobrych praktyk    

Rzeszów, 2017-05-26

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY                                            
ul. Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów                     

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
Obecnie trwa realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020. W województwie podkarpackim w 2016 roku, w ramach realizacji I edycji Programu, ze wsparcia finansowego skorzystało 304 szkoły, w których biblioteczne zbiory wzbogaciły się o 138 248 książek.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie innowacyjnych (nietypowych, nietuzinkowych) przykładów działań/wydarzeń/projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów/rodziców w Państwa szkołach, które promowały czytelnictwo oraz spowodowały zauważalny wzrost zainteresowania czytaniem wśród uczniów.

Przykłady swoich dobrych praktyk w tym obszarze proszę przesłać w formie prezentacji multimedialnej (max. 6 slajdów) w terminie do 23 czerwca 2017 r. na adres dobrepraktyki@ko.rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela wizytator Iwona Bereś tel. 17 867 11 18.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie