Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Informacja dla szkół realizujących projekt „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach".

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu pilotażu we wrześniu 2017 roku. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Kryterium wyboru będzie aktywność we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań udokumentowana poprzez upowszechnianie informacji na stronach szkolnych (lub innych).

Informacje powinny zawierać opis konkretnego działania (np. przebiegu zajęć z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych lub innowacyjnych metod i form pracy, przeprowadzenie konkursu itp.) uzupełniony zdjęciami lub filmem.

O reprezentowanie województwa będą mogły ubiegać się szkoły, które brały udział w pilotażu i do dnia 23 czerwca 2017 r. prześlą na adres jpalys@ko.rzeszow.pl zestawienie z nazwą szkoły i bezpośrednimi linkami do wszystkich opisów podejmowanych w roku szkolnym 2016/17 działań w wyżej opisanym zakresie.

Koordynator ds. Innowacji w Edukacji

              Marek Kondziołka

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie