Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

W związku z badaniami lekarskimi kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, informujemy, że badania przeprowadzane są w 25 podmiotach medycznych na terenie całego województwa, w tym w dwóch na terenie Rzeszowa (dokładny wykaz jednostek w załączniku).

Rejestracja na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie odbywa się poprzez stronę internetową oraz przy okienku Rejestracji Ośrodka. Dla sprawnego przeprowadzania badań sugerujemy jednak korzystanie z rejestracji internetowej, która pozwala pacjentom na wybór konkretnego dnia i godziny badania, a dla Ośrodka jest korzystna ze względu na możliwość optymalnego rozłożenia pracy.

Więcej informacji na: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/.

Prosimy aby w miarę możliwości szkoły do skierowań dołączały wykaz jednostek uprawnionych do badań.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
Magdalena Krówka

Załącznik - lista placówek - plik *.pdf

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie