Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wnioski o dotację na zakup podręczników

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
            ul. Grunwaldzka 15
               35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-06-08

ZBF.3111.10.3.2017 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa podkarpackiego

 

W związku z rozpoczętym okresem składania przez samorządy wniosków o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018 (od 1 kwietnia do 20 września) - Kuratorium Oświaty przypomina o konieczności wskazania przez jednostkę samorządu terytorialnego weWniosku o udzielenie dotacji celowej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”  podziału wnioskowanej kwoty dotacji na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wzory wniosków, które stanowią Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2017 poz. 691) – w przeciwieństwie do lat ubiegłych - nie zawierają szablonu podziału wnioskowanej kwoty na rozdziały klasyfikacji budżetowej. Do prawidłowego przekazania dotacji podział ten, a także ewentualne wskazanie wydatków majątkowych jest niezbędny.

Równocześnie Kuratorium Oświaty proponuje, aby do czasu dokonania stosownych zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki ponoszone na zakup podręczników od dnia 1 września 2017 r. w klasach dotychczasowych gimnazjów włączonych do szkół innego typu były ujmowane odpowiednio w rozdziałach 80110 Gimnazja i 80111 Gimnazja specjalne.

Prosimy także o dopisanie danych kontaktowych (numer telefonu) osoby sporządzającej wniosek. 

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

               Małgorzata Rauch          

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie