Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych

Szkoły, które nie wypełniły ankiety „Ruch kadrowy na rok szkolny 2017/2018”, dotyczącej liczby nauczycieli/etatów oraz liczby oddziałów w poszczególnych klasach (klasie I, IV i VII) prosimy o przekazanie danych do końca 9 czerwca 2017r. (piątek).

Sprawę prosimy potraktować jako bardzo pilną.

Formularz ankietowy znajduje się w Strefie dla zalogowanych SIO zakładka Ankiety.

Wykaz szkół, które nie wypełniły ankiety - dane z MENu - plik .xls

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie