Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

Kuratorium Oświaty
   w Rzeszowie

Rzeszów, 12.06.2017

WiJ.0230.6.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy 
szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących


Zapraszam Państwa na narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018.

Program i adresy miejsca narad zostaną podane w późniejszym terminie.

Data

Miejsce

Powiaty

23.08.2017 r.

PRZEMYŚL

jarosławski, lubaczowski, przemyski, M. Przemyśl

24.08.2017 r.

KROSNO

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, M. Krosno, sanocki

25.08. 2017 r.

TARNOBRZEG

M. Tarnobrzeg, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

28.08.2017 r.

RZESZÓW

przeworski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko- sędziszowski, strzyżowski

29.08.2017 r.

RZESZÓW

dębicki, M. Rzeszów, rzeszowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie