Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Stypendia dla uczniów:

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2017/2018

  1. Informacje ogólne - plik *.pdf
  2. Załącznik nr 1 - plik MS Word
  3. Załącznik nr 2 - plik MS Word
  4. Załącznik nr 3 - plik MS Word
  5. Załącznik nr 4 - plik MS Word
  6. Załącznik nr 5 - plik MS Word

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie