Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wizyta studyjna w Niemczech

Rzeszów, 2017-07-12

WiJ.585.40.2017

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe

Zapraszam Państwa Dyrektorów do udziału w wizycie studyjnej w Kraju Saary (Niemcy) od 17-23 września 2017 r. służącej poznaniu dobrych praktyk stosowanych w Niemczech i wymianie doświadczeń w zakresie systemu dualnego w kształceniu zawodowym.

Stroną zapraszającą i organizującą wizytę na miejscu jest Ministerstwo Oświaty i Kultury Kraju Saary, które układa program pobytu- z tej racji o szczegółach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Liczba miejsc: nie mniej niż 14 (o zakwalifikowaniu do grupy zadecyduje Kurator Oświaty na podstawie zgłoszeń i poda listę na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie). Termin zgłoszeń: do 31 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenie chęci udziału - strona logowania >>

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie