Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2009-09-30

SEA/S.063 - 83/09                                                                   

Szanowni Państwo,
Organizatorzy imprez edukacyjnych
w województwie podkarpackim

Prezentowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kalendarz imprez jest tworzony w formie elektronicznej.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy chcą umieścić w kalendarzu imprez informację na temat organizowanego przedsięwzięcia, wypełniają formularz dostępny na stronie internetowej Kuratorium. Dostęp do formularza uzyskują poprzez indywidualny kod dostępu otrzymany w związku z tworzeniem bazy danych Regionalnego Systemu Informacji Oświatowej (RSIO).

Informację na temat przedsięwzięć i imprez edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty (stowarzyszenia, organizacje, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, itp.) do kalendarza imprez wprowadza pracownik Kuratorium na podstawie pisma kierowanego przez organizatora do Kuratorium.

Organizatorzy imprez i przedsięwzięć edukacyjnych zamierzający uzyskać patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty proszeni są o składanie wniosków zgodnie z ustaleniami w tym zakresie. Informację o przyznaniu patronatu umieszcza pracownik Kuratorium.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

 

Wybierz:

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie