KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- Narodowe Czytanie
- List Ministra Edukacji Narodowej
- 71 rocznica
- „Radosna szkoła” - 2014
- XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
- Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
- Konkurs grantowy NBP
KO/2008-04-29
Raporty, dane, analizy
Raporty, dane, analizy statystyczne ...

 1. Oświata podkarpacka w liczbach - dane z systemu SIO - wrzesień 2011
   
 2. Analiza wyników oraz wnioski z ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek w woj. podkarpackim
  w r. szk. 2009/10
 3. Oświata podkarpacka w liczbach - dane z systemu SIO - wrzesień 2010
 4. Informacja o wynikach monitorowania rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podkarpackim
 5. Raport z monitorowania realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w szkołach województwa podkarpackiego
 6. Raport Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w województwie podkarpackim
 7. Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011
 8. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010 - podsumowanie GUS 
 9. Informacja na temat przygotowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10
 10. Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010
 11. Informacja na temat znajomości praw człowieka na podstawie badań ankietowych uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 12. Informacja na temat realizacji w praktyce szkolnej podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka na podstawie badania dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli (stan w kwietniu 2009)
 13. Informacja na temat stanu opieki świetlicowej w województwie podkarpackim w kontekście obniżenia wieku obowiązku szkolnego (stan w styczniu 2009)
 14. Raport z kontroli przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2008/09
 15. Informacja dotycząca skali problemu "eurosieroctwa" w województwie podkarpackim
 16. Oświata Podkarpacka w liczbach w roku szkolnym 2008/2009
 17. Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny 2008/2009
 18. Wyniki monitoringu "Kontrola wdrażania znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i zapisów rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w SzPZ
 19. Liczba pracowników oświaty w województwie podkarpackim
 20. Współpraca międzynarodowa szkół z terenu województwa Podkarpackiego
 21. Raport o stanie wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim 2007/08 roku
 22. Oświata podkarpacka w liczbach 2007/2008
 23. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, uczniowie cudoziemcy
 24. Podsumowanie badania przemoc i agresja w szkołach województwa podkarpackiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2006/2007
 25. Liczba uczniów województwa podkarpackiego przystępujących do egzaminu maturalnego w 2010 roku

-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie