Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu
Rzeszów, 2010-02-23

Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie

WSP/W.425/6/10 

Państwo Dyrektorzy
wszystkich typów szkół
i placówek województwa podkarpackiego

W związku z realizacją zapisu art. 33 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 41 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69) informuję o konieczności natychmiastowej informacji o zaistniałym na terenie szkoły/placówki wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu.

Powyższe informacje należy przesłać niezwłocznie na ustalonym formularzu (zał. nr 1)
w formie elektronicznej (e-mail) równocześnie do:

oraz w formie pisemnej  faksem na numer: 017 867-19-54.

Załącznik Zał. Nr 1 Karta Informacji o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu na terenie szkoły/placówki

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie