KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- List Ministra Edukacji Narodowej
- 71 rocznica
- „Radosna szkoła” - 2014
- XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
- Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
- Konkurs grantowy NBP
- Konkursy przedmiotowe 2015/16 - wymagania konkursowe
KO/2010-06-11
Pilne ! Do dyr. przedszkoli i sp. z oddz. przedszkolnymi
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ...

Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny,
zespół wychowania przedszkolnego
i punkt przedszkolny

W związku z licznymi pytaniami na temat realizacji zapisów nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, informuję że:

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej  znajduje się rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2010 r. i opublikowane w Dz. U. Nr 97, poz. 624. 
Rozporządzenie wchodzi w życie 15 czerwca 2010 r.

Także do 15 czerwca 2010 r. zgodnie z § 28 powyższego rozporządzenia dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym - "Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku.

Informacja przekazana rodzicom dzieci 7 letnich dostarczy im pełnej wiedzy o gotowości ich dziecka do podjęcia obowiązkowej nauki w szkole ( za zgodą rodziców także nauczycielom klasy I).

Natomiast informacja przekazana rodzicom dzieci 6 letnich ułatwi im w podjęciu decyzji o ewentualnym zapisie dziecka do I klasy.  "Informację..„ przedstawioną jako załącznik do rozporządzenia należy potraktować jako wzorcowy plik wiadomości o dziecku – nie są to druki ścisłego zarachowania. Ilość informacji w poszczególnych kategoriach, zależy w dużej mierze od wiedzy, jaką posiada o dziecku nauczyciel.

Wzorcowe druki można skopiować ze strony MEN, nie ma potrzeby zakupu. Dla sprawniejszej pracy nauczycieli w załączeniu przekazuję dokument
w wersji Word.

Wskazane jest, aby rodzice potwierdzili odbiór informacji. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji należy uzgodnić z organem prowadzącym.

W załączeniu:
INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  - MEN-I/54/2 -- wersja Word


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie