KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Konkursy/zawody Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- Narodowe Czytanie
- List Ministra Edukacji Narodowej
- 71 rocznica
- „Radosna szkoła” - 2014
- XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
- Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
- Konkurs grantowy NBP




KO/2010-12-08
Ogólnopolski Konkurs Papieski - Papież Słowianin
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II ...

Łódź, 18 listopada 2010 r.

Motto: Arte et ratione vivit homo
– człowiek żyje na sposób konkretnej kultury

(Jan Paweł II UNECO 1980)

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów

Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów gimnazjów do uczestniczenia w bieżącym roku szkolnym w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Ogólnopolski Konkurs Papieski „Papież Słowianin”, jest konkursem tematycznym organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty.

Celem konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata.

Uświadamiając sobie znaczenie otrzymanego daru, świadectwa i wkładu Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla ludzi i narodów, w budowaniu postaw i wzmacnianiu wolności, w trwałym dążeniu do prawdy, pokoju i miłości, warto na Jego autorytecie opierać kształcenie i wychowanie młodych Polaków. Warto pielęgnować pamięć o wielkim człowieku. Warto zadbać o to, aby młodzież, analizując życie i twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, zobaczyła w nim mistrza, nauczyciela i przewodnika.

Patronatem honorowym II edycję Konkursu objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall, Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Włodzimierz Fisiak, J. E. Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki, p.o. Prezydenta Miasta Łodzi Pan Tomasz Sadzyński, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia Ks. Prałat Jan Drob, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Pani Danuta Zakrzewska.

W pierwszej edycji do Konkursu przystąpiło 1181 uczniów ze 151 gimnazjów w Polsce. Na etapie ogólnopolskim uhonorowanych zostało 12 laureatów. Dla laureatów Konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody m.in. aparaty cyfrowe, laptopy, wyjazd do Rzymu.
Termin zgłoszenia szkół gimnazjalnych do konkursu upływa 20 grudnia 2010 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową i e-mailową do właściwego kuratorium oświaty.

Gimnazja z województwa łódzkiego zgłoszenie przesyłają na adres Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz e-mail (rcybulska@kuratorium.lodz.pl) według załączonego wzoru arkusza, na stronie www.kuratorium.lodz.pl w zakładce Ogólnopolski Konkurs Papieski.

W razie wątpliwości informacji udziela starszy wizytator Romana Cybulska, koordynator Konkursu, pod numerem telefonu 42 637-77-18.

Łódzki Kurator Oświaty
      /-/
dr Jan Kamiński


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie