KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- List Ministra Edukacji Narodowej
- „Radosna szkoła” - 2014
- XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
- Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
- Konkurs grantowy NBP
- Konkursy przedmiotowe 2015/16 - wymagania konkursowe
- Dopalacze
KO/2011-11-25
Konferencja dla dyrektorów przedszkoli i SP
Temat: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych ...

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych
w województwie podkarpackim

Serdecznie zapraszam na wojewódzką konferencję:
Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2011 roku w godz. 10:00 –13:15.
w Wojewódzkim Domu Kultury. ul. Stefana Okrzei 7 w Rzeszowie.

Celem narady jest m.in.:

  1. Doskonalenie kompetencji dyrektorów z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, oddziałach przy szkołach podstawowych, punktach i zespołach przedszkolnych.
  2. Utrwalenie treści dotyczących rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci.
  3. Poszerzanie wiedzy dyrektorów na temat dokumentowania pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Popularyzacja wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim.
  5. Promowanie przykładów dobrych praktyk związanych z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej

10:00– 11:00

Wykład wprowadzający
Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Pani Marii Rusin - st. wiz KO  

11:00–
11:30

Prezentacja przykładów dobrej praktyki
Pani Krystyna Piczak
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

11:30– 12:00

Przerwa kawowa

12:00– 13:00

Rola poradni psychologiczno- pedagogicznej
w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego dyrektorom  w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Pani Krystyna Waszkowska – Wójcik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie

13:00–
13:30

Prezentacja przykładów dobrej praktyki
Pani Bożena Bator – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 37 w Rzeszowie
Pani Alicja Bialic –
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie

13:30– 13:45

Dyskusja i podsumowanie konferencji
Anna Pikiel st. wiz KO

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie proszę potwierdzić udział w konferencji do 6 grudnia 2011 uzupełniając formularz:
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zamknięte. 

Dodatkowych informacji udziela Anna Pikiel - st. wiz, pod numerem telefonu: 17 867-11-45.

 

 

 

 


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie