KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- List Rzecznika Praw Dziecka
- Zwrot nadmiarowych podręczników
- Zmiany przepisów prawa
- II edycja programu: Dzwonek na obiad
- Stanowisko MEN
- „Wyprawka szkolna”
- Konferencja pt. „Edukacja kulturalna -
KO/2012-10-19
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających ...

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

                                                                            ZBF.3140.9.2012
Rzeszów, 2012-10-19

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których nauczyciele otrzymali
nagrody Ministra Edukacji Narodowej
w 2012 roku   Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających uwzględniających opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium rodzajowe):
Część 30 - Oświata i wychowanie
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała Działalność oraz paragrafy: § 3040 - kwota nagrody brutto w złotych, § 4110- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę, § 4120 - składka na Fundusz Pracy, ze wskazaniem właściwego rachunku bankowego.

Wysokość nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2012 wynosi 7 000 zł (brutto).

Notę obciążeniową należy wystawić na Ministerstwo Edukacji Narodowej i przesłać na adres:


     Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Al. Szucha 25
  00 -918 Warszawa


Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie