Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli w województwie podkarpackim

W związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 a zwłaszcza: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym obniżanie wieku szkolnego do lat 6, zwracam się z prośbą o przekazanie informacji, w jaki sposób zaplanowaliście Państwo realizację tego zadania.

Termin przekazania informacji - 15 listopad 2012 r.

Ankieta - formularz internetowy >>

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie