KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- Konkurs na nauczycieli w Szkołach Europejskich
- XIV edycja programu stypendiów pomostowych
- Projekt: Finansoaktywni: Misja Podatki
- II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
- Program: Career ON
- Konferencja dla nauczycieli: Edukacja ekonomiczna w XXI w.
- Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli
KO/2012-11-29
Zapewnienie bezpiecznego pobytu w szkole
Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole ...

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów,  2012-11-29

WSP.576.39.2012

PAŃSTWO DYREKTORZY
przedszkoli, szkół i placówek
województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Zgodnie z § 3.1 w/w rozporządzenia dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

Natomiast w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia, zgodnie z § 17 ust. 1 w/w rozporządzenia, temperaturę co najmniej 18 stopni C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Przepisy § 18 uprawniają dyrektora szkoły lub placówki – za zgodą organu prowadzącego – także do zawieszenia zajęć, jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 st. C lub jest niższa oraz gdy na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (takie jak powódź czy epidemia choroby zakaźnej).

Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce jest szczególnie ważne w związku z przygotowaniem szkól i placówek do nadchodzącej zimy.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie