KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
Ostatnio dodano:

- Narodowe Czytanie
- List Ministra Edukacji Narodowej
- 71 rocznica
- „Radosna szkoła” - 2014
- XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
- Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
- Konkurs grantowy NBP
KO/2013-05-16
Podręczniki - analiza dokumentacji szkolnej
Zwracam się z prośbą do dyrektorów przedszkoli i szkół o dokonanie analizy zapisów dokumentacji ...

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Rzeszów, 2013-04-08

KSM.1410.9.2013

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Zwracam się z prośbą do wszystkich dyrektorów przedszkoli i szkół o dokonanie niezwłocznej analizy zapisów dokumentacji szkolnej (m.in.: statut, regulaminy) dotyczącej podręczników szkolnych.

Pragnę przypomnieć, że nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, co gwarantuje mu zapis art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 22a ust. 2 ustawy to nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, a także podręcznik.

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program. 

Do dnia 15 czerwca dyrektor szkoły zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Jednocześnie przypominam dyrektorom o konieczności w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli zapisów art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troskę o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.

Wicekurator Oświaty
Antoni Wydro


-

- Początek     Druk


(c) 2004-2010 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie