Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie                                                      

Rzeszów, 2014-02-10

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
w województwie podkarpackim

W związku z uruchomieniem na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol interaktywnej mapy szkół podstawowych, która ma ułatwić rodzicom dzieci sześcioletnich dostęp do informacji o poszczególnych placówkach, z myślą o sześcioletnich uczniach proszę Państwa Dyrektorów o:

  • - dokonanie weryfikacji danych o szkole zamieszczonych na tej mapie;
  • - wypełnienie ankiety skierowanej do dyrektora szkoły zamieszczonej na tej stronie;
  • - zwrócenie się do przewodniczącego rady rodziców o wypełnienie w porozumieniu
    z radami rodziców uczniów klas I-III podobnej ankiety (dane z wypełnionej ankiety na stronę mapy szkoły wprowadza jej dyrektor).

Wprowadzenie powyższych informacji należy zakończyć w terminie do 14.02.2014 r.

Logowania do wprowadzania danych należy dokonywać poprzez stronę Systemu Informacji Oświatowych https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa.

Zachęcam wszystkich dyrektorów szkół podstawowych do zamieszczania na stronie internetowej szkoły wszelkich informacji, promujących przyjęcie dzieci sześcioletnich do szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Jednocześnie informuję że wizytatorzy Kuratorium Oświaty do końca kwietnia przeprowadzą monitoring wszystkich szkół podstawowych w zakresie ich przygotowania na przyjęcie 6 – latków.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie