12 marca 2018

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                   Rzeszów, 2018.03.12
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu oraz 120 pkt.  z odpowiedzi ustnej.

Do I części zwodów centralnych kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 60% punktów z części pisemnej (168pkt.) oraz co najmniej 60% punktów z odpowiedzi (72 pkt.).

Kolorem niebieskim oznaczono osoby, które przekroczyły wymagany próg punktowy i zakwalifikowały się do I części etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 22 marca 2018r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Rejtana 30 w Rzeszowie.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni roboczych po ogłoszeniu wyników olimpiady. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni po ukazaniu się wyników, do Komisji Okręgowej Olimpiady z siedzibą w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów. Prace będą udostępniane w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pok. Nr 113a
w dniach od 13 do 15 marca br.

Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac (tel. 17 867-11-42).

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” – plik *.xls