Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  Strona główna BIPu
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  O BIPie/instrukcja ...
  Statystyki
  Rejestr zmian
Kategoria główna:
Kategoria pomocnicza: brak podkategorii
Osoba wprowadzająca informację: Marta Mazur - Dousery
Osoba odpowiedzialna za treść: Marta Mazur - Dousery
Data utworzenia: 2005-05-05 Data ostatniej zmiany: 2016-12-22
Liczba odwiedzin: 32767

Nabór do służby cywilnej

Procedury

k  PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
k  Wzór oświadczenia - dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej

Ogłoszenia o naborze

1. Aktualne

k Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na inspektora z dnia 27.03.2017 r. - nr 9622.

2. Archiwum ogłoszeń

k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 22.02.2017 r.
k
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 21.12.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 21.12.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 21.12.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 21.12.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji z dnia 24.11.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Przemyślu z dnia 24.11.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Tarnobrzegu z dnia 24.11.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Jakości i Zarzadzania Edukacji w Krośnie z dnia 24.11.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego z dnia 24.11.2016 r.
k  Informacja dla kandydatów na stanowisko radcy prawnego z dnia 2016-10-11
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Rzeszowie z dnia 09.09.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 07.07.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 07.07.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 07.07.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Krośnie z dnia 26.04.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu z dnia 26.04.2016 r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu z dnia 26.04.2016 r.
k  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko: dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z dnia 2016-03-23
k  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta w Zespole Budżetu i Finansów z dn.11.08.2015r.
k  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.
k  Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.
k  Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.
k  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu
k  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu

Wyniki naboru

1. Aktualne

k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 9622

2. Archiwum informacji

k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 8647
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 6519
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 6517
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 6516
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 6515
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 5458
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 5480
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 5501
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 5509
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 5510

k  Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego - ogłoszenie nr: 3263
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 1229
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 1226
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 1212
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 180270
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 180267
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 180263
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 180353
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 179239
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 172091
k  Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr: 162976 
k  Informacja o wynikach naboru na stanowiska starszych referentów - ogłoszenia nr 162959, 162969, 162972 
k  Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 160732 i nr 160729
k  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka – ogłoszenie nr 159574
k  Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 158237
k  Informacja o wynikach naboru na stanowiska wizytatorów
k  Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora, ogłoszenie nr 152273 i nr 152278

Informacje dla uczestników

1. Aktualne

k  Informacja dla uczestników naboru - ogłoszenia nr: 9622

2. Archiwum informacji

k  Informacja dla uczestników naboru - ogłoszenia nr: 8647
k
  Informacja dla uczestników naboru - ogłoszenia nr: 6515, 6516, 6517, 6519
k  Informacja dla uczestników naboru nr 5501, 5458, 5509, 5510, 5480
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowisko wizytatora z dnia 2016-07-07
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowisko wizytatora z dnia 2016-05-25
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z dnia 2016-03-23
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowisko informatyka z dn. 26.05.2014r.
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów z dnia 2014.03.20
k  Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
k  Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
k  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów