Kierownictwo Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

e-mail

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

106

17 867 11 00

mrauch@ko.rzeszow.pl

Wicekurator Oświaty

Stanisław Fundakowski

107

17 867 11 00

sfundakowski@ko.rzeszow.pl