www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  O BIPie/instrukcja ...
  Dane teleadresowe
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  Przetargi/zadania zlecone
  Statystyki
  Rejestr zmian
Rejestr zmian


Status prawny
  Status prawny
Organizacja
  Zasięg terytorialny sprawowanego nadzoru
  Schemat organizacyjny
   2012-10-31/Zmiana treści/aktualizacja schematu organizacyjnego
   2012-11-02/Zmiana treści/Aktualizacja danych personalnych pracowników
   2012-12-03/Zmiana treści/Aktualizacja danych personalnych pracowników
   2013-01-02/Zmiana treści/Aktualizacja danych personalnych pracowników
   2013-02-04/Zmiana treści/Aktualizacja danych personalnych pracowników
   2013-07-28/Zmiana treści/Aktualizacja schematu organizacyjnego
  Regulamin
   2012-10-22/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-07-19/Zmiana treści/Aktualizacja treści
  Kurator i Wicekurator Oświaty, sekretariaty, pracownicy samodzielni
   2003-07-22/Zmiana treści/Zmiana numerów telefonów w PUW
   2005-02-24/Zmiana treści/Zmiana numerów telefonów i numerów pokoi
   2005-05-09/Zmiana treści/Aktualizacja danych personalnych
Przedmiot działalności
  Sprawozdanie z pracy 2009, Plan pracy 2010
   2010-02-01/Dodanie treści/Dodanie nowej informacji do BIPu
  Przedmiot działalności
   2010-01-01/Zmiana treści/Aktualizacja treści
  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego PKO - 2013
Udostępnianie informacji
  Udostępnianie informacji
   2012-03-01/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
Majątek
  Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
   2012-01-10/Dodanie/Dodanie nowej informacji do BIPu
   2013-01-10/Zmiana treści/Aktualizacja treści
Prowadzone rejestry
  Rejestry
   2010-01-01/Dodanie treści/Dodanie nowej informacji do BIPu
  Archiwum
Załatwianie spraw
  Godziny pracy
   2010-07-01/Zmiana treści/Aktualizacja treści
  Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków.
   2012-10-31/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-05-29/Zmiana treści/Aktualizacja treści
  Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
   2010-08-18/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
  Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych
   2012-02-05/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule (formularza)
   2013-06-24/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-07-03/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
  Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
   2010-08-19/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
   2013-06-24/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-07-03/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
  Kolejność załatwiania spraw
   2010-09-12/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
  Uzgodnienia inwestycji oświatowych
  Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
   2013-06-28/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-07-09/Zmiana treści/Aktualizacja informacji w artykule
Redakcja
  Osoby odpowiedzialne za BIP w KO Rzeszów
Kontrola zewnętrzna
  Kontrole zewnętrzne w 2012 roku.
   2012-11-07/Dodanie treści/Dodanie nowej informacji do BIPu
  Kontrole zewnętrzne w 2014 roku.
  Kontrole zewnętrzne w 2011 roku.
   2011-11-25/Dodanie treści/Dodanie nowej informacji do BIPu
  Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.
  Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.
Nabór do służby cywilnej
  Wzór ośwadczenia - dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
  Nabór do służby cywilnej
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Przemyślu
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Tarnobrzegu
  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
  Wynik naboru na stanowisko wizytatora, ogłoszenie nr 152273 i nr 152278
  Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej z dn. 19.12.2013r.
  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
  Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
  Informacja o wynikach naboru na stanowiska wizytatorów
  Informacja dla uczestników naboru na starszego referenta
   Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowiska starszych referentów z dn.10.09.2014r.
  PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
  Informacja z dnia 2014.03.20 dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów
  Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 158237
  Ogłoszenie o naborze do Służby Cywilnej nr 162976 na stanowisko informatyka z dn. 10.09.2014r.
  Informacja dla uczestników naboru na stanowisko informatyka z dn. 26.05.2014r.
  Ogłoszenia o naborze na stanowiska wizytatorów z dn. 11.06.2014r.
  Wynik naboru na stanowisko informatyka – ogłoszenie nr 159574
  Informacja dla uczestników naboru na stanowiska wizytatorów w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
  Wynik naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie nr 160732 i nr 160729

  Wynik naboru na stanowiska starszych referentów - ogłoszenia nr 162959, 162969, 162972
  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162976
   Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej na stanowisko referenta z dn.11.08.2015r.
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Treść rozporządzenia
  Ogłoszenia
   2013-02-19/Dodanie treści/Dodanie nowego ogłoszenia
   2012-05-08/Dodanie treści/Dodanie nowego ogłoszenia
   2013-03-14/Dodanie treści/Dodanie nowego ogłoszenia
   2013-06-24/Zmiana treści/Aktualizacja treści
   2013-06-05/Zmiana treści/Dodanie nowego ogłoszenia
  Składanie "oświadczeń lustracyjnych" i "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
Kontrola zarządcza
  Rejestr Ryzyka - 2015r.
  Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  Kontrola zarządcza - rok 2010
  Kontrola zarządcza - rok 2011
  Kontrola zarządcza - rok 2012
  Kontrola zarządcza - rok 2013
  Kontrola zarządcza - rok 2014
  Kontrola zarządcza - rok 2015
  Rejestr Ryzyka - 2016r.
  Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2015r.
  Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2016r.
  Rejestr Ryzyka - 2017r.
  Kontrola zarządcza - rok 2016
Praktyki studenckie
  Praktyki studenckie w administracji rządowej